Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Matematik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik (Doktora) Programı Ana Sayfası

Matematik (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Alanında uzmanlaşmış, yeni matematiksel fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip, konusundaki ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları ve güncel gelişmeleri takip eden, etik değerleri özümsemiş, dünyadaki paydaşları ile ortak bir dili kullanan, ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artıran, matematik ve matematikle ilgili farklı disiplinlerde yapılan araştırmalarda görev alarak üst düzeyde çalışmalar yapan ve bu özgün çalışmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlayarak literatüre katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra yenilenen yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Kurulduğu günden bu yana artan bir ivme ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Fen Bilimleri Enstitüsü 13 dalda Yüksek Lisans ve 5 dalda Doktora Programına sahiptir. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 yılından beri vermiş olduğu Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans eğitimine 2003 yılında Matematik Doktora Programı ile devam ettirmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Matematik alanında Doktora derecesi verme yetkisine sahip olan ilk vakıf üniversitelerinde birisidir.

Matematik Doktora Programı'nda analiz, cebir, matematiksel mantık ve matematiğin temelleri ve uygulamalı matematik alanlarında eğitim verilmektedir.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın mevcut bölüm/program isimleri ile ilgili 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu kararlar doğrultusunda, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı ismi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Matematik-Bilgisayar Programı olan mevcut programımızın ismi ise Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 210 AKTS’ye sahip öğrencilere Matematik alanında Doktora derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçe'dir

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans veya Yüksek Lisans Programını başarı ile tamalayan ve Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programına başvuru yapacak olan adaylarından ALES sınavı Sayısal puan türünden Yüksek Lisans'tan Doktora eğitimine devam decekler ise en az 55 puan, Lisanstan Doktora Programına başvuracaklar ise en az 70 puan almış olmaları beklenmektedir. Ayrıca 02.06.2007 tarihli 26540 sayılı resmi gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in birinci maddesinin "b) bendi gereğince doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen Doktora adaylarının başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:

1. ALES Puanı %50
2. Mülakat %20
3. Yabancı Dil Sınavı %15
4. Lisans Mezuniyet Derecesi %15

Adaylarının kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için toplamda 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

Çift Anadal - Yandal

Yok

Staj

Yok

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az B olması gerekir. Bu şartı gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretimi’nde aynı dersi alabilir. Öğrenci, bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 60 AKTS karşılığı ders alıp 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek, yeterlilik sınavından başarılı olmak ve bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Öğrenciler aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: 
• Stuttgart University, Almanya,
• Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaristan,
• University of Amsterdam, Hollanda.

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik Doktora Programından mezun olan öğrencilerin istihdam alanları çok geniş olmakla birlikte genellikle araştırmacı olarak kurumlarda çalışmakta veya akademisyen olarak üniversitelerde görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Sunulan Olanaklar

Programda üç profesör, üç doçent ve dokuz yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Program Etkinlikleri

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü her yıl ulusal ve uluslararası sempozyumlara, kongrelere, yaz okulları ve çalıştaylara ev sahipliği yapmaktadır.  Bu bilimsel etkinliklerden bazıları:
 
Turkish Japanese Joint Symposium on Function Theory and Its Applications (3 – 6 Eylül 2012)
4th International Interdisciplinary Chaos Symposium on Chaos and Complex Systems (27 – 31 Ağustos 2012)
IX. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (06–09 Eylül 2011)
VIII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (14–17 Eylül 2010)
International Summer School on Geometric Function Theory (16–25 Ağustos 2010)
Graduate Summer School “Modal Logic and Its Applications” (9–14 Ağustos 2010)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
VII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (08–11 Eylül 2009)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
International Symposium on Analysis and Theory of Functions (24–26 Ağustos 2009)
II. Uluslararası Modal Mantık Çalıştayı (10–11 Ekim 2008).
VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (16–19 Eylül 2008)
VI. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (11–17 Ağustos 2008)
V. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (11–13 Ocak 2008)
Workshop on Logic of Knowledge (Epistemic Logic) (10 Ocak 2008)
IV. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (24–28 Aralık 2007)
V. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (11–14 Eylül 2007)
International Symposium on Geometric Function Theory and Applications (20–24 Ağustos 2007)
V. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (12–19 Ağustos 2007)
IV. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (05–08 Eylül 2006)
IV. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (21–25 Ağustos 2006)
III. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (20–24 Eylül 2005)
III. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (29 Ağustos – 3 Eylül 2005)
Seminar Series on Univalent and Geometric Function Theory (25 Şubat–6 Mart 2005)
Türk Matematik Derneği, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (5–8 Eylül 2005)
II. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (21–24 Eylül 2004)
II. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (23–27 Ağustos 2004)
Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (26–28 Eylül 2003)
I Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (25–29 Ağustos 2003)
 
Program öğretim üyelerinin SCI kapsamındaki dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınların bazıları aşağıda listelenmiştir:
 
“Some Results of the Class of Functions with Bounded Radius Rotation”,
Polatoğlu, Y.;Kahramaner, Y.; Yemişci, A.;
Source: Journal of Computational Analysis and Applications,
Vol.26, No.6, (2019). 
 
