Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Alternatif Enerji Kaynakları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Alternatif Enerji Kaynakları Programı Ana Sayfası

Alternatif Enerji Kaynakları

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Alternatif Enerji Kaynakları Programı’nın misyonu; sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü bilgi ve beceri donanımına sahip, takım ruhuna sahip, kendine güvenen, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan bireyler yetiştirmektir.

Kuruluş

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, 2019 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanı ile açılan programımızın, şu an 4 öğretim elemanı ile 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi" ön lisans diploması verilecektir.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi alanında önlisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

* %40’a kadar Dijital Uzaktan Eğitim olarak planlanmış olup Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir.
** Örgün olarak planlanmış ancak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler sonrası YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile verilecektir.
*** İş yeri ve İş yeri uygulaması gibi derslerin [varsa teorik kısımlarının] YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.
**** Staj çalışmaları YÖK tavsiye kararları ve Senato kararı çerçevesinde ertelenmiştir. E-staj imkânı olan öğrencilerimiz Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar kullanılacaktır. Stajın Uygulamalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.] gibi.
 
Program ders planına tıklayarak, ilgili dersin “Öğretim Yöntem ve Tekniklerine” ulaşabilirsiniz.
 


Yerleşme Şartları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi  programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar  Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi   Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi     Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Çift Anadal - Yandal

 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrencilerinin diğer önlisans programları ile Çift Anadal Olanağı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için program başkanlığından bilgi alınabilir. 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı öğrencileri aşağıdaki programlarda çift anadal yapabilir.

 

Optisyenlik

 

Çocuk Gelişimi

 

Bilgisayar Programcılığı

 

İnşaat Teknolojisi

 

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

 

Uçak Teknolojisi

 

Uçuş Harekât Yöneticiliği

 

Bankacılık ve Sigortacılık

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

 

Dış Ticaret

 

Grafik Tasarımı

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Hava Lojistiği

 

İşletme Yönetimi

 

Lojistik

 

Moda Tasarımı

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Staj

 İstanbul Kültür Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi  Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır

Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla 

tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

 Üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir. Mezunların İstihdam Profilleri

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında, sektörde enerji üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 Meslek Yüksekokulumuz Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi   programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programı*:

 
Elektrik Mühendisliği  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Enerji Sistemleri Mühendisliği  Enerji Yönetimi   Fizik  Fizik Mühendisliği  Nükleer Enerji Mühendisliği

Sunulan Olanaklar

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programında derslerimiz konu anlatımlı, teorik bilgi ışığında proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanlarıyla yapılmaktadır. Ayrıca 40 işgünü zorunlu staj uygulamamızla öğrencilerimiz okulda öğrendiklerinin piyasalardaki  uygulamalarını öğrenme imkanı bulmaktadırlar.

Program Etkinlikleri

 Eğitim dönemimizde görüştüğümüz enerji sektöründeki yetkililerle öğrencilerimizin kaynaşması amacıyla seminerler düzenlenmektedir. Bunun dışında planlanan Rüzgar tribünlerini, güneş panellerini öğrencilerimizle yakından görme imkanı sağlamak için çalışmalar devam etmektedir. Enerji sektöründeki yetkililerden aldığımız bilgiler, iyi yetişmiş nitelikli Alternatif Enerji teknisyenlerine, çalışanlarına ihtiyaç olduğu yönündedir, bu bağlamda ders içeriğimizle her alternatif enerji   kaynağı hakkında bilgi ve eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz.İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr.Gör.Dr. Makbule TAMKAŞ  
Tel:212 498 49 71 
e-mail:m.tamkas@iku.edu.tr