Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sanat Yönetimi Programı Ana Sayfası

Sanat Yönetimi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Sanat Yönetimi Bölümü, Fonetik ve Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği’nin, ulusal ve uluslararası  yapıda eğitim ve öğretim anlayışını benimsemek ve gelişerek çağa paralel sürekliliğini sağlamak vizyonundadır.  Sanata yönelik toplumsal talebin giderek artması ve bu talebe çeşitli kurumsal yapılanmalar, organizasyonlar ve etkinliklerle örgütlü ve profesyonel bir şekilde yanıt verilmesi zorunluluğu, bu meslek alanının doğmasına ve gelişmesine neden olan temel etkendir. Sanat yöneticisi; konusu, bir diğer deyişle “ürünü” sanat olan bir piyasada çalışan, dolayısıyla özel bir ürünü değerlendirip onu ekonomik ve kültürel bir değere dönüştürebilen bir profesyoneldir. Bu yüzden bölümün amacı, bu tür bir donanıma sahip aracı profesyonelleri yetiştirmek ve sanat piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kuruluş

4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Dekan Prof. Dr. Nüket GÜZ yönetiminde Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni ve Sanat Yönetimi Bölümü'nü kurarak ilk öğrencilerini 2002- 2003 Eğitim Öğretim yılında almıştır. 2002 yılında Şirinevler Yerleşkesi ana binasında faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısıyla birlikte 2004 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Sanat Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını 2005- 2006 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. Sırasıyla Prof. Raik ALNIAÇIK, Prof. Dr. Nüket GÜZ, Prof. Özer SEZGİN, Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN ve Prof. Mesut İKTU'nun bölüm başkanlığını yaptığı bölüm, şimdiki Bölüm Başkanı  Prof.Dr.Mehmet Üstünipek yönetiminde, programını sürekli güncelleyerek eğitimini sürdürmektedir. Daha önce Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölüm, 2009- 2010 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla TS- 2 puanıyla öğrenci almaktadır. Bölüm, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla SÖZEL puanla öğrenci almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2002-2003 yılından itibaren eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240  AKTS’ye sahip öğrencilere Sanat Yönetimi alanında lisans derecesi verilir. Mezunlar Sanat Yöneticisi  ve İşletmecisi ünvanını kazanırlar.  

Öğretim Dili

Sanat Yönetimi Bölümü'nün öğretim dili Türkçe'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak öğrencilere okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Sanat Yönetimi programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sanat Yönetimi Bölümüne SÖZEL puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sanat Yönetimi Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 

  

Bölüme, % 100 burslu, %75 burslu ve  % 50 burslu öğrenci alınmaktadır. Toplam öğrenci kontenjanı 40'tır.

 

Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmamaktadır. 

Çift Anadal - Yandal

Özelleştirilmiş çift ana dal programı ve yan dal programı uygulanmaktadır. Öğrenciler, üniversitenin tüm bölümlerinden gerekli şartlar yerine getirildiği taktirde eğitim alabilmektedir.

Staj

Sanat Yönetimi Bölümü öğrencileri, 40 iş günü bir kurumda stajlarını tamamlayarak mezun olabilmektedir.Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca edindikleri profesyonel birikimi çeşitli kültür ve sanat kurumlarında yaptıkları stajlarla zenginleştirmektedir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla
tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.)

Uluslararası İşbirliği

Fachhochschule Vorarlberg (Avusturya), Zeppelin University (Almanya), National Academy for Theatre and Film Arts (Bulgaristan), Polytechnical University of Valencia (İspanya), Malmö University (İsveç), Academia di Belle Arti di Frosinone (İtalya), International Bussiness School Budapest (Macaristan) Karlschochschule International University (Almanya) üniversiteleriyle ERASMUS ikili öğrenim anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca Sanat Yönetimi disiplini, uluslararası alanda çalışmaya uygun bir özelliktedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Sanat Yöneticiliği ve İşletmeciliği çağımızın en popüler ve aranan mesleğidir. Bu bölümden mezun gençlerimizin çok geniş bir yelpazede görev aldıkları görülmektedir:

