Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat Programı Ana Sayfası

İktisat

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İktisat bölümümüzün temel amacı ekonomi profesyonelleri yetiştirmektir. Güncel teknolojileri bilen, ekonomi alanındaki son yazılımları kullanarak,ekonomiyi etkili takip eden, isabetli ekonomik kararlar verebilen , güçlü ve bağımsız düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek üzere çalışıyoruz.

Teknik ve sosyal yaşam ile kopmaz bağlara sahip ekonomi alanında yetişen bireyler, güçlü ekonomilerin ve güçlü toplumların çekirdeğini oluşturmaktadır.

Bankacılık, sigortacılık gibi dünya para yönetiminin büyük bir kısmını yöneten sektörlerin yanı sıra devlet ya da özel sektör ekonomi yönetimi alanlarında istihdam olanağı mevcuttur. Ekonomi alanının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmak , sürdürülebilir iş yaşamının vazgeçilmezidir. Ülkemizde küçük işletmelerin büyük bir kısmı ekonomi yönetimindeki eksikliklerden dolayı uzun ömürlü olamamaktadır. Oysa kuruluşların da ekonominin de büyümesi, süreklilik ilkesinden ve uzun ömürlü işletmelerden geçmektedir.

Üniversitemiz İktisat bölümünde tüm akademik ve idari kadromuz öğrencilerimizin öğrenmesi, bilgi beceri ve yetkinlik sahibi olması odaklı olarak çalışmaktadır. Amacımız , öğretmekten daha çok öğrencilerimizin öğrenmesidir.

Küçük sınıf kapasitesi ile yapılan eğitimimiz, uygulama ve sonuç odaklı bireyler yetiştirme gücümüzün temel kaynakları arasındadır.

İstanbul’da ekonomimizin kalbinin seslerinin her an duyulduğu bu ortamda , öğrencilerimizi ekonomi kuruluşlarında (yerinde) eğitimler ile bilinçli olarak donatma kararlılığı içindeyiz.

Kuruluş

1999

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler İktisat alanında lisans derecesi almaya hak kazanır.

Öğretim Dili

İKÜ İktisat Bölümünde eğitim dili Türkçe'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KONTENJANLARI, TABAN PUAN ve ÜCRETLER


İktisat Bölümüne öğrenci kabulü;

•  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına göre yapılır.

•  Yurt dışından öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

• Yatay ve dikey geçişlerde kabul ve kayıt, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.


PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
2019 YILI EN KÜÇÜK PUAN
2019 YILI EN BÜYÜK PUAN 2019-2020 ÜCRETLER
İktisat (Ücretli)      TM1            20              210,47728    
İktisat (Burslu)
TM1
303,49760 
   
İktisat (%75 İndirimli)
TM1
25 
236,14379 
  Ücretsiz


 Lisans yönetmeliği için tıklayınız.

Çift Anadal - Yandal

Özelleştirilmiş Çift anadal ve Yandal olanakları:

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak herhangi bir programda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, tüm bölümlerin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. kendi programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kendi bölümünün Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

Üniversitemizin herhangi bir programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre üniversitemizin bölümlerinden istedikleri herhangi birinde ikinci lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

Staj

İktisat Bölümü'nde zorunlu staj yoktur. Ancak isteyen öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda destek olunmaktadır. 

İsteğe bağlı staj dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencilerimizin staj yapacağı kurumdan alacağı üst yazı örneği için tıklayınız.

 Mezuniyet Koşulları

Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler İktisat alanında lisans derecesi almaya hak kazanır.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Anlaşmalı Üniversiteler:

• Fachhochschule Ludwigshafen:Almanya

• Comenius University in Bratislava: Slovakya 

• Viadrina European University: Almanya

• Fontys Hogescholen Eindhoven: Hollanda

• Berufsakademie Mannheim: Almanya

• Gdansk School of Banking:Polonya

• Malmö University: İsveç

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Bölümü mezunlarının 

• Uzman-memur olarak ilgili kamu kurumlarında

• Sanayinin her kolunda

• Bankacılığın her kademesinde ve konusunda,

• Sermaye piyasalarının her türlü kurumlarında

• Sigorta şirketlerinde

• Leasing, factoring şirketlerinde.

• Personel ve yönetici olarak bölümle ilgili şirketlerde

• Akademisyen olarak üniversitelerde 

çalışma imkanı vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) Küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici adaylarına ihtiyacı artmaktadır.Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, işletme yönetiminde ekonomik olay ve kararların etkilerini güçlü biçimde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir.

Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) Karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır. Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programımızda; para ve finans konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Programımız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama sınavına hazırlanmakta olan adayların ihtiyaçlarıını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir. Program, Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzman genç araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Üretim Ekonomisi Tezsiz yüksek lisans programı; dünya genelinde üretim teknolojileri ve üretim sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır. Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin kalite ve miktarları ile ekonomilerini her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kalkınmadaki önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Bu programın hedefi; üretim ekonomisi alanında uzmanlaşmış mezunlar ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Program Süreleri:

  Tezli Program : 6 Yarıyıl 

  Tezsiz Program : 3 Yarıyıl

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,

•Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvuruların lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.

• Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Sunulan Olanaklar

İktisat Bölümümüz başarı için “ölçümlemeye” önem vermektedir. Bölümümüz öğrencilerinin başarıları sadece ders notları değil aynı zamanda bölümümüz aracılığıyla sağlanan staj imkanlarındaki performanslarda dikkate alınmaktadır. Amacımız Türk gencinin hem kendi milleti hem de dünya için faydalı olacak donanımla üniversitemizden mezun olmamızı sağlamaktır.

Derslerde, ekonomik olaylar, küresel piyasalar takip edilmekte ve yorumlanmaktadır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi Platformu ismiyle faaliyetlerini yürütmekte olan Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nisan 2009’da yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla kuruluş sürecini tamamlamıştır. Merkez kurulmadan önce Ekonomi Platformu olarak faaliyetler yürütülmekteydi.

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca amaçları; ulusal ve uluslararası ekonomi, maliye, planlama gibi makro ekonomik ve ekonominin alt sektörleriyle ilgili konularda araştırma, etüd, proje, yayın ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

Merkez bunun yanısıra ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, çalışma grupları kurmak, faaliyet alanları için gerekli donanım, kütüphane ve arşivi temin etmek gibi işlevleri yürütmektedir.

Akademik ortam, kamu ve özel kesim ile ekonomi yönetimleri için yararlı hizmetler sunması hedeflenen Merkez’in ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve bilimsel toplantılar organize etmek, bu tür faaliyetlere katılmak ve mesleki hizmet içi eğitim niteliğinde kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek ile düzenlenenlere katılmak amaçları arasındadır.

 

Çalışmalar

Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen  çalışmalar arasında;

Geleneksel Bahar Panelleri

Yayınlar

Merkez çalışanlarının gerçekleştirdiği bilimsel aktiviteler sayılabilir.

 

Program Etkinlikleri

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.
  

Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?
Genel not ortalaması 2.20 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.İletişim Bilgileri

 Bölüm Başkanı                                         
Prof. Dr. Sinan Alçın
Tel: +90 212 498 41 53
E-mail: s.alcin@iku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara Dereli
Tel: +90 212 498 44 43
E-mail: d.dereli@iku.edu.tr