Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yapı (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı (Doktora) Programı Ana Sayfası

Yapı (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisliğinin ilgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.

Kuruluş

 İKÜ Yapı lisansüstü programları 1996 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır. 

Kazanılan Derece

 Doktora

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı - Yarı zamanlı

Yerleşme Şartları

 Başvuru yapabilmek için; bir lisans veya yükseklisans derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 55.00 Sayısal puan almak gerekmektedir. Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. ALES %50, Bilim Sınavı % 10, Yabancı Dil Sınavı %10, Not Ortalaması %10 ve Mülakat %20 olarak değerlendirilir. Başvuru sırasında, en geç üç yıl önceki tarihli ALES sonuç belgesi, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir. Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.
 

Çift Anadal - Yandal

Yok

Staj

Yok

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

 

A-

 

B+

 

B

 

B-

 

C+

 

C

 

C-

 

D+

 

D

 

D-

 

FD

 

FF

 

4.0

 

3.7

 

3.3

 

3

 

2.7

 

2.3

 

2.0

 

1.7

 

1.3

 

1.0

 

0.7

 

0.0

 

0.0

 


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 

Y: Yeterli
 

P: Ders devam ediyor
 

R: Tekrar
 

N: Kredisiz ders
 

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 

Z: Yetersiz
 

T: Transfer
 

V:Dersten çekilmiş
 


Başarı notu olarak A, A-, B+, B notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Herhangi bir dersten B-,C+, C, C-, D, D-, FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Istanbul Kültür University Regulation of Graduate and Associate Degree Education and Tuition . ’nde belirlenmiştir.
 


Mezuniyet Koşulları

İstanbul Kültür Üniversitesi, Yapı Doktora Programından mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.


Uluslararası İşbirliği

Yok

Mezunların İstihdam Profilleri

Yok

Üst Derece Programlara Geçiş

Yok

Sunulan Olanaklar

Yok

Program Etkinlikleri

Yok

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı   Doç. Dr. Ahmet Murat TÜRK
E-posta   murat.turk@iku.edu.tr
Tel   (0212) 498 4257
Adres   İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri, Bakırköy, 34156 / Istanbul
E-posta   e.ekin@iku.edu.tr (Bölüm Sekreteri)
Tel   (0212) 498 4204 pbx
Fax   (0212) 661 8563 pbx