Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Mimari Tasarım (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimari Tasarım (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Mimari Tasarım (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı çağdaş dünyanın karmaşık yapısı içinde, mesleği ve kendi üzerine derinlemesine ve analitik düşünen bireyler ve mimarlar yetiştirmektir.

Kuruluş

- İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimarlık yüksek lisans programı olarak 2001-2002 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

 - 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim dalı çeşitli programlara ayrılmış, Mimari Tasarım programı da bu çerçevede faaliyete geçmiştir.

- 2010-2011 döneminde yapılan program yenileme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeni program uygulanmaya başlanmıştır.

 

Kazanılan Derece

 Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 90 AKTS’ye sahip öğrencilere  Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans Programından mezun olduğuna dair diploma verilir.

Öğretim Dili

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

 

 Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için; bir lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.  


Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır., Yabancı Dil Sınavı %10, Lisans Genel Not Ortalaması %40 ve  Mülakat+Bilim Sınavı % 50 olarak değerlendirilir.

* Başvuru sırasında, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir.

* Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

 

Çift Anadal - Yandal

 

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.

Staj

  

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında staj yer almamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Yüksek lisans programlarında başarı notu "İstanbul Kültür Üniversitesi Yüksek lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği"ne göre "B-" olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Anabilim dalı Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 90 AKTS karşılığı) derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.
 

Uluslararası İşbirliği

 Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik sürecinde olan ülkelerin ortak modernizasyon ve uyumunun sağlanması için öngörülen Erasmus Programı, öğrencilerin yurtdışında eğitim görmelerine ve staj yapmalarına destek olmanın yanısıra, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir oluşumdur. Türkiye’deki yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler, Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca hibeli olarak bir defa, hibesiz olarak ise birden fazla defa, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilirler.

  

Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek lisans Programlarının, Avrupa’nın 22 seçkin üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır.

 Stuttgard University (Germany)

 Hochschule Ostwestfalen- Lippe (Germany)

 Unversiteit Hasselt (Belgium)

 KU Leuven (Belgium)

 University of Architecture, Civil Engineering, Geodesy (Bulgaria)

 Ostrava Technical University (Czech Republic)

 Aarhus School of Architecture (Denmark)-PhD

 University of Oulu (Finland)

 ENSA Marseille (France)

 University of Pecs (Hungary)

 Amsterdam Academy of Architecture (Netherlands)

 Ramon Llull University (Spain)

 University of Sevilla (Spain)

 Malmö University (Sweden)

 Politecnico di Bari (Italy)

 University of Napoli (Italy)

 University of Roma Tre (Italy)

 Politecnico di Milano (Italy)

 University of Ecology-Management (Poland)

 University of Applied Sciences in Nysa (Poland)

 University of Cluj Napoca (Romania)

 University of Zilina (Slovakya)


Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen yüksek lisans öğrencilerimiz, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavından aldıkları not ile GNO’ya (Genel Not Ortalaması) göre belirlenen Erasmus Notu'na ve tercih sıralamalarına göre belirlenmektedirler.

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği çerçevesinde, partner okulların öğretim üyeleri konularıyla ilgili ders ve konferanslar verip temaslarda bulunmak üzere bölümümüze gelmekte, aynı şekilde kurumumuzdan öğretim üyelerimiz, partner okullarda ders verip incelemelerde bulunmaktadırlar. Bu sayede, mimarlık programlarımızın içeriği önemli ölçüde zenginleşmektedir.

Erasmus Kapsamında Gerçekleştirilen Ortak Eğitim Çalışmaları sayesinde, daha geniş bir öğrenci kitlesinin yararlanabileceği şekilde, ortaklığımız olan okullarla çeşitli ders, laboratuvar ve atölye çalışmaları paralel ve koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında pek çok atölye çalışması ve ortak ders gerçekleştirilmektedir.

Erasmus işbirlikleri, öğrenci ve öğretim üyelerimizle birlikte mimarlık yüksek lisans programlarımızı uluslararası boyuta taşıyan ayrılmaz bir parça olarak düşünülmekte ve tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği bir olanak olması hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız inşaat sektöründe çeşitli büro ve firmalarda çalışmaktadır.
 

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimari Tasarım (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı mezunları Yüksek Lisans diplomaları ile Doktora Programlarına başvuramazlar. Doktora Programına Lisans diplomaları (farklı şartlarda) ile başvurabilirler. 
 

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Anabilim dalının yararlanabileceği malzeme atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, ve malzeme-beton laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Anabilim dalının, 2017/2018 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı olarak 4 profesör, 6 doçent, 11 dr. öğr. üyesi  görev almaktadır.
 
 

Program Etkinlikleri

Mimarlık Anabilim Dalı Akademik Yayınları 

 

 


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergide yayınlanan makaleler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

Sergi/ Çalıştay

Toplam

 

 

 

 

 

 

Ödüller

2014

7

15

6

6

3

6

-

45

2

2015

6

28

4

8

8

6

-

63

3

2016

16

8

6

9

7

10

7

65

2

2017

9

17

7

4

10

5

13

66

1

2018

6

7

2

3

2

-

3

23

-


  

İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul
Tel: +90 212 4984205
e-posta: n.semiz@iku.edu.tr