Lisans
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Programı Ana Sayfası

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı, kuramsal ve uygulamalı dört yıllık eğitimin ardından, sadece mekanik ve teknik boyutuyla değil, aynı zamanda samimiyet, adanmışlık, etik, rol modellik, liderlik gibi daha örtük boyutlarıyla mesleğini öğrenmiş ve uygulayabilen danışmanların yetiştirilmesini sağlamaktır. Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren, çözüm üretebilme becerisine sahip, farklı açılardan olaylara yaklaşabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek, kaliteli ve donanımlı psikolojik danışmanlar yetiştirmek programın asli amaçları arasında yer almaktadır.  

Kuruluş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013-2014 öğretim yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'nda 4 yıllık eğitimin sonunda bütün dersleri başarıyla tamamlayıp, en az 240 AKTS’ye sahip olan öğrencilere Lisans derecesi verilmektedir.

Öğretim Dili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar PDR Programına, ÖSYM puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. PDR Programı'na yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) Programlar için kontenjanlar, yerleşenlerin puan ortalamaları, taban ve tavan puanlar, öğrenci sayısı ve akademik kadro sayısı gibi bilgilere yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php üzerinden ulaşılabilmektedir. 

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemizin 2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren tercih ettikleri herhangi bir programda çift anadal ve yandal yapma olanağına sahiptir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile birlikte çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ikinci bir diploma, yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ise yandal sertifikası verilmektedir. 

Detaylı bilgi için oidb.iku.edu.tr/tr/kayit-kabul/cift-anadal-cap ve oidb.iku.edu.tr/tr/kayit-kabul/yandal-programi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
 

Staj

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nda staj adı altında bir ders bulunmamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda kayıtlı olan öğrenciler, program süresi boyunca teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de görmektedir. Uygulamalı dersler, öğrencilerin edindiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanması noktasında çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlamaları gerekmektedir. 

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Üniversitemiz ve programımızın anlaşmalı olduğu yurtdışı yükseköğretim kurumları ile ilgili detaylı bilgilere uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/partner-universiteler web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları, özel okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri, özel dershaneler ve anaokulları gibi eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler. Mezunların, ayrıca rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve danışmanlık merkezleri, aile mahkemeleri, şirketlerin insan kaynakları departmanları gibi sağlık, sosyal yardım, adalet, güvenlik, endüstri ve işletme gibi alanlarda da çalışma olanakları vardır. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nın henüz yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır.

Sunulan Olanaklar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerine donanımlı birer psikolojik danışman olmaları için hem teorik hem de uygulamalı derslerde öğrenme ve uygulamaya dökme fırsatları sunulmaktadır. Programımız akademik kadrosunun yeterlikleri ve üniversitemizin sunduğu fiziki yeterlikler sayesinde öğrencilerimiz yetkinlik kazanmaktadır.

Program Etkinlikleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nda öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek adına bölüm ve PDR Kulübü tarafından etkinlikler yapılmaktadır. 

Söz konusu etkinlikler bölüm web sayfamız olan eb.iku.edu.tr/tr/egitim-bilimleri üzerinden incelenebilmektedir. 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı


  

Doç. Dr. Demet Zafer Güneş
E-postad.gunes@iku.edu.tr


Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Basın Ekspres Yerleşkesi
            34303  Küçükçekmece/İstanbul