Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yapım Yönetimi ve Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Programı Ana Sayfası

Yapım Yönetimi ve Teknolojisi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip, güncel bina teknolojilerini karmaşıklaşan binada etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirmek İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Yapım Yönetimi ve Teknolojisi yüksek lisans programının ana amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yapım sektöründe yarının liderlerinin yetiştirilmesi, sektörde profesyonel yer alacak mimar, mühendis, proje yöneticisi gibi kişilerin yapım yönetimi anlayışına sahip olacak biçimde yetiştirilmesi yanında, yapım sektöründe sürekli değişen teknolojiye ayak uydurabilecek, yapı teknolojileri ve tasarımı, yapım yöntemleri ve yapı malzemeleri birikimine sahip, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, enerji kullanımına ve çevreye duyarlı profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.    

Kuruluş

- İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimarlık yüksek lisans programı olarak 2001-2002 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

  - 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim dalı çeşitli programlara ayrılmış, Yapım Yönetimi ve Teknolojisi programı da bu çerçevede faaliyete geçmiştir.

- 2010-2011 döneminde yapılan program yenileme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeni program uygulanmaya başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere  Yapım Yönetimi ve Teknolojisi  Yüksek Lisans Programından mezun olduğuna dair diploma verilir.

 

Öğretim Dili

Anabilim dalımızda eğitim Türkçe yürütülmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans Programlarına başvuru yapabilmek için; bir lisans derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 55.00 Sayısal puan almak gerekmektedir. 

Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. ALES %50, Yabancı Dil Sınavı %10, Lisans Genel Not Ortalaması %20 ve Mülakat+Bilim Sınavı %20 olarak değerlendirilir.

* Başvuru sırasında, en geç beş yıl önceki tarihli ALES sonuç belgesi, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir.

* Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

Çift Anadal - Yandal

Çift Anadal ya da yandal yapılmamaktadır.

Staj

Yüksek lisans programımızda staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş


Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.
 


Mezuniyet Koşulları

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Anabilim dalı Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Programından mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
 

Uluslararası İşbirliği

Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik sürecinde olan ülkelerin ortak modernizasyon ve uyumunun sağlanması için öngörülen Erasmus Programı, öğrencilerin yurtdışında eğitim görmelerine ve staj yapmalarına destek olmanın yanısıra, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir oluşumdur. Türkiye’deki yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler, Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca hibeli olarak bir defa, hibesiz olarak ise birden fazla defa, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilirler.

Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek lisans Programlarının, Avrupa’nın 22 seçkin üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır.

 Stuttgard University (Germany)

 Hochschule Ostwestfalen- Lippe (Germany)

 Unversiteit Hasselt (Belgium)

 KU Leuven (Belgium)

 University of Architecture, Civil Engineering, Geodesy (Bulgaria)

 Ostrava Technical University (Czech Republic)

 Aarhus School of Architecture (Denmark)-PhD

 University of Oulu (Finland)

 ENSA Marseille (France)

 University of Pecs (Hungary)

 Amsterdam Academy of Architecture (Netherlands)

 Ramon Llull University (Spain)

 University of Sevilla (Spain)

 Malmö University (Sweden)

 Politecnico di Bari (Italy)

 University of Napoli (Italy)

 University of Roma Tre (Italy)

 Politecnico di Milano (Italy)

 University of Ecology-Management (Poland)

 University of Applied Sciences in Nysa (Poland)

 University of Cluj Napoca (Romania)

 University of Zilina (Slovakya)


Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen yüksek lisans öğrencilerimiz, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavından aldıkları not ile GNO’ya (Genel Not Ortalaması) göre belirlenen Erasmus Notu'na ve tercih sıralamalarına göre belirlenmektedirler.

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği çerçevesinde, partner okulların öğretim üyeleri konularıyla ilgili ders ve konferanslar verip temaslarda bulunmak üzere bölümümüze gelmekte, aynı şekilde kurumumuzdan öğretim üyelerimiz, partner okullarda ders verip incelemelerde bulunmaktadırlar. Bu sayede, mimarlık programlarımızın içeriği önemli ölçüde zenginleşmektedir.

Erasmus Kapsamında Gerçekleştirilen Ortak Eğitim Çalışmaları sayesinde, daha geniş bir öğrenci kitlesinin yararlanabileceği şekilde, ortaklığımız olan okullarla çeşitli ders, laboratuvar ve atölye çalışmaları paralel ve koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında pek çok atölye çalışması ve ortak ders gerçekleştirilmektedir.

Erasmus işbirlikleri, öğrenci ve öğretim üyelerimizle birlikte mimarlık yüksek lisans programlarımızı uluslararası boyuta taşıyan ayrılmaz bir parça olarak düşünülmekte ve tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği bir olanak olması hedeflenmektedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız inşaat sektöründe çeşitli büro ve firmalarda çalışmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Mimarlık Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, YDS ve dengi, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Anabilim dalının yararlanabileceği malzeme arşivi, bilgisayar laboratuvarı, ve malzeme-beton laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Anabilim dalında, 2017/2018 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı olarak 4 profesör, 6 doçent, 11 dr. öğr. üyesi görev almaktadır.

Program Etkinlikleri

 Mimarlık Anabilim Dalı Akademik Yayınları 

 


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergide yayınlanan makaleler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

Sergi/ Çalıştay

Toplam

 

 

 

 

 

 

Ödüller

2014

7

15

6

6

3

6

-

45

2

2015

6

28

4

8

8

6

-

63

3

2016

16

8

6

9

7

10

7

65

2

2017

9

17

7

4

10

5

13

66

1

2018

6

7

2

3

2

-

3

23

-


 

İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul
Tel: +90 212 4984205
e-posta: n.semiz@iku.edu.tr