Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FZT1003 Genel Fizik I Z 3/0/0 3
MBT4001_ Temel Matematik I Z 2/2/0 4
MBG1001 Genel Biyoloji I Z 4/0/0 4
MBG1002 Genel Biyoloji I Laboratuvarı Z 0/0/4 4
MBG1007 Genel Kimya I Z 4/0/0 4
MBG1004 Genel Kimya I Laboratuvarı Z 0/0/2 2
FZT1004 Genel Fizik I Laboratuvarı TBD 0/0/2 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
Not :İlk defa MBG1001 Genel Biyoloji I ve MBG1002 Genel Biyoloji I Laboratuvar derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar. İlk defa MBG1003 Genel Kimya I ve MBG1004 Genel Kimya I Laboratuvar derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG2001 Genel Biyoloji II Z 4/0/0 4
MBG2002 Genel Biyoloji II Laboratuvarı Z 0/0/4 4
MBG2007 Genel Kimya II Z 4/0/0 4
MBG2004 Genel Kimya II Laboratuvarı Z 0/0/2 2
FZT2004 - Genel Fizik II Laboratuvarı TBD 0/0/2 2
FZT2003 - Genel Fizik II TBD 3/0/0 3
MBT4002 Temel Matematik II TBD 2/2/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 26
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :İlk defa MBG2001 Genel Biyoloji II ve MBG2002 Genel Biyoloji II Laboratuvar derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar. İlk defa MBG2003 Genel Kimya II ve MBG2004 Genel Kimya II Laboratuvar derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG3008 Organik Kimya Laboratuvarı Z 0/0/2 2
BİL1001 - BİLGİSAYARA GİRİŞ I Z 4/0/0 4
MBG3001 Genetik Z 3/0/0 5
MBG3002 Genetik Laboratuvarı Z 0/0/4 4
MBG3003 Biyoistatistik Z 2/2/0 4
MBG3007 Organik Kimya Z 4/0/0 4
MBG3006 Hücre Biyolojisi Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :İlk defa MBG3001 Genetik ve MBG3002 Genetik Laboratuvarı derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG4001 Moleküler Mikrobiyoloji Z 3/0/0 5
MBG4002 Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Z 0/0/4 4
MBG4003 Biyofizik Z 3/0/0 5
MBG4005 Fizyoloji Z 3/0/0 5
MBG4006 Bitki Biyolojisi Z 3/0/0 5
BİL2001* - Bilgisayara Giriş II UE 4/0/0 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 26
Not :İlk defa MBG4001 Moleküler Mikrobiyoloji ve MBG4002 Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı derslerini alacak öğrenciler bu dersleri beraber almak zorundadırlar
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG5001 Biyokimya I Z 4/0/0 6
MBG5002 Moleküler Genetik I Z 3/0/0 6
MBG5003 Moleküler Biyoloji Teknikleri I Z 0/0/6 6
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG6001 Biyokimya II Z 4/0/0 6
MBG6002 Moleküler Genetik II Z 3/0/0 6
MBG6003 Moleküler Biyoloji Teknikleri II Z 0/0/6 6
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG7001 Hücre Moleküler Biyolojisi I Z 3/0/0 5
MBG7003 Biyoinformatik Z 3/0/0 4
MBG7002 Bitirme Projesi I Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG8001 Hücre Moleküler Biyolojisi II Z 3/0/0 5
MBG8015 RNA Biyolojisi Z 3/0/0 4
MBG8002 Bitirme Projesi II Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :MBG8003 Biyoetik dersi zorunlu iken seçimlik alan dersi haline getirilmiştir. Bu dersten sorumlu olan öğrenciler seçimlik dersler arasında bu dersi zorunlu olarak seçeceklerdir
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBG5006 Bitki Hormonları SA 2/0/0 4
MBG5008 İmmünolojiye Giriş SA 2/0/0 4
MBG5009 Radyobiyoloji I SA 2/0/0 4
MBG5010 Sinir Bilimi SA 2/0/0 4
MBG5011 Populasyon Genetiği SA 2/0/0 4
MBG5012 Kök Hücre Biyolojisi SA 2/0/0 4
MBG5013 Biyogirişimcilik SA 2/0/0 4
MBG5014 Sekonder Metabolitler SA 2/0/0 4
MBG5015 Viroloji SA 2/0/0 4
MBG5016 Radyobiyoloji SA 2/0/0 4
MBG6006 Enzimoloji SA 2/0/0 4
MBG6007 İnsan Genetiği SA 2/0/0 4
MBG6008 Radyobiyoloji II SA 2/0/0 4
MBG6009 Bilimsel Deneyim SA 1/2/0 4
MBG6010 Sinir Bilimde Uygulamalar SA 2/0/0 4
MBG6011 Nutrigenomik SA 2/0/0 4
MBG6012 Moleküler Endokrinoloji SA 2/0/0 4
MBG6013 Bitki Doku Kültürü SA 1/0/2 4
MBG6015 Endüstriyel Mikrobiyoloji SA 2/0/0 4
MBG6016 Model Bitkiler SA 2/0/0 4
MBG7004 Gelişim Biyolojisi SA 2/0/0 4
MBG7005 Moleküler Kanser Biyolojisi I SA 2/0/0 4
MBG7007 Moleküler Evrim SA 2/0/0 4
MBG7008 Doku Mühendisliği SA 2/0/0 4
MBG7010 Rekombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları SA 1/0/2 4
MBG7011 Farmasotik Biyoteknoloji SA 2/0/0 4
MBG7012 Epigenetiğe Giriş SA 2/0/0 4
MBG7013 Transgenik Hayvan Modelleri SA 2/0/0 4
MBG7014 Çevresel Biyoteknoloji SA 2/0/0 4
MBG7015 Adli Genetik SA 2/0/0 4
MBG7016 Araştırma Projesi I SA 0/0/4 4
MBG7017 Yapay Zeka ve Genetik SA 2/0/0 4
MBG8004 Hayvan Doku Kültürü SA 1/0/2 4
MBG8005 Moleküler Kanser Biyolojisi II SA 2/0/0 4
MBG8006 Genetik Mühendisliği SA 2/0/0 4
MBG8007 Bitki Biyoteknolojisine Giriş SA 1/0/2 4
MBG8008 Protein Mühendisliği SA 2/0/0 4
MBG8010 Preimplantasyon ve Genetik Tanı SA 2/0/0 4
MBG8011 Biyogüvenliğe Giriş SA 2/0/0 4
MBG8012 Nanobiyoteknoloji SA 2/0/0 4
MBG8013 Moleküler Farmakoloji SA 2/0/0 4
MBG8014 Moleküler Radyobiyoloji SA 2/0/0 4
MBG8016 Araştırma Projesi II SA 0/0/4 4
MBG8017 Biyoetik SA 2/0/0 4
MBG8018 Biyolojik Veri Madenciliği Giriş SA 2/0/0 4
MBG8019 Tıbbi Hücre Biyolojisi SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4