Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Matematik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik (Doktora) Programı Ana Sayfası

Matematik (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Alanında uzmanlaşmış, yeni matematiksel fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisine sahip, konusundaki ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları ve güncel gelişmeleri takip eden, etik değerleri özümsemiş, dünyadaki paydaşları ile ortak bir dili kullanan, ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artıran, matematik ve matematikle ilgili farklı disiplinlerde yapılan araştırmalarda görev alarak üst düzeyde çalışmalar yapan ve bu özgün çalışmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlayarak literatüre katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra yenilenen yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Kurulduğu günden bu yana artan bir ivme ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Fen Bilimleri Enstitüsü 13 dalda Yüksek Lisans ve 5 dalda Doktora Programına sahiptir. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 yılından beri vermiş olduğu Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans eğitimine 2003 yılında Matematik Doktora Programı ile devam ettirmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Matematik alanında Doktora derecesi verme yetkisine sahip olan ilk vakıf üniversitelerinde birisidir.

Matematik Doktora Programı'nda analiz, cebir, matematiksel mantık ve matematiğin temelleri ve uygulamalı matematik alanlarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 210 AKTS’ye sahip öğrencilere Matematik alanında Doktora derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçe'dir

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans veya Yüksek Lisans Programını başarı ile tamalayan ve Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı Doktora Programına başvuru yapacak olan adaylarından ALES sınavı Sayısal puan türünden Yüksek Lisans'tan Doktora eğitimine devam decekler ise en az 55 puan, Lisanstan Doktora Programına başvuracaklar ise en az 70 puan almış olmaları beklenmektedir. Ayrıca 02.06.2007 tarihli 26540 sayılı resmi gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in birinci maddesinin "b) bendi gereğince doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen Doktora adaylarının başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:

1. ALES Puanı %50
2. Mülakat %20
3. Yabancı Dil Sınavı %15
4. Lisans Mezuniyet Derecesi %15

Adaylarının kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için toplamda 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

Çift Anadal - Yandal

Yok

Staj

Yok

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az B olması gerekir. Bu şartı gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretimi’nde aynı dersi alabilir. Öğrenci, bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 60 AKTS karşılığı ders alıp 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek, yeterlilik sınavından başarılı olmak ve bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Öğrenciler aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: 
• Stuttgart University, Almanya,
• Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaristan,
• University of Amsterdam, Hollanda.

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik Doktora Programından mezun olan öğrencilerin istihdam alanları çok geniş olmakla birlikte genellikle araştırmacı olarak kurumlarda çalışmakta veya akademisyen olarak üniversitelerde görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Sunulan Olanaklar

Programda üç profesör, üç doçent ve dokuz yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Program Etkinlikleri

Matematik-Bilgisayar Bölümü her yıl ulusal ve uluslararası sempozyumlara, kongrelere, yaz okulları ve çalıştaylara ev sahipliği yapmaktadır.  Bu bilimsel etkinliklerden bazıları:
 
Turkish Japanese Joint Symposium on Function Theory and Its Applications (3 – 6 Eylül 2012)
4th International Interdisciplinary Chaos Symposium on Chaos and Complex Systems (27 – 31 Ağustos 2012)
IX. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (06–09 Eylül 2011)
VIII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (14–17 Eylül 2010)
International Summer School on Geometric Function Theory (16–25 Ağustos 2010)
Graduate Summer School “Modal Logic and Its Applications” (9–14 Ağustos 2010)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
VII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (08–11 Eylül 2009)
VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
International Symposium on Analysis and Theory of Functions (24–26 Ağustos 2009)
II. Uluslararası Modal Mantık Çalıştayı (10–11 Ekim 2008).
VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (16–19 Eylül 2008)
VI. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (11–17 Ağustos 2008)
V. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (11–13 Ocak 2008)
Workshop on Logic of Knowledge (Epistemic Logic) (10 Ocak 2008)
IV. Uluslararası Modal Mantık Seminerleri (24–28 Aralık 2007)
V. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (11–14 Eylül 2007)
International Symposium on Geometric Function Theory and Applications (20–24 Ağustos 2007)
V. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (12–19 Ağustos 2007)
IV. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (05–08 Eylül 2006)
IV. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (21–25 Ağustos 2006)
III. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (20–24 Eylül 2005)
III. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (29 Ağustos – 3 Eylül 2005)
Seminar Series on Univalent and Geometric Function Theory (25 Şubat–6 Mart 2005)
Türk Matematik Derneği, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (5–8 Eylül 2005)
II. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (21–24 Eylül 2004)
II. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (23–27 Ağustos 2004)
Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (26–28 Eylül 2003)
I Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (25–29 Ağustos 2003)
 
