Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Ana Sayfası

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Kabin hizmetleri; insanları, insanlarla iletişim kurmayı ve farklı coğrafyaları keşfetmeyi seven, gelişen havacılık sektöründe yerini almak isteyen bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir programdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

Bu anlamda, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programında bireylerin, yeni iş kurallarını bilen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve programla ilgili gerekli alt yapı bilgi ve beceri donanımına sahip sektörün ihtiyacını karşılayabilen mezunlar olmaları sağlanır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına kayıt olabilmek için aranan nitelikler: Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. Bayanlar adaylar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (boy-kilo orantılı olmalı), erkekler adaylar için 170-190 cm arası boya sahip olmak (boy-kilo orantılı olmalı). Öğrencilerin sağlık durumunun uçuşa elverişli olduğunu gösteren, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

 

Kuruluş

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim yılı itibarı ile Öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans Mezunu

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Program ders planına tıklayarak, ilgili dersin “Öğretim Yöntem ve Tekniklerine” ulaşabilirsiniz.


Yerleşme Şartları

Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına, TYT  puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak.

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.       

Çift Anadal - Yandal

Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, ilgili ÇAP yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma almaya hak kazanırlar.

Staj

40 iş günü staj yapılması zorunludur.

 Mezuniyet Koşulları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

 Öğrenciler, ERASMUS değişim hareketliliği ile yurt dışında eğitim ve staj olanağına sahiptirler. İlgili sayfa için: https://uib.iku.edu.tr/tr/node/30


Mezunların İstihdam Profilleri


İKÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler, Havayolu şirketlerinin Genel Müdürlükleri, Yurt içi ve Yurt dışı yolcu taşıyan Havayolu şirketleri, Yabancı Havayolu şirketleri, Sivil Havacılıkla ilgili her türlü işletmede çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş


Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

•    Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

• Havacılık Yönetimi

• Lojistik Yönetimi

• Seyahat İşletmeciliği

• Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm İşletmeciliği

• Turizm Rehberliği

Sunulan Olanaklar

İncirli kampüsümüzde laboratuvarlar, amfiler, seminer salonları yer almaktadır.

Program Etkinlikleri

İş yeri uygulaması dersi kapsamında dönem içerisinde öğrencilere meslekteki güncel gelişmeleri içeren seminerler verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr. Gör. Kübra ÖZTÜRK 0-212-498 4716 e-mail: k.mertel@iku.edu.tr

Program Danışmanı: Öğr. Gör. Kübra ÖZTÜRK 0-212-498 4716 e-mail: k.mertel@iku.edu.tr