Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yapı İngilizce (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı İngilizce (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Yapı İngilizce (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Programın hedefi, teknolojideki en son gelişmeleri takip ederek öğrenciye yapı mühendisliği alanında bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kuruluş

 İKÜ Yapı lisansüstü programları 2006 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır. 

Kazanılan Derece

 Yüksek lisans

Öğretim Dili

 Eğitim dili İngilizcedir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı ve yarı zamanlı hocalar eşliğinde tezli yüksek lisans çalışması yapılmaktadır.

Yerleşme Şartları

Yapı (İngilizce) (tezsiz) programına başvuru yapabilmek için bir lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Programa girişte Bilim Sınavı/Mülakat ve İngilizce Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Bunların nihai değerlendirmeye katkıları aşağıda verilmiştir. Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

 

Lisans Not Ortalaması : 40%

İngilizce Sınavı : 10%

Bilim Sınavı/Mülakat : 50%

Çift Anadal - Yandal

 Yapı tezsiz Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal eğitimi bulunmamaktadır.

Staj

 Yapı tezsiz Yüksek Lisans Programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programından (tezsiz) mezun olabilmek için minimum 90 AKTS karşılığını sağlayan ve programda mevcut olan derslerin başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer bir mezuniyet şartı olarak 4.00 üzerinden en az 2.70 genel not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra program koordinatörü tarafından verilen Dönem Projesi dersinin (30 AKTS) kabul edilmesiyle tezsiz yüksek lisans eğitimi tamamlanmış olur.

Uluslararası İşbirliği

 yok

Mezunların İstihdam Profilleri

 yok

Üst Derece Programlara Geçiş

-

Sunulan Olanaklar

-

Program Etkinlikleri

 -

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE


Tel :                 +90 212 498 4203
Faks :              +90 212 465 8308
Eposta :            s.celebioglu@iku.edu.tr