Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Geoteknik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Geoteknik (Doktora) Programı Ana Sayfası

Geoteknik (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Programın amacı, teknolojideki en son gelişmeleri takip ederek öğrenciye geoteknik alanında bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kuruluş

İKÜ Geoteknik lisansüstü programları 2006 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır. Yüksek lisans programında tezli veya tezsiz olarak eğitim verilmektedir.  Bu güne kadar 14 tezli, 18 tezsiz öğrenci mezun olmuştur. Doktora programında daha seçici davranılması nedeniyle henüz 2 öğrenci kabul edilmiştir.  

Kazanılan Derece

Doktora

Öğretim Dili

Eğitim dili Türkçedir.
 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve yarı zamanlı hocalar eşliğinde doktora çalışması yapılmaktadır.

Yerleşme Şartları

 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
ALES Sınavı Sonuç Belgesi (SAYISAL puan grubundan en az 55* puan)
  **ÜDS Sınavı Sonuç Belgesi (En Az 55 Puan)
  Lisans Mezuniyet Belgesi

* Lisanstan doktora programına başvuranlar için en az 70 puan

** 02.06.2007 tarihli 26540 sayılı resmi gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in birinci maddesinin "b) bendi gereğince doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:Doktora;  
1. ALES Puanı %50
2. Mülakat %20
3. Bilim Sınavı %10
2. Yabancı Dil %15
3. Lisans Mezuniyet Derecesi %5


Çift Anadal - Yandal

Geoteknik Doktora Programında çift anadal ve yandal eğitimi bulunmamaktadır

Staj

Geoteknik tezli Doktora Programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Doktora programından mezun olabilmek için minimum 180 AKTS karşılıklarını sağlayan ve programda mevcut olan derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir mezuniyet şartı olarak 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalaması sağlanmalıdır.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam ProfilleriÜst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı   Doç. Dr. Ahmet Murat TÜRK
E-posta   murat.turk@iku.edu.tr
Tel   (0212) 498 4257
Adres   İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri, Bakırköy, 34156 / Istanbul
E-posta   e.ekin@iku.edu.tr (Bölüm Sekreteri)
Tel   (0212) 498 4204 pbx
Fax   (0212) 661 8563 pbx