Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Programı Ana Sayfası

Uluslararası Ticaret

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesidir.
Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Ülkemizin ve Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde yerini alabilmesi, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret ve finansman alanlarında yetişmiş uzman kişilerce yönetilen şirketlerin varlığına bağlıdır. Türkiye’nin yeni dış pazarlara girebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, uluslararası ticaret ve finansman bilgileri ile donatılmış, eğitimli, en az iki yabancı dil bilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine bağlıdır. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerek öğretim programlarının hazırlanmasında, gerekse mezun olacak öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük içinde dikkate alınmıştır.


Kuruluş

 

Uluslararası Ticaret Bölümü, Prof.Dr. Durmuş Dündar tarafından, 2012 yılında üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ataköy Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve  2012-2013 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır. İlk lisans programı mezunlarını 2015-2016 Akademik Yılı’nda vermiştir.

Kazanılan Derece

2012-2016 yılları arasında 8 dönemi başarıyla tamamlayarak, 240 AKTS kredisini başarıyla almaya hak kazanan öğrenciye Uluslararası Ticaret alanında lisans diploması verilir.

Öğretim Dili

Türkçe 

Öğretim dili Türkçedir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince ve İspanyolca’dan oluşan yabancı dil dersleri 8 dönem içerisinde verilmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

 

Aşağıdaki tablodan 2017 yılına kontenjanlarımıza, taban ve tavan puanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merkezî Yerleştirmede adaylar, Uluslararası Ticaret Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Uluslararası Ticaret  Bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Dikey Geçiş Şartlarımızla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
2017 Yılı Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü’nün kontenjanı 60'ar kişidir.

 
  PUAN TÜRÜ KONTENJAN 2016 BAŞARI SIRASI 2016 TABAN PUANI 2017/2018 Ücretler
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 54 471000 243,4167 18.425 TL (KDV Dahil)
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 6 104000 355,00555 Ücretsiz


 

 

 
  PUAN TÜRÜ KONTENJAN 2016 BAŞARI SIRASI 2016 TABAN PUANI 2017/2018 Ücretler
Uluslararası Ticaret (İngilizce)  (%25 Burslu) TM-1 13 575000 221,98255 27.637,5 TL (KDV Dahil)
Uluslararası Ticaret (İngilizce)  (%50 Burslu) TM-1 41 326000 273,29309 18.425 TL (KDV Dahil)
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 88900 365,63663 Ücretsiz


Çift Anadal - Yandal

 

Uluslararası Ticaret Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans/önlisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans / önlisans diploması verilir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren üniversitemiz genelindeki bölümlerimizle Özelleştirilmiş ÇAP Programı kapsamında Çift Anadal Programı uygulanmaya başlanmıştır.

 Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans/önlisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans / önlisans diploması ile birlikte bir yandal lisans / önlisans sertifikası verilir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren üniversitemiz genelindeki bölümlerimizle yandal programı uygulanmaya başlanmıştır.

Staj

Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.


Mezuniyet Koşulları

2012-2013 Akademik yılında programa giren bir öğrenci 240 AKTS kredisini tamamlayarak, 2015-2016 Akademik Yılı’nda mezuniyet hakkı kazanır.Uluslararası İşbirliği

 

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı İçin Kime Başvuracaksınız?
Bölümümüz Erasmus Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Nazan Çağlar’dır.  Her eğitim öğretim yılında iki defa Erasmus Programı’na başvurular gerçekleştirlmektedir.


Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?
Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği bir üniversiteye en az bir en fazla iki akademik dönem eğitim ve öğretim almak amacıyla değişimprogramıgerçekleştirir.

İletişimBilgileri
Erasmus Bölüm Koordinatörü: Arş.Gör. Elanur Türküz
Email:  e.turkuz@iku.edu.tr
Tel: +90 212 498 43 71

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, akademik personel olarak üniversitelerde, uluslararası ticaret uzmanı olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklar'ında; özel şirketlerde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışmaktadırlar.Üst Derece Programlara Geçiş

 

Konuyla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Sunulan Olanaklar

 

Öğrenciler; Fakültemiz bünyesinde bulunan Ekonomik Araştırmalar Platformu kapsamında, finans ve ekonomi alanında güncel bilgileri takip edebilmekte, Dış Politika Platformu ve Küresel Eğilimler Merkezi sayesinde küreselleşme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, diplomasi ve bölgesel politikalar alanındaki çalışmaları ve araştırmaları izleyebilmekte, Kobi Birimi tarafından da küçük ve orta büyüklükteki işletme yapıları hakkında detaylı bilgiler edinebilmekte olup, ayrıca üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Merkezi kapsamında da aile işletmesi yöneticiliği konusunda doğru bilgiye erişebilmektedirler.

Program Etkinlikleri

 

Uluslararası ticaret, dünya ticareti ile bu ticareti oluşturan alt konuların (yeni pazarlar, dış ticaretin finansmanı, pazarlama ve satış teknikleri) modern ve çağdaş (e – ticaret gibi) olmasını gerektirir. Bilim çevreleri bu konudaki gelişmeleri üretip uygulayıcılarına eğitim vermektedir. Dış ticaretin finansmanı konusunda para ve sermaye piyasalarından alınan yardımların da güncelliği sağlanmaktadır. Böylece hergün büyüyen ve gelişen bir sektör olarak dünya ekonomisindeki yerini koruması mümkündür.

Uluslararası Ticaret Bölümünün Eğitim Öğretim Planında yer alan derslerden bazıları mevcut İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Eğitim Öğretim Programı ile ortak yapılması suretiyle koordineli olarak yürütülecek ve mevcut Erasmus anlaşmalarından Bölüm öğrencilerimiz de yararlanacaktır.  

 

İletişim Bilgileri

 

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ali Şen
Tel:+90 212 498 44 11
Email: ali.sen@iku.edu.tr