Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ana Sayfası

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı'nın amacı; hızla büyüyen ve gelişen iş dünyasının gerekliliklerini karşılayabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı konusunda profesyonel, etkili iletişim yeteneklerine sahip ve ileri teknolojiyi kullanabilen üst düzey büro veya yönetim personeli yetiştirmektir.

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,  2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim hayatına başlamıştır. 

Kazanılan Derece

 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı  alanında önlisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

* Dijital Uzaktan Eğitim olarak planlanmış olup Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir.
 
** Örgün olarak planlanmış ancak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler sonrası YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile verilecektir.
 
*** İş yeri ve İş yeri uygulaması gibi derslerin [varsa teorik kısımlarının] YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.


Yerleşme Şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, ilgili ÇAP yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma almaya hak kazanırlar.
 


Staj

 Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinin ilgili alanlarda 60 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.Mezuniyet Koşulları

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız,  İstanbul Kültür Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Üst düzey büro elemanı, büro yöneticisi, üst yönetim asistanı veya yönetici asistanı unvanlarından biri ile programdan mezun olan öğrenciler; devlet işletmelerinde ve özel sektör işletmelerinde, büro ve yönetim hizmetlerinde iş olanaklarına kavuşacaklardır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımız lisans öğrenimine devam hakkındaki yönetmelik hükümlerinden faydalanarak, alanlarına kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun lisans programlarına kayıt hakkı kazanarak 4 yıllık bir lisans programı bitirme şansına da sahiptirler. Aşağıda belirtilen lisans programlarını Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile seçebilirler.
 
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sağlık Yönetimi
Sağlık İdaresi
Yönetim Bilişim Sistemleri
 


Sunulan Olanaklar

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı sürekli iyileştirme sürecimiz; yükseköğretimin hızlı değişen gündemi doğrultusunda rekabet avantajı sağlamak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için aşağıdaki konularda ilerleme sağlamayı ve farklılık oluşturmayı hedeflemektedir:
1) Ön lisans öğrenci başarı düzeyinin geliştirilmesi
2) Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması
3) Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması
4) Eğitim - Öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması
5) Sisteme katkı sağlayabilecek değişik ve farklı öneriler için fikir alışverişinin yapıldığı açık bir iletişim ortamının oluşturulması
6) Program Çıktılarındaki başarı seviyesinin yükseltilmesi,
a. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılımlarının sağlanması
b. Dersleri destekleyici yeterli teknik kaynak ve donanımın tedarik edilmesi
c. Derslere ilişkin örnek çözüm ve uygulamaların arttırılması
d. Öğrencilerin teori ile pratiği bütünleştirebilecek bir yeterliliğe sahip olması
7) Öğrencilerin tanımlama, derinleştirme (kapsamlı hale getirme) ilişkilendirme, uygulama, analiz etme, açıklama ve yorumlama yeteneklerinin belirli bir seviyeye getirilmesi
 


Program Etkinlikleri

Program öğrencilerini sektörle sık sık bir araya getirmek ve dönem içinde çeşitli geziler planlanmaktadır.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi Fener 0-212-498 4926 e-mail: t.cedikci@iku.edu.tr

Program Danışmanı: Öğr.Gör.Fatma Kömürcüoğlu Soytürk 0212 498 4340 e-mail:f.komurcuoglu@iku.edu.tr