Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Proje Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Proje Yönetimi Programı Ana Sayfası

Proje Yönetimi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Programın amacı, teknolojideki en son gelişmeleri takip ederek öğrenciye Proje Yönetimi alanında bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

 

Kuruluş

İKÜ Proje Yönetimi lisansüstü programları 2000 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır.
 

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans
 

Öğretim Dili

Eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Yarı zamanlı hocalar eşliğinde tezli yüksek lisans çalışması yapılmaktadır.

Yerleşme Şartları

Başvuru yapabilmek için; bir lisans veya yükseklisans derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 55.00 Sayısal puan almak gerekmektedir. Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. ALES %50, Bilim Sınavı % 10, Yabancı Dil Sınavı %10, Not Ortalaması %10 ve Mülakat %20 olarak değerlendirilir. Başvuru sırasında, en geç üç yıl önceki tarihli ALES sonuç belgesi, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir. Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

 

Çift Anadal - Yandal

Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal eğitimi bulunmamaktadır.

Staj

Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.
 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
 

A
 

A-
 

B+
 

B
 

B-
 

C+
 

C
 

C-
 

D+
 

D
 

D-
 

FD
 

FF
 

4.0
 

3.7
 

3.3
 

3
 

2.7
 

2.3
 

2.0
 

1.7
 

1.3
 

1.0
 

0.7
 

0.0
 

0.0
 


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 

Y: Yeterli
 

P: Ders devam ediyor
 

R: Tekrar
 

N: Kredisiz ders
 

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 

Z: Yetersiz
 

T: Transfer
 

V:Dersten çekilmiş
 


Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B- notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Herhangi bir dersten C+, C, C-, D, D-, FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Istanbul Kültür University Regulation of Graduate and Associate Degree Education and Tuition . ’nde belirlenmiştir.
 

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programından (tezsiz) mezun olabilmek için minimum 120 AKTS karşılığını sağlayan ve programda mevcut olan derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir mezuniyet şartı olarak 4.00 üzerinden en az 2.70 genel not ortalamasının sağlanması gerekmektedir.
 

Uluslararası İşbirliği

Yok

Mezunların İstihdam Profilleri

Yok

Üst Derece Programlara Geçiş

İnşaat Mühendisliği Bölümü Proje Yönetimi Anabilim dalı yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE


Tel :                 +90 212 498 4203
Faks :              +90 212 465 8308
Eposta :            s.celebioglu@iku.edu.tr