Lisans
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
PÇ-2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÇ-3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÇ-4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ-5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme veyorumlama becerisi.
PÇ-6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
PÇ-7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
PÇ-8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ-9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÇ-10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
PÇ-11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
CSE1001           
CSE1003           
CSE2002           
CSE2094           
CSE3021           
CSE3013           
CSE3209           
CSE4014           
CSE5031           
CSE5041           
CSE4023           
CSE7311           
CSE6032           
CSE6064           
MCB1008           
CSE0416           
CSE5091           
CSE0420           
CSE0442           
CSE4050           
CSE0434           
CSE0421           
CSE0433           
CSE0425           
CSE0451           
CSE3003           
CSE0403           
IE7203           
CSE0453           
CSE0496           
CSE7093           
CSE0499           
CSE4061           
CSE0462           
CSE8090           
CSE4024           
CSE5001           
CSE7092           
CSE0404           
CSE0405           
CSE0406           
CSE0415           
CSE0426           
CSE0427           
CSE0435           
CSE0440           
CSE0443           
CSE0444           
CSE0452           
CSE0463           
CSE0495           
CSE0497           
EE3202           
EE4401           
IE0607           
IE0608           
IE4201           
CSE1101           
CSE2102           
CSE0407           
CSE0408           
CSE0409           
CSE0429           
CSE0436           
CSE0437           
CSE0445           
CSE0448           
CSE0449           
CSE0454           
CSE0455           
CSE0456           
CSE0457           
CSE0458           
CSE0464           
CSE0466           
CSE0467           
CSE0468           
CSE0469           
CSE0498           
PHY2001 -           
PHY1001 -           
MCB1004 -           
MCB1005 -           
MCB1003 -           
CSE0191 -           
MCB1001 -           
MCB1002 -           
IE0411 -           
EE0805 -           
EE0836 -           
MCB1007 -