Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik-Bilgisayar Programı Ana Sayfası

Matematik-Bilgisayar

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Matematiğin modern dünyada gelişen sistemlerde "birlikte" kullanıldıkları alt dalları geliştirebilecek ve yönetebilecek uzmanlar yetiştirebilmektir. İleri kuramsal matematik derslerinin yanı sıra “ileri” programlama teknikleri, kodlar kuramı, optimizasyon teknikleri, yaklaşım teknikleri, kalite kontrol, regresyon analizi, sistem tasarımı, ileri istatistik gibi konular işlenerek özgür, yaratıcı, model kurabilen, matematiksel düşünme gücüne sahip, matematik ve bilgisayar bilimleri üzerine bilgi ve beceri ile donatılmış araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra yenilenen yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Kurulduğu günden bu yana artan bir ivme ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Fen Bilimleri Enstitüsü 13 dalda Yüksek Lisans ve 5 dalda Doktora Programına sahiptir. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı 2000 yılında açılmış olup eğitime devam edilmektedir.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın mevcut bölüm/program isimleri ile ilgili 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu kararlar doğrultusunda, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı ismi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Matematik-Bilgisayar Programı olan mevcut programımızın ismi ise Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı olarak değiştirilmiştir.​

 
 

 

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında Yüksek-Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.


İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:

1. ALES Puanı %50 
2. Mülakat %20 
3. Yabancı Dil Sınavı %15 
4. Lisans Mezuniyet Derecesi %15

Adaylarının kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için toplamda 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

 

Çift Anadal - Yandal

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.

Staj

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programında zorunlu staj yer almamaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az B- olması gerekir. Bu şartı gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretimi’nde aynı dersi alabilir. Öğrenci, bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Öğrenciler aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: 
Stuttgart University, Almanya,

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans mezunlarının aşağıdaki iş alanlarında çalışma imkanı vardır: 

• herhangi bir faaliyet alanında hizmet veren kuruluşların bilgi işlem ve planlama departmanlarında
• programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi konularda uzmanlaşmış firmalarda 
• bankacılık ve sigortacılık sektöründe
• borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında
• istatistik alanında uzmanlara ihtiyacı duyan firmalarda
• pedagojik formasyon eğitimini tamamlayıp matematik ve bilgisayar öğretmeni olarak her türlü eğitim kurumlarında 
• akademisyen olarak üniversitelerde.


Üst Derece Programlara Geçiş

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder. 

Sunulan Olanaklar

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalının yararlanabileceği bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim dalının, tam zamanlı olarak 3 profesör, 3 doçent, 7 doktor öğretim görevlisi görev almaktadır.

Program Etkinlikleri

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü her yıl ulusal ve uluslararası sempozyumlara, kongrelere, yaz okulları ve çalıştaylara ev sahipliği yapmaktadır.  Bu bilimsel etkinliklerden bazıları:
 
Turkish Japanese Joint Symposium on Function Theory and Its Applications (3 – 6 Eylül 2012)
4th International Interdisciplinary Chaos Symposium on Chaos and Complex Systems (27 – 31 Ağustos 2012)
IX. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (06–09 Eylül 2011)
VIII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (14–17 Eylül 2010)
International Summer School on Geometric Function Theory (16–25 Ağustos 2010)
Graduate Summer School “Modal Logic and Its Applications” (9–14 Ağustos 2010)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
VII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (08–11 Eylül 2009)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
International Symposium on Analysis and Theory of Functions (24–26 Ağustos 2009)
II. Uluslararası Modal Mantık Çalıştayı (10–11 Ekim 2008).
VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (16–19 Eylül 2008)
VI. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (11–17 Ağustos 2008)
V. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (11–13 Ocak 2008)
Workshop on Logic of Knowledge (Epistemic Logic) (10 Ocak 2008)
IV. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (24–28 Aralık 2007)
V. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (11–14 Eylül 2007)
International Symposium on Geometric Function Theory and Applications (20–24 Ağustos 2007)
V. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (12–19 Ağustos 2007)
IV. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (05–08 Eylül 2006)
IV. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (21–25 Ağustos 2006)
III. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (20–24 Eylül 2005)
III. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (29 Ağustos – 3 Eylül 2005)
Seminar Series on Univalent and Geometric Function Theory (25 Şubat–6 Mart 2005)
Türk Matematik Derneği, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (5–8 Eylül 2005)
II. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (21–24 Eylül 2004)
II. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (23–27 Ağustos 2004)
Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (26–28 Eylül 2003)
I Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (25–29 Ağustos 2003)
 
Program öğretim üyelerinin SCI kapsamındaki dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınların bazıları aşağıda listelenmiştir:
 
“Some Results of the Class of Functions with Bounded Radius Rotation”,
Polatoğlu, Y.;Kahramaner, Y.; Yemişci, A.;
Source: Journal of Computational Analysis and Applications,
Vol.26, No.6, (2019).
 
