Lisans
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası

Mimarlık

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Mimarlık Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere insanlığı geliştirmeyi hedefleyen çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmek; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

 

Mimarlık Programının öğrenme kazanımları aşağıdaki beş ana başlıkta toplanmıştır:

 

I)                   Mimarlık - Tasarım / Yaratıcı Düşünme alanında:

·                     Eleştirel Düşünme becerisi.

·                     İletişim becerisi.

·                     Araştırma becerisi.

·                     Tasarlama becerisi.

 

II)                Mimarlık - Tarih / Kuram, Kültür / Sanat alanında:

·                     Dünya mimarlığını anlama.

·                     Yerel mimarlık / kültürel çeşitliliği anlama.

·                     Kültürel miras ve koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.

 

III)              Mimarlık - Çevre / Kent / Toplum alanında:

·                     Sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.

·                     Toplumsal sorumluluğunu anlama.

·                     Doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.

·                     Coğrafi Koşullar vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.

 

IV)             Mimarlık - Teknoloji

·                     Yaşam Güvenliğinin temel ilkelerini yapı ve çevre ölçeğinde anlama.

·                     Taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.

·                     Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemlerin temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.

·                     Bina Kabuğu Sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.

·                     Bina Servis Sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.

·                     Yapı Malzemeleri ve uygulamalarının çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.

·                     Bina Sistemlerinin bütünleştirilmesi becerisi.

 

V)                Mimarlık - Meslek Ortamı

·                     Program hazırlama ve değerlendirme becerisi.

·                     Geniş kapsamlı proje geliştirme bütünleştirme becerisi.

·                     Bina maliyetinin gözetilmesine ilişkin temel etkenleri anlama.

·                     Mimar-işveren ilişkisi ve sorumluluğunu anlama.

·                     Takım Çalışması ve İşbirliği içinde çalışma becerisi.

·                     Proje Yönetimi konularını anlama.

·                     Uygulama yönetimi sürecinin temel ilkelerini anlama.

·                     Liderlik yöntemlerini anlama.

·                     Mimarın yasal haklar ve sorumluluklarını anlama.

·                     Mesleki gelişimde işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.

·                     Meslek Etiği konusundaki yaklaşımları anlama.

Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan Prof.Dr. Okay EROSKAY yönetiminde, 11 Aralık 1997 tarih, 97/8 toplantı sayısı ve 7 Karar Sayısı ile gerçekleştirdiği Senato Toplantısı’nda, Mimarlık Bölümünü kurmuştur. 


Mimarlık Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde, 1998-1999 akademik yılında eğitime baslamıştır. 1998 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2004-2005 eğitim-öğretim döneminden itibaren Ataköy Yerleşkesi’nde eğitime devam etmiştir. Mimarlık Fakültesi, 23 Ağustos 2011'de Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız bir fakülte haline gelmiş ve 2012 yılında ayrı bir fakülte olarak kuruluş süreci tamamlanmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ise, Mimarlık Bölümü İngilizce Programı ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetine başlamıştır.  

Mimarlık Ana Bilim Dalı,  2002 yılından itibaren Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Mimarlık Doktora Programı ise, YÖK tarafından onaylanarak 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde  eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’yi tamamlamış öğrencilere 'Mimarlık Alanı'nda lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

'Mimarlık Bölümü Türkçe Programı'nın öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Mimarlık Bölümü'ne  ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile her sene belirlenen sayıda öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Mimarlık Bölümüne, YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Mimarlık Bölümüne/ yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Ayrıca Mimarlık Bölümüne, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.  Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

-Bina Koruma ve Yenileme
-Doğal Taş Dekorasyonu
-Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
-Eser Koruma
-İç Mekan Koruma ve Yenileme
-İnşaat
-İnşaat Teknikerliği
-İnşaat Teknolojisi
-Mermer Teknolojisi
-Mermercilik
-Mimari Restorasyon
-Restorasyon
-Restorasyon ve Konservasyon
-Yapı Ressamlığı

Çift Anadal - Yandal

 

Mimarlık (Türkçe) programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre Üniversitedeki tüm bölümlerden birinde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal Programı adı verilen bu programı başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümün de lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki ayrı Lisans Diploması verilir.  

 


İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun Nisan 2013’te almış olduğu karar çerçevesinde, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki tüm lisans programları arasında çift ana dal yapılabilmesi ilkesi benimsenmiştir. YÖK tarafından da desteklenen ve örnek gösterilen bu açılım kapsamında tüm bölümlerimiz arasındaki ortak müfredatlar oluşturulmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız.

 

Çift Anadal ve Yandal programlarına ilişkin yönerge için tıklayınız.Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mezuniyet hakkını kazanabilmek için, en az 20'şer gün 'Büro Stajı' ve 'Şantiye Stajı' olmak üzere, toplam en az 40 gün staj yapmaları gerekir.Mezuniyet Koşulları

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması, 20 gün büro, 20 gün şantiye stajı olmak üzere toplam 40 gün zorunlu mesleki stajını başarıyla tamamlamış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik sürecinde olan ülkelerin ortak modernizasyon ve uyumunun sağlanması için öngörülen Erasmus Programı, öğrencilerin yurtdışında eğitim görmelerine ve staj yapmalarına destek olmanın yanısıra, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir oluşumdur. Türkiye’deki yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler, Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca hibeli olarak bir defa, hibesiz olarak ise birden fazla defa, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilirler.