*Tiyatrolar

* Galeriler

* Müzeler

*Sinema ve TV Sektörü

*Fuarcılık, Koleksiyon ve Müzayede

*Opera, Bale, Modern Dans

*Festival ve Bienal Yönetimi

*İnsan Kaynakları

*Ödenekli ya da ödeneksiz kurumlarda Sanat Birimleri

*Küratörlük

*Basın Kuruluşları

vb... Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili bölümlerinde de görev yapabilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler ise bölümden mezun olup, yüksek lisans ve doktora yapabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Sanat Yönetimi Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, bölümün yüksek lisans için belirlediği koşulları yerine getirdikleri taktirde, Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programına da katılabilirler.  

Sunulan Olanaklar

Programın bünyesinde yer aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesi toplam 3000 m²’lik alanından ve üniversitenin ortak kullanımda bulunan amfilerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan 24 sınıftan 13’ü 30 m², 10’u 45 m², 1’i 80 m²’dir. Sınıflarda projeksiyon sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte ve üniversitenin ortak kullanımında bulunan sınıflarla birlikte 650 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Sanat Yönetimi programı mevcut uygulama alanlarında (Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, üniversite bünyesindeki galeriler ve stüdyolar) yürütülmektedir. Ayrıca öğrencilerin faydalandığı İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşke Kütüphanesi 170 kişiye aynı anda hizmet verebilecek büyüklükte ve iki katlı olup 560m² alan üzerine kurulmuştur. Kütüphane 25.000 cilt raf kapasitelidir.

Sanat Yönetiminin disiplinlerarası yapısına uygun olarak sanat, sanat tarihi, işletme, halkla ilişkiler gibi alanlarda uzman öğretim elemanlarının eğitsel ve akademik olarak katkı sağladıkları bölüm zengin bir kadro yapısına sahiptir.

Sanat Yönetimi Bölümü Akademik Kadrosu alanında yetkin şu isimlerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK

Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ 

Dr. Öğr. Üyesi Beste GÖKÇE PARSEHYAN

Arş.Gör. Dr. Nazlı M. Ümit 

Arş. Gör. Eda Dindar 

Öğr. Gör. Dr. Osman Anıl URAL

Öğr.Gör. Oktay DURAN

Öğr. Gör. Özlem İnay ERTEN

Öğr. Gör. İnsan Dindar

Öğr. Gör. Begüm Akkoyunlu

Öğr. Gör. Kıvanç Gökmen

Öğr. Gör. Özlem Ece

Öğr. Gör. Deniz Ova

 

Program Etkinlikleri

Bir kültür kenti ve metropol olan İstanbul’da güncel sanat etkinliklerini yakından izleme olanağına sahip olan öğrenciler; sanat vakıf ve dernekleri, tiyatrolar, sanat galerileri, müzeler ve benzeri merkezlere yönelebilmektedirler. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kültür ve sanat konusundaki ayrıcalıklı yapısıyla bağlantılı olarak başta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi olmak üzere üniversite bünyesindeki sanat galerileri ve Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sergiler, gösteri ve konferanslara, öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılabilmektedirler.

 

Eğitim süreleri boyunca aldıkları zorunlu ve seçmeli dersler, dönem içi uygulama ve projeleri, bitirme projeleri ve stajlar aracılığıyla öğrenciler profesyonel yaşama hazır hale gelmektedirler. Geçen yıllar öğrenciler tarafından gerçekleştirilen "Turn", "Göbek Bağı", "Heterotopya", "Hiç Senin Olmamış Yerler" ve "Bir Yaşam Aralığında" sergileri başarılı bitirme projelerinden sadece birkaçıdır.  Eğitim sürelerinin sonunda öğrenciler Sanat Yönetimi öğrencisi olmanın ayrıcalığını hissederek mezun olmaktadırlar.

 

 

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon  (+90 212) 498 41 96/95/10/72 Adres  Sanat ve Tasarım Fakültesi 
 İstanbul Kültür Üniveristesi
 Ataköy Kampüsü 34156 
 Bakırköy İstanbul TÜRKİYE
 Fax  (+90 212) 465 83 07
 E-Posta m.ustunipek@iku.edu.tr