Bieberbach-de Branges and Fekete-Szegö inequalities for certain families of q-convex and q-close-to-convex functions”
Om P.; Çetinkaya, A.; Polatoğlu, Y.;
Source: Journal of Computational Analysis and Applications,
Vol.26, No.4, (2019).
 
‘’ q-harmonic mappings for which analytic part is q-convex functions of complex order ‘’
Çetinkaya, A., Polatoğlu, Y.;
Source: Hacet. J. Math. Stat. 47, no. 4, 813-820 (2018). 
 
‘’A certain class of harmonic mappings related to functions of bounded rad,us rotation’’
Kahramaner, Y., Polatoğlu, Y., Şen, A.Y.; 
Source: Springer Proc. Math. Stat.,
169-177, Springer, (2018). (SCI) 
 
q-Starlike Funcitons of Order Alpha’’
Polatoğlu, Y., Uçar, F., Yılmaz, B.; ‘’
Source: TWMS j. App. & Eng. Math, Jaem
Vol 8, No1a, (2018). (SCI)
 
 “Weyl- and Horn-type inequalities for cyclically compact operators,”
Gönüllü, U.
Source: Turkish J. Math. 42,
no. 3, 881-886 (2018) (DOI: 10.3906/mat-1705-91). 
 
“Survey on Access Control Mechanisms in Cloud Computing”
Karatas, G. & Akbulut, A. 
Source: Journal of Cyber Security and Mobility,
vol.7 issue 3, 1-36, (2018) (DOI: https://doi.org/10.13052/jcsm2245-1439.731)
 
‘’Fekete-Szegö inequalities for q-starlike and q-convex functions’’
Çetinkaya, A., Kahramaner, Y., Polatoğlu, Y.; 
Source: Acta Univ. Apulensis Math. Inform.,
No. 53, 55-64, (2018).
 
 ‘’Convolution Properties For Analytic Functions Defined By q-Difference Operator’’
Çetinkaya, A., Şen, A.Y., Polatoğlu, Y., (2018).
Source: Honam Mathematical J., 4: 681-689.
 
 “ Harmonic Mapping Related to the - Spirallike Function With Bounded Radius Rotation”
Polatoğlu, Y., Özkan, H.E. and Akkoyunlu C.,
Source: Mathematical Advances in Pure and Applied Sciences,1 (2),
65-67, 2018.
 
‘’Some properties of the analytic functions with bounded Radius rotation’’
Polatoğlu, Y., Çetinkaya, A., Mert, O.,
Source: ‘’Creative Mathematics and Informatics’’,
No:1, 85-90, (2019).
 
Word sense disambiguation using semantic kernels with class-based term values,
ALTINEL AYŞE BERNA,GANİZ MURAT CAN,ŞİPAL BİLGE,Erkaya Erencan,Yücedağ Onur Can,Doğan Muhammed Ali,
Source:Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Nisan 2019
 
Diffused Label Propagation based Transductive Classification Algorithm for Word Sense Disambiguation,
Bilge Şipal,Temmuz 2019
 
Analysis of first integrals for some nonlinear differential equations via different approaches,
Gülden Gün POLAT,
Source:THE EUROPEAN, PHYSICAL JOURNAL PLUS
 
On Group-Theoretical Analysis of Nonlinear Optimal Control Problems with Hamiltonian Formalism
Gülden GÜN POLAT, Teoman ÖZER
Source: Journal of Nonlinear Mathematical Physics
DOI: 10.1080/14029251.2020.1683985, Cilt: 27(1), Sayfa: 106-129
 
 On Group Analysis of Optimal Control Problems in Economic Growth Models
Dr. Öğretim Üyesi Gülden Gün Polat, Teoman ÖZER
Source: AIMS Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series S
DOI: 10.3934/dcdss.2020215
 
 On the regularity of the monomial point of a border basis scheme
Dr. Öğretim Üyesi Bige Şipal , Martin Kreuzer, Ngoc Long Le​
Source:Beitrage zur Algebra und Geometrie
DOI: 10.1007/s13366-019-00482-7
 
Certain subclasses of bi-univalent functions generated by Chebyshev polynomials and q-derivative operator ,
Om P. Ahuja, S. Sivasubramanian, A.Çetinkaya, Yaşar Polatoğlu
 
Joint differential invariants of binary and ternary forms,
Peter J. OLVER, Gülden Gün Polat
DOI 10.4171/PM/2032,
 
“Compact Finite Differences Method for Fitzhugh-Nagumo Equation’’,
Akkoyunlu, C.,
Source: Universal Journal of Mathematics and Applications,
2 (4) 180-187, 2019.


İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Matematik Doktora Programı, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 
 
Tel : +90 212 498 43 50
Faks : +90 212 498 43 06
E-posta : fenbilimleri@iku.edu.tr
Web : www.iku.edu.tr/fenbilimleri