Bieberbach-de Branges and Fekete-Szegö inequalities for certain families of q-convex and q-close-to-convex functions”
Om P.; Çetinkaya, A.; Polatoğlu, Y.;
Source: Journal of Computational Analysis and Applications,
Vol.26, No.4, (2019).

 

‘’ q-harmonic mappings for which analytic part is q-convex functions of complex order ‘’
Çetinkaya, A., Polatoğlu, Y.;
Source: Hacet. J. Math. Stat. 47, no. 4, 813-820 (2018).
 
‘’A certain class of harmonic mappings related to functions of bounded rad,us rotation’’
Kahramaner, Y., Polatoğlu, Y., Şen, A.Y.; 
Source: Springer Proc. Math. Stat.,
169-177, Springer, (2018). (SCI)

 q-Starlike Funcitons of Order Alpha’’
Polatoğlu, Y., Uçar, F., Yılmaz, B.; ‘’
Source: TWMS j. App. & Eng. Math, Jaem
Vol 8, No1a, (2018). (SCI)

 “Weyl- and Horn-type inequalities for cyclically compact operators,”
Gönüllü, U.
Source: Turkish J. Math. 42,
no. 3, 881-886 (2018) (DOI: 10.3906/mat-1705-91).

“Survey on Access Control Mechanisms in Cloud Computing”
Karatas, G. & Akbulut, A. 
Source: Journal of Cyber Security and Mobility,
vol.7 issue 3, 1-36, (2018) (DOI: https://doi.org/10.13052/jcsm2245-1439.731)
 
‘’Fekete-Szegö inequalities for q-starlike and q-convex functions’’
Çetinkaya, A., Kahramaner, Y., Polatoğlu, Y.; 
Source: Acta Univ. Apulensis Math. Inform.,
No. 53, 55-64, (2018).

 ‘’Convolution Properties For Analytic Functions Defined By q-Difference Operator’’
Çetinkaya, A., Şen, A.Y., Polatoğlu, Y., (2018).
Source: Honam Mathematical J., 4: 681-689.

“ Harmonic Mapping Related to the - Spirallike Function With Bounded Radius Rotation”
Polatoğlu, Y., Özkan, H.E. and Akkoyunlu C.,
Source: Mathematical Advances in Pure and Applied Sciences,1 (2),
65-67, 2018.
 
‘’Some properties of the analytic functions with bounded Radius rotation’’
Polatoğlu, Y., Çetinkaya, A., Mert, O.,
Source: ‘’Creative Mathematics and Informatics’’,
No:1, 85-90, (2019).
 
Word sense disambiguation using semantic kernels with class-based term values,
ALTINEL AYŞE BERNA,GANİZ MURAT CAN,ŞİPAL BİLGE,Erkaya Erencan,Yücedağ Onur Can,Doğan Muhammed Ali,
Source:Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Nisan 2019

 Diffused Label Propagation based Transductive Classification Algorithm for Word Sense Disambiguation,
Bilge Şipal,Temmuz 2019
 
Analysis of first integrals for some nonlinear differential equations via different approaches,
Gülden Gün POLAT,
Source:THE EUROPEAN, PHYSICAL JOURNAL PLUS

 
On Group-Theoretical Analysis of Nonlinear Optimal Control Problems with Hamiltonian Formalism
Gülden GÜN POLAT, Teoman ÖZER
Source: Journal of Nonlinear Mathematical Physics
DOI: 10.1080/14029251.2020.1683985, Cilt: 27(1), Sayfa: 106-129
 
On Group Analysis of Optimal Control Problems in Economic Growth Models
Dr. Öğretim Üyesi Gülden Gün Polat, Teoman ÖZER
Source: AIMS Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S
DOI: 10.3934/dcdss.2020215

On the regularity of the monomial point of a border basis scheme
Dr. Öğretim Üyesi Bige Şipal , Martin Kreuzer, Ngoc Long Le​
Source:Beitrage zur Algebra und Geometrie
DOI: 10.1007/s13366-019-00482-7

Certain subclasses of bi-univalent functions generated by Chebyshev polynomials and q-derivative operator ,
Om P. Ahuja, S. Sivasubramanian, A.Çetinkaya, Yaşar Polatoğlu

 Joint differential invariants of binary and ternary forms,
Peter J. OLVER, Gülden Gün Polat
DOI 10.4171/PM/2032,

 “Compact Finite Differences Method for Fitzhugh-Nagumo Equation’’,
Akkoyunlu, C.,
Source: Universal Journal of Mathematics and Applications,
2 (4) 180-187, 2019.
 
 


İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 
Tel :
+90 212 498 47 92       +90 212 498 44 48
Faks : +90 212 465 83 10
E-posta : fenbilimleri@iku.edu.tr
Web :
www.iku.edu.tr/fenbilimleri