  

Fakültemizin, öğrenim ve personel hareketliliği düzeyinde, Avrupa’nın pek çok seçkin üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır. Bu üniversiteler şunlardır;

1) Universitat Stuttgart (Stutgart, Almanya)

2) Hochschule Ostwestfalen- Lippe (Almanya)

3) University of Hasselt (Hasselt, Belçika)

3) KU Leuven (Belçika)

4) University of Architecture, Civil Engineering, Geodesy (Bulgaristan)

5) Ostrava Technical University (Ostrava, Çek Cumhuriyeti)

6) Aarhus School of Architecture (Danimarka)

7) University of Oulu (Oulu, Finlandiya)

8) Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Marseille (Marsilya, Fransa)

9) University of Pecs (Macaristan)

10) Technische Universitet Eindhoven (Hollanda)

11) DELFT University of Technology (Hollanda)

12) Amsterdam Academy of Architecture (Hollanda)

13) University of Nottingham (Nottingham, İngiltere)

14) Polytechnical University of Valencia (İspanya)

15) Universitat Ramon Llull (Barselona, İspanya)

16) University of Sevilla (İspanya)

17) Malmö University (Malmö, İsveç)

18) Universita degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, İtalya)

19) Universita degli Studi Roma Tre (Roma, İtalya)

20) Politecnico di Bari (Bari, İtalya)

21) Politecnico di Milano (Milano, İtalya)

22) University of Ecology and Management in Warsaw (Warsaw, Polonya)

23) Nysa University of Applied Sciences (Polonya)

24) University of Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Romanya)

25) University of Zilina (Slovakya)

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen lisans öğrencilerimiz, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavından aldıkları not ile GNO’ya (Genel Not Ortalaması) göre belirlenen Erasmus Notu'na ve tercih sıralamalarına göre belirlenmektedirler.

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan ve kendi bağlantı kurdukları firma ya da kurumlarda (mimarlık ofisi ya da şantiyelerde) 3 ay (90 gün) süreyle çalışma olanağı bulmaktadırlar. Bunun için, yabancı dil yeterliliği ve GNO’ya göre belirlenen Erasmus Notu yeterliliğinin yanısıra, kendi bağlantıya geçtikleri kurumdan gönderilen davet mektubu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği çerçevesinde, partner okulların öğretim üyeleri konularıyla ilgili ders ve konferanslar verip temaslarda bulunmak üzere bölümümüze gelmekte, aynı şekilde kurumumuzdan öğretim üyelerimiz, partner okullarda ders verip incelemelerde bulunmaktadırlar. Bu sayede, mimarlık programlarımızın içeriği önemli ölçüde zenginleşmektedir.

Erasmus Kapsamında Gerçekleştirilen Ortak Eğitim Çalışmaları sayesinde, daha geniş bir öğrenci kitlesinin yararlanabileceği şekilde, ortaklığımız olan okullarla çeşitli ders, laboratuvar ve atölye çalışmaları paralel ve koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında pek çok atölye çalışması ve ortak ders gerçekleştirilmektedir.

Erasmus işbirlikleri, öğrenci ve öğretim üyelerimizle birlikte mimarlık lisans programlarımızı uluslararası boyuta taşıyan ayrılmaz bir parça olarak düşünülmekte ve tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği bir olanak olması hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımızın %8'i kamu kuruluşlarında mimar pozisyonunda çalışmaktadır. İnşaat ve taahhüt firmalarında çalışan mezunlarımızın oranı %35 civarında olup, bu firmalarda çalışanlardan %18'i üst düzey yönetici pozisyonunda, %82'si ise mimar pozisyonunda görev yapmaktadır. Mimarlık bürolarında görev yapan mezunlarımızın oranı ise %39'dur. Mimarlık bürolarında çalışan mezunlarımızdan %29'u firma sahibi/işveren, %10'u üst düzey yönetici, %61'ü ise mimar pozisyonunda çalışmaktadır. Meunlarımızdan %4'ü yapı malzemeleri satış firmalarında firma sahibi/işveren pozisyonunda bulunmaktadır. Mezunlarımızın %10'u İKÜ, İTÜ, Bilgi Üniversitesi ve yurtdışı üniversitelerinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir ve bu mezunlarımızın %10'u akademik kadroda görev üstlenmiştir. Mezunlarımızın %4'ü inşaat ve mimarlık sektörlerinin dışında görev yapmaktadırlar.

*Yüzde değerleri yaklaşıktır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Bölümü lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Mimarlık Ana Bilim Dalı'nın ve diğer birçok ana bilim dalının yüksek lisans programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, İngilizce Sınavı (Üniversite'nin gerçekleştirdiği Genel İngilizce Sınavı dışında YDS, YÖKDİL sınavları da değerlendirilmektedir), bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci yüksek lisans eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Bölümü eğitiminde kullanılan tasarım stüdyoları, amfiler, derslikler, farklı amaçlı atölyeler (maket, seramik, malzeme, temel sanat), bilgisayar laboratuvarı ve malzeme laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Bölümü eğitimine, tam zamanlı olarak 6 Profesör, 4 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi; üniversite dışından ders saat ücretli olarak 1, Profesör,21 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Öğr. Gör. Dr. ve 3 Öğretim Görevlisi katkıda bulunmakta, 2 maket atölyesi teknisyeni de öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Program Etkinlikleri

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Akademik Yayınları 

  
 


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergide yayınlanan makaleler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler

Diğer Yayınlar

Toplam

2014

6

13

8

6

3

8

44

2015

8

22

2

5

4

3

34

2016

7

6

4

5

3

0

25

2017

7

15

6

8

7

6

49

2018

7

27

17

11

11

6

79

2019

6

10

6

10

2

2

36

     2020         11             7          6            4        8       7      43
 
 


İletişim Bilgileri

Mimarlık Bölüm Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul
Tel: +90 212 4984205
Faks: +90 212 4658308
e-posta: ekasapoglu@iku.edu.tr