Program öğretim üyelerinin SCI kapsamındaki dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınların bazıları aşağıda listelenmiştir:
 
Model order reduction for nonlinear Schrodinger equation
Karasozen, Bolent; Akkoyunlu, Canan; Uzunca, Murat
Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION  Volume: 258   Pages: 509-519   Published: MAY 1 2015
 
Harmonic mappings for which co-analytic part is a close-to-convex function of order b
Polatoglu, Yasar; Kahramaner, Yasemin; Aydogan, Melike
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    Article Number: 18   Published: JAN 16 2015
 
A certain class of starlike log-harmonic mappings
Aydogan, Melike; Polatoglu, Yasar
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS  Volume: 270   Pages: 506-509   Published: NOV 2014
 
Harmonic mappings related to Janowski starlike functions
 -Kahramaner, Yasemin; Polatoglu, Yasar; Aydogan, Melike
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS  Volume: 270   Pages: 564-570   Published: NOV 2014
 
Order-unit-metric spaces
Caglar, Mert; Ercan, Zafer
POSITIVITY  Volume: 18   Issue: 3   Pages: 557-565   Published: SEP 2014
QUASICONFORMAL HARMONIC MAPPINGS RELATED TO STARLIKE FUNCTIONS
Polatoglu, Yasar; Duman, Emel Yavuz; Kahramaner, Yasemin; et al.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  Volume: 16   Issue: 5   Pages: 955-963  Published: JUL 2014
 
A Certain Class of Harmonic Mappings Related to Functions of Bounded Boundary Rotation
Polatoglu, Yasar; Duman, Emel Yavuz; Aydogan, Melike
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  Volume: 16   Issue: 4   Pages: 678-686  Published: MAY 2014
 
SOME INEQUALITIES WHICH HOLD FOR STARLIKE LOG-HARMONIC MAPPINGS OF ORDER alpha
Ozkan, H. Esra; Aydogan, Melike
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  Volume: 16   Issue: 3   Pages: 478-485  Published: APR 2014
 
A combinatorial discussion on finite dimensional Leavitt path algebras
Koc, A.; Esin, S.; Guloglu, I.; et al.
HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS  Volume: 43   Issue: 6   Pages: 943-951   Published:2014
 
An investigation on a new class of harmonic mappings
Duman, Emel Yavuz; Polatoglu, Yasar; Kahramaner, Yasemin
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    Article Number: 478   Published: NOV 7 2013
 
Bounded log-harmonic functions with positive real part
Ozkan, H. E.; Polatoglu, Y.
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  Volume: 399   Issue: 1   Pages: 418-421  Published: MAR 1 2013
 
Growth and distortion theorems for multivalent Janowski close-to-convex harmonic functions with shear construction method
Polatoglu, Yasar; Ozkan, Hatice Esra; Yavuz Duman, Emel
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS  Volume: 37   Issue: 3   Pages: 437-444   Published: 2013
 
On quasiconformal harmonic mappings lifting to minimal surfaces
Tastan, Hakan Mete; Polatoglu, Yasar
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS  Volume: 37   Issue: 2   Pages: 267-277   Published: 2013
 
Non-Polynomial Spline Method for Fractional Diffusion Equation
Caglar, Hikmet; Caglar, Nazan; Ucar, Mehmet Fatih; et al.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  Volume: 14   Issue: 7   Pages: 1354-1361  Published: NOV 2012
 
Harmonic function for which the second dilatation is alpha-spiral
Aydogan, Melike; Duman, Emel Yavuz; Polatoglu, Yasar; et al.
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    Article Number: 62   Published: 2012
 
Some properties of starlike harmonic mappings
Aydogan, Melike; Yemisci, Arzu; Polatoglu, Yasar
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    Article Number: 163   Published: 2012
 
Mathematical Models of Brain Dynamics: Progress and Perspectives
Borisenok, Sergey
Edited  Baskoro, ET; Suprijanto, D
Conference: 5th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM) Location: Inst Teknologi Bandung (ITB), Bandung, INDONESIA Date: OCT 22-24, 2011
Sponsor(s): Minist Educ & Culture, Directorate Gen Higher Educ; Inst Teknologi Bandung (ITB), Fac Math & Nat Sci; Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys (ICTP); United Nat Educ, Sci & Cultural Org (UNESCO); France Embassy; Univ Putra Malaysia, Inst Math Res (INSPEM); Vietnam Acad Sci & Technol, Inst Math (IMVAST); Indonesian Combinatorial Soc (InaCombS); Indonesian Math Soc (IndoMS)
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION IN MATHEMATICS (ICREM5)  Book Series: AIP Conference Proceedings   Volume: 1450   Pages: 18-22   Published: 2012
 
