Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası

Fizik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altındaki Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı, kuramsal ve uygulamalı fizik alanlarında uzman fizikçi yetiştirmektir. Program çerçevesinde, öğrencilerin temel fizik altyapısının güçlendirilerek derinleştirilmesi ve anabilim dalında yürütülen araştırmalara göre konusu belirlenen bir tez çalışmasını başarıyla tamamlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kuruluş

Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2008/2009 güz yarıyılında açılmış, 2011/2012 güz yarıyılı itibariyle ilk iki mezununu vermiştir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Fizik alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçe'dir.  

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:

1. ALES Puanı %50 
2. Mülakat %30 
3. Yabancı Dil Sınavı %10
4. Lisans Mezuniyet Derecesi %10

Adaylarının kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için toplamda 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

 Başvuru koşulları için tıklayınız.

Yönetmelik:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39351&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Çift Anadal - Yandal

Fizik yüksek lisans programlarında çift anadal ve yandal uygulaması yoktur.

Staj

Fizik Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesi almak için staj zorunlu değildir.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

- Akademik kariyer yaparak üniversitelerde öğretim elemanı olur.

- Bir araştırma kuruluşunda Fizikçi olarak çalışır. Üst Derece Programlara Geçiş

Fizik Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Fizik Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci, doktora programı sunan bir anabilim dalında doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder. Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı'nda doktora programı bulunmamaktadır.

https://enstitu.iku.edu.tr/tr/programlar/yuksek-lisans-programlari/fizik-yuksek-lisans-programi-tezli

Sunulan Olanaklar

A. Eğitim/öğretim için laboratuvarlar*

1. Mekanik Laboratuvarı

2. Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı 


3. Modern Fizik Laboratuvarı

Bu laboratuvarlar mekanik, elektrik, optik, modern fizik deneylerinin yapıldığı üç birimden oluşmaktadır. Her birimde ortalama 10 farklı deney ve 40 öğrencinin aynı anda deney yapabilme olanağı vardır. Fizik eğitiminin temelini teşkil eden deneylerin yapılması ve öğrencilere ölçme kavramının öğretilebilmesi için laboratuvarlarımızı uluslararası standlara uygun olarak düzenleme zorunluluğu vardır. Bu nedenle 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fizik I (Mekanik), Fizik II (Elektrik), Fizik III (Optik, Modern Fizik) laboratuvarlarında yenilenmeye gidilmiştir. Bu Laboratuvarlarda yapılacak deneylerde kullanılacak olan donanımın büyük bir kısmı dış alım sureti ile temin edilmiştir. Bazı deneyler, kendi olanaklarımız ile hazırlanmış ve iç piyasadan temin edilen malzemeler ile gerçekleştirilmiştir.

(*) Fizik I, Fizik II, Fizik III ve Atom-Molekül Laboratuvarları ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin İnşaat, Endüstri, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin Fizik I ve Fizik II derslerinin deneysel uygulamaları yapılmaktadır. 

4. Yarıiletken Karakterizasyon Laboratuvarı

Temel yarıiletken malzemelerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi amacıyla kurulmuş bir laboratuvardır.

5. Astronomi Laboratuvarı

Astronomi ve Yıldızlar Bilgisi derslerinin uygulamaları için 3 metrelik portatif kubbeli bir NEX opto-mekanik planetaryum, bir adet Meade LX200 25.4 cm çaplı GPS Schmidt-Cassegrain teleskop ve aksesuarları (CCD ve çeşitli filtreler), 5 adet Galileo tipi mercekli teleskop bulunmaktadır.

B. Araştırma Laboratuvarları 

1. Kırmızı-Altı Spektroskopisi Laboratuvarı

Burada moleküler yapı incelemeleri yapılmaktadır. Bruker marka Ft-IR spektrometresi, elmas kristalli ATR sistemi, DRIFT sistemi, nem alıcı cihaz, 10 tonluk press, fırın ve voltaj regülatörü bulunmaktadır.

2. X-Işınları Floresans Laboratuvarı

Çeşitli malzemelerin nitel ve nicel olarak elementer yapısının incelenmesi için kurulmuştur. Oxford marka SpectroIQ-2 enerji dağılımlı X-ışınları floresans spektrometresi (EDXRF), 15 tonluk press ve gamma ölçer bulunmaktadır.

