Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat Programı Ana Sayfası

İktisat

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İktisat bölümü ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecinde ihtiyaç duyulan iktisatçıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İktisat; büyüme-kalkınma, ihracat-ithalat, işsizlik, finansal piyasalar ve borsa, yatırım, üretim, tüketim, gelir ve harcama gibi makroekonomik konuları kapsadığından önemli bir bilim dalıdır. Bu nedenle İktisat Bölümü, kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticiler yetiştirmek amacıyla öğrencilere hem teorik hem de uygulamaya dönük çağdaş bir lisans programı sunmaktadır. Bölümün ders planı sosyoekonomik gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir. Öğrencilerimiz sosyoekonomik olayları takip etmeye teşvik edilerek teorik bilgilerini pratikte kullanma becerilerine sahip olarak mezun olurlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümünün amacı, edindiği teorik bilgileri kullanabilen, disiplinlerarası düşünebilen, ekonomiyi etkin bir şekilde takip edebilen, doğru iktisadi kararlar verebilen, ekonomiye hakim, iktisat alanındaki en güncel yazılımları kullanan, bağımsız düşünce yapısına sahip idealist iktisatçıları toplumumza kazandırmaktır. 

Kuruluş

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1999 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler İktisat alanında lisans derecesi almaya hak kazanır.

Öğrencinin İktisat Bölümü'nden mezun olabilmesi için müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli ders kuralına uygun olarak 240 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Dili

İKÜ İktisat Bölümünde eğitim dili Türkçe'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

İktisat bölümü akademik kadrosu tam zamanlı ve ders saat ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Tam zamanlı öğretim elemanlarının resmi çalışma saatleri 09:00 - 18:00'dir. 
 

Yerleşme Şartları

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI, EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUAN TABLOSU AŞAĞIDADIR.

İktisat Bölümüne öğrenci kabulü;


•  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarına göre yapılır.

•  Yurt dışından öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

• Yatay ve dikey geçişlerde kabul ve kayıt, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.


PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
2023 YILI EN KÜÇÜK PUAN
2023 YILI EN BÜYÜK PUAN
İktisat (Ücretli)                EA                  7          245,23123   
     308,36875
İktisat (Burslu)
EA
  5
335,41537
     347,81972
İktisat (%50 İndirimli)
EA
27
245,22527
    321,53859


İKÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Diğer yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

Çift Anadal - Yandal

Özelleştirilmiş Çift Anadal ve Yandal Olanakları:

Üniversitemizin herhangi bir programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre üniversitemizin bölümlerinden istedikleri herhangi birinde ikinci lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak herhangi bir programda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, tüm bölümlerin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. kendi programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kendi bölümünün Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge'ye ulaşmak için tıklayınız

Staj

İktisat Bölümü'nde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak İİBF Staj Komisyonu aracılığıyla öğrencilerimize staj konusunda destek olunmaktadır.

Staj ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız


Staj Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız

 Mezuniyet Koşulları

Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler İktisat alanında lisans derecesi almaya hak kazanır.

Öğrencinin İktisat Bölümü'nden mezun olabilmesi için müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli ders kuralına uygun olarak 240 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız


Erasmus kapsamında İktisat Bölümü partner üniversiteleri görmek için tıklayınız

 

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Bölümü mezunlarının;

• Uzman-memur olarak ilgili kamu kurumlarında,
• Sanayinin her kolunda,
• Bankacılığın her kademesinde ve konusunda,
• Sermaye piyasalarının her türlü kurumlarında,
• Sigorta şirketlerinde,
• Leasing, factoring şirketlerinde,
• Personel ve yönetici olarak bölümle ilgili şirketlerde,
• Akademisyen olarak üniversitelerde 

çalışma imkanı bulunmaktadır

Üst Derece Programlara Geçiş

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) Küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici adaylarına ihtiyacı artmaktadır.Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, işletme yönetiminde ekonomik olay ve kararların etkilerini güçlü biçimde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir. 

Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) Karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır. Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programımızda; para ve finans konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Programımız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama sınavına hazırlanmakta olan adayların ihtiyaçlarıını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir. Program, Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzman genç araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) programı dünya genelinde üretim teknolojileri ve üretim sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır. Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin kalite ve miktarları ile ekonomilerini her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kalkınmadaki önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Bu programın hedefi; üretim ekonomisi alanında uzmanlaşmış mezunlar ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. 

Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tezli/Tezsiz) Programında, yönetici adaylarına ihtiyaç dünyadaki gelişmeler doğrultusunda değişmekte ve artmaktadır.  İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilere ekonomi ve finans alanın teorik ve geniş spektrumda uygulamalı alanlarda uluslararası standartlarda bir eğitim vererek öğrencileri küresel düzeyde önem kazanan iktisat ve finans konularında tecrübe ve bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Ekonomi ve finans alanında temel dersler öğrencilerin uluslararası ekonomi ve finans alanında analiz, problem çözme ve karar verme yetilerini güçlendirecek; farklı ve güncel alanlarda seçmeli dersler öğrencilerin lisans eğitimleri sonrası ilgi duydukları alanlara yönelerek tecrübe ve üst düzey bir eğitime sahip olmalarını sağlayacaktır.

İktisat Doktora Programı nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Programa kabul edilen öğrencilere teorik ve uygulamalı iktisat alanında uluslararası standartlarda bir doktora eğitimi sunmayı amaçlamaktır. İlk yıl öğrencilere iktisadın temel konularını doktora düzeyinde aktaracak zorunlu dersler ve güncel iktisat konularını kapsayan çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. İlk yılın sonunda, aldıkları dersler ile iyi bir altyapı oluşturacak öğrencilerin program sonunda İktisat alanında bağımsız ve etik araştırmalar yapmaları ve bilimsel çalışmaları geniş bir bakış açısı ile analiz etmeleri ve ulusal ve uluslararası İktisat literatürüne katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans Program Süreleri:

  Tezli Program : 4 Yarıyıl 

  Tezsiz Program : 3 Yarıyıl 

Doktora Program Süresi: 8 Yarıyıl

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,

•Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvuruların lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.

• Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Sunulan Olanaklar

İktisat Bölümümüz başarı için “ölçümlemeye” önem vermektedir. Bölümümüz öğrencilerinin başarıları sadece ders notları değil aynı zamanda bölümümüz aracılığıyla sağlanan staj imkanlarındaki performanslarda dikkate alınmaktadır. Amacımız Türk gencinin hem kendi milleti hem de dünya için faydalı olacak donanımla üniversitemizden mezun olmamızı sağlamaktır Derslerde, ekonomik olaylar, küresel piyasalar takip edilmekte ve yorumlanmaktadır.

Program Etkinlikleri

2019 ve 2020 YILLARINDA İKTİSAT BÖLÜMÜNDE DÜZENLENEN KONFERANS VE E-SEMİNERLER


- Kültür Ekonomi Konuşmaları: Ekonomide Para (Tarih: Nisan 2019, Katılımcı: Darphane ve Damga Matbaası Eski Genel Müdürü Sadettin Parmaksız).

- Sürdürülebilirlik Stratejileri Semineri (Tarih: Nisan 2019, Katılımcı: LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı).

- Türkiye Ekonomisi ve Gastro-Ekonomi Paneli (Tarih: Mayıs 2019, Katılımcılar: Ekonomi ve Gastronomi alanında önemli isimler).

- Kültür Ekonomi Konuşmaları: 2019'dan 2020'ye Ekonomide Durum Konferansı (Tarih: Kasım 2019, Katılımcı: Ekonomist ve Finans Analisti Cüneyt Paksoy).

- Kültür Ekonomi Konuşmaları: Küçük Ev Aletleriyle Büyük Ekonomi (Tarih: Aralık 2019, Katılımcı: Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı).

- İktisat Bölüm Semineri: İlaç Sektöründe Finans (Tarih: Aralık 2019, Katılımcı: Gilead Sciences Türkiye Finans Direktörü Can Kil).

- Kültür Ekonomi Konuşmaları: İyilik, Sağlık Ekonomisi Paneli (Tarih: Şubat 2020, Katılımcı: MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan).

- Kültür Ekonomi Konuşmaları: İstihdamda Yeni Eğilimler (Tarih: Mart 2020, Katılımcı: kariyer.net CEO'su Fatih Uysal).

Pandemi Dönemindeki E-Seminerler

- Pandemi Döneminde Sanayi (Tarih: Nisan 2020, Katılımcı: Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran).

- Pandemi, Belirsizlik, İktisat (Tarih: Nisan 2020, Katılımcı: İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. A. Dinç Alada).

- Korona, Mali Kurumlar ve Kalkınma (Tarih: Nisan 2020, Katılımcı: Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilin Neyaptı).

- Pandemi Sonrası Küresel Finansal Eğilimler (Tarih: Mayıs 2020, Katılımcı: Gigant Swiss-Avrupa & Ortadoğu Direktörü Aysun Karaytuğ).

- Pandemi Sürecinde Ekonomi Gazeteciliği (Tarih: Mayıs 2020, Katılımcı: TV100 Ekonomi Editörü Nazlı Tarhan Bolak).

- Covid'e Nasıl Yakalandık? (Tarih: Mayıs 2020, Katılımcı: Ekonomist Arda Tunca).

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı                                         
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
Tel: +90 212 498 44 43
E-mail: d.dereli@iku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Tel: +90 212 498 46 07
E-mail: n.hamzaoglu@iku.edu.tr