Invariant subspaces of weakly compact-friendly operators
Caglar, Mert; Misirlioglu, Tunc
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS  Volume: 36   Issue: 2   Pages: 291-295   Published: 2012
 
Solution to n-dimensional Sturm-Liouville-like equations using multi-dimensional Schwarzian
Erkut, M. H.; Borisenok, S. V.; Caglar, M.; et al.
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS  Volume: 251   Issue: 12   Pages: 3403-3420   Published: DEC 15 2011
 
A note on a problem of Abramovich, Aliprantis and Burkinshaw
Caglar, Mert; Misirlioglu, Tunc
POSITIVITY  Volume: 15   Issue: 3   Pages: 473-480   Published: SEP 2011
Reciprocal classes of p-valently spirallike and p-valently Robertson functions
Uyanik, Neslihan; Shiraishi, Hitoshi; Owa, Shigeyoshi; et al.
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    Article Number: 61   Published: 2011
 
Multi-dimensional Weiss operators
Borisenok, Sergey; Erkut, M. Hakan; Polatoglu, Yasar; et al.
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS  Volume: 35   Issue: 4   Pages: 687-694   Published: 2011
 
Application of the subordination principle to the multivalent harmonic mappings with shear construction method
Polatoglu Y, Duman EY, Ozkan HE
Source: APPLIED MATHEMATICS LETTERS   Volume: 24   Issue: 6   Pages: 838-842   Published: JUN 2011
  
Some properties of analytic functions relating to the Miller and Mocanu result
Nunokawa M, Owa S, Duman EY, et al.
Source: COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS   Volume: 61   Issue: 5   Pages: 1291-1295   Published: MAR 2011
  
Application of the Subordination Principle to the Harmonic Mappings Convex in One Direction with Shear Construction Method
Polatoglu Y, Ozkan HE, Duman EY
Source: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS Article Number: 896087   Published: 2010
  
Some sufficient conditions for starlikeness and convexity
Nunokawa M, Owa S, Polatoglu Y, et al.
Source: TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS   Volume: 34   Issue: 3   Pages: 333-337   Published: 2010
 
B-spline method for solving Bratu's problem
Caglar H, Caglar N, Ozer M, et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS   Volume: 87   Issue: 8   Pages: 1885-1891   Published: 2010
  
Coefficient inequality for perturbed harmonic mappings
Polatoglu Y, Caglar M, Duman EY
Source: APPLIED MATHEMATICS LETTERS   Volume: 23   Issue: 8   Pages: 839-841   Published: AUG 2010
  
 Dynamics of the solution of Bratu's equation
Caglar H, Caglar N, Ozer M, et al.
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS   Volume: 71   Issue: 12   Pages: E672-E678   Published: DEC 15 2009
  
 Non-polynomial spline method of a non-linear system of second-order boundary value problems
Caglar H, Caglar N, Akkoyunlu C
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 12   Issue: 2   Pages: 544-559   Published: APR 2010
 
 B-spline solution of the Black-Scholes partial differential equation
Caglar N, Iseri M, Caglar H, et al.
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 12   Issue: 3   Pages: 657-666   Published: JUL 2010
    
JANOWSKI STARLIKE LOG-HARMONIC UNIVALENT FUNCTIONS
Polatoglu Y, Deniz E
Source: HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS   Volume: 38   Issue: 1   Pages: 45-49   Published: APR 2009
 
Unifiability in extensions of K4
Gencer C, De Jongh D
Source: LOGIC JOURNAL OF THE IGPL   Volume: 17   Issue: 2   Pages: 159-172   Published: APR 2009
  
B-spline solution of non-linear singular boundary value problems arising in physiology
Caglar H, Caglar N, Ozer M
Source: CHAOS SOLITONS & FRACTALS   Volume: 39   Issue: 3   Pages: 1232-1237   Published: FEB 15 2009
  
 B-spline solution for a singularly perturbed convection-dominated diffusion equation
Caglar H, Caglar N, Ozer M
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 11   Issue: 2   Pages: 274-285   Published: APR 2009
 
The higher order Schwarzian derivative: Its applications for chaotic behavior and new invariant sufficient condition of chaos
Hacibekiroglu G, Caglar M, Polatoglu Y
Source: NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS   Volume: 10   Issue: 3   Pages: 1270-1275   Published: JUN 2009
  
The numerical solution of partial differential equations with local polynomial regression(LPR)
Caglar N, Caglar H, Cagal B
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 11   Issue: 4   Pages: 669-677   Published: OCT 2009
 