3. Moleküler Modelleme Laboratuvarı

Moleküler modelleme hesaplamaları için kurulmuştur. 4 bilgisayar ve özel moleküler hesaplama programları bulunmaktadır.

4. Gök Parlaklığı Ölçüm İstasyonu

Gece gökyüzü parlaklığının ölçümü ve gece gökyüzü kalitesinin takibi amacıyla kurulmuştur. Şehirlerden göğe kaçan ışığı ölçerek kullanılmayarak yitirilen enerjinin takibi yapılmaktadır. Bir adet SQM (Sky Quality Meter) alıcısı, üniversitenin terasına kurulmuştur.

Program Etkinlikleri

 Fizik Bölümü'nde astrofizik kaos ve dinamik sistemler, molekül fiziği ve moleküler spektroskopi, teorik fizik ve x-ışınları fluoresans spektroskopisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili yayınlanan makale listeleri için

Öğretim Elemanları

sayfasına bakınız.

Fizik Bölümü'nün son yıllarda ev sahipliği yaptığı veya destek verdiği bilimsel etkinliklerden bazıları:

• “Evrende Neler Var?” semineri, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül F. Yelkenci,  Bayrampaşa Doğa Koleji İKÜ gezisi, 13 Nisan 2016.

• “Uzay Çalışmalarının Yaşamımıza Yansımaları” Semineri, Ayşegül F. Yelkenci, Kültür Koleji KÜGEM Öğretmen Eğitimleri, Kültür 2000 İlkokulu, İstanbul, 27 Ağustos 2015.

• "Cüce küresel galaksilerin kimyasal ve dinamik evrimi", Uğur Ural (Leibniz-Institut für Astrophysik, Potsdam), İKÜ Ataköy Kampüsü, 20 Ekim 2014.

• “Searching for Dark Matter: First Results from the Large Underground Xenon (LUX) Experiment” Semineri; Dr.Isabel Lopez, (Coimbra Üniversitesi, Portekiz),  İKÜ Ataköy Kampüsü, İstanbul, 15 Temmuz 2014.

• “What is EconoPhysics?” ve “An analysis of the Greek Financial Problem and Eurozone Problem based on EconoPhysics” Semineri, Prof.Dr. Lykourgos Magafas - Doğu Makedonya ve Trakya Teknoloji Enstitüsü (Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology Kavala, Greece), İKÜ Ataköy Kampüsü, İstanbul, 03 Mart 2014.

• International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, 15-20 Eylül 2013, Istanbul, TURKEY.

• "Infrared Spectroscopy in Cryogenic Matrices" Bölüm Semineri, Prof.Dr. Rui FAUSTO (Coimbra Üniversitesi, Portekiz), 05 Eylül 2013, İKÜ Ataköy Kampüsü, Kat: 4,  Çok Amaçlı Seminer Salonu

• "Atomun İçinde Neler Var? X'den Z'ye Maddenin Temel Yapıtaşları" Konferansı, Prof. Dr. Tekin Dereli, 13 Mart 2013, İKÜ Ataköy Kampüsü, Amfi B1-1.

• The 3rd Azarquiel School of Astronomy – “A Bridge Between East and West” Uluslararası Yazokulu, 8-15 Temmuz 2012, İKÜ Ataköy Kampüsü, Istanbul.

• The 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium on “CHAOS AND COMPLEX SYSTEMS” 29 April-02 May 2012

• IX Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (15–21 Ağustos 2011)

• VIII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (14–17 Eylül 2010)

• VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
• VII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (08–11 Eylül 2009)
• VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)

• Uluslararası katılımlı II. Amatör Teleskop Yapım Çalıştayı ve III. Amatör Astronomi Sempozyumu (4-10 Temmuz 2009)

• VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (16–19 Eylül 2008)

• VI. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (11–17 Ağustos 2008)

• V. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (11–14 Eylül 2007)

• V. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (12–19 Ağustos 2007)
• IV. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (05–08 Eylül 2006)
• IV. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (21–25 Ağustos 2006)
• III. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (20–24 Eylül 2005)
• III. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (29 Ağustos – 3 Eylül 2005)

• II. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (21–24 Eylül 2004) 
• II. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (23–27 Ağustos 2004)

İletişim Bilgileri


İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Anabilim Dalı

Ataköy Yerleşkesi

34156, Bakırköy, İstanbul

e-posta: fenbilimleri@iku.edu.tr

Ağ: http://www.iku.edu.tr/fenbilimleri