B-spline method for solving linear system of second-order boundary value problems
Caglar N, Caglar H
Source: COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS   Volume: 57   Issue: 5   Pages: 757-762   Published: MAR 2009
  
Fifth-degree B-spline solution for nonlinear fourth-order problems with separated boundary conditions - art. no. 012031
Caglar H, Caglar N, Ozer M
Conference Information: International Symposium on Nonlinear Dynamics, OCT, 2007 DongHua Univ, Shanghai, PEOPLES R CHINA
Source: ISND 2007: PROCEEDINGS OF THE 2007 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NONLINEAR DYNAMICS, PTS 1-4  Book Series: JOURNAL OF PHYSICS CONFERENCE SERIES   Volume: 96   Pages: 12031-12031   Published: 2008
 
NEW CHARACTERIZATION OF THE CLASS OF STARLIKE FUNCTIONS
Yavuz E, Polatoglu Y, Owa S
Source: BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY   Volume: 45   Issue: 4   Pages: 615-620   Published: NOV 2008
 
The radius of starlikeness of the certain classes of p-valent functions defined by multiplier transformations
Acu M, Polatoglu Y, Yavuz E
Source: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS Article Number: 280183   Published: 2008
  
The numerical solution of the one-dimensional heat equation by using third degree B-spline functions
Caglar H, Ozer M, Caglar N
Source: CHAOS SOLITONS & FRACTALS   Volume: 38   Issue: 4   Pages: 1197-1201   Published: NOV 2008
  
Fifth-degree B-spline solution for a fourth-order parabolic partial differential equations
Caglar H, Caglar N
Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 201   Issue: 1-2   Pages: 597-603   Published: JUL 15 2008
 
 A model proposal for the chaotic structure of Istanbul stock exchange
Iseri M, Caglar H, Caglar N
Source: CHAOS SOLITONS & FRACTALS   Volume: 36   Issue: 5   Pages: 1392-1398   Published: JUN 2008
  
 An investigation on a subclass of p-valently starlike functions in the unit disc
Polatoglu Y, Bolcal A, En A, et al.
Source: TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS   Volume: 31   Issue: 2   Pages: 221-228   Published: 2007
 
 The relaxed Newton method derivative: Its dynamics and non-linear properties
Ozer M, Polatoglu Y, Hacibekiroglou G, et al.
Source: NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS   Volume: 68   Issue: 7   Pages: 1868-1873   Published: APR 1 2008
  
 Numerical solution of integral equations by using local polynomial regression
Caglar H, Caglar N
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 10   Issue: 2   Pages: 187-195   Published: APR 2008
 
 On Janowski starlike functions
Caglar M, Polatoglu Y, Sen A, et al.
Source: JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS Article Number: 14630   Published: 2007
 
 Invariant subspaces for positive operators on locally convex solid Riesz spaces
Caglar M, Ercan Z
Source: INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES   Volume: 18   Issue: 3   Pages: 417-420   Published: SEP 24 2007
 
 New distortion theorems for Sakaguchi functions
Caglar M, Polatoglu Y
Source: MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS   Volume: 10   Issue: 4   Pages: 869-874   Published: OCT 2007
 
 Bifurcations of Fibonacci generating functions
Ozer M, Cenys A, Polatoglu Y, et al.
Source: CHAOS SOLITONS & FRACTALS   Volume: 33   Issue: 4   Pages: 1240-1247   Published: AUG 2007
 
 Solution of fifth order boundary value problems by using local polynomial regression
Caglar H, Caglar N
Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 186   Issue: 2   Pages: 952-956   Published: MAR 15 2007
 
 B-spline solution of singular boundary value problems
Caglar N, Caglar H
Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 182   Issue: 2   Pages: 1509-1513   Published: NOV 15 2006
  
 B-spline interpolation compared with finite difference, finite element and finite volume methods which applied to two-point boundary value problems
Caglar H, Caglar N, Elfaituri K
Source: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION   Volume: 175   Issue: 1   Pages: 72-79   Published: APR 1 2006
  
 The principal component analysis of continuous sample curves with higher-order B-spline functions
Caglar H, Caglar N
Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS   Volume: 8   Issue: 3   Pages: 263-273   Published: JUL 2006
 
 Self-organized maps based neural networks for detection of possible earthquake precursory electric field patterns
Ozerdem MS, Ustundag B, Demirer RM
Source: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE   Volume: 37   Issue: 4   Pages: 207-217   Published: APR 2006


İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Matematik Doktora Programı, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 
 
Tel : +90 212 498 43 50
Faks : +90 212 498 43 06
E-posta : fenbilimleri@iku.edu.tr
Web : www.iku.edu.tr/fenbilimleri