Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Geomatik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Geomatik Programı Ana Sayfası

Geomatik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Programın hedefi, teknolojideki en son gelişmeleri takip ederek öğrenciye geomatik alanında bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kuruluş

 İKÜ Geomatik lisansüstü programları 2006 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır. 

Kazanılan Derece

 Yüksek Lisans

Öğretim Dili

Eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve yarı zamanlı hocalar eşliğinde tezli yüksek lisans çalışması yapılmaktadır.

Yerleşme Şartları

Geomatik (tezli) programına başvuru yapabilmek için bir lisans derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 55.00 Sayısal puan almak gerekmektedir. Programa girişte Bilim Sınavı/Mülakat ve İngilizce Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Bunların nihai değerlendirmeye katkıları aşağıda verilmiştir. Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

 

ALES Sayısal Puanı : 50%

Lisans Not Ortalaması : 10%

İngilizce Sınavı : 5%

Bilim Sınavı/Mülakat : 35%


Çift Anadal - Yandal

Geomatik Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal eğitimi bulunmamaktadır.

Staj

Geomatik Yüksek Lisans Programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B- notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Herhangi bir dersten  C+, C, C-, D, D-, FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Istanbul Kültür University Regulation of Graduate and Associate Degree Education and Tuition . ’nde belirlenmiştir.
 


Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programından (tezli) mezun olabilmek için minimum 63 AKTS karşılığını sağlayan ve programda mevcut olan derslerin, ek olarak Seminer dersinin başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Diğer bir mezuniyet şartı olarak 4.00 üzerinden en az 2.70 genel not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra program koordinatörü danışmanlığında devam eden Seminer ve Tez çalışmalarının, çalışma alanı ile ilgili akademik jüri önünde sunulmasıyla tezli yüksek lisans eğitimi tamamlanmış olur.

Uluslararası İşbirliği

yok

Mezunların İstihdam Profilleri

yok

Üst Derece Programlara Geçiş

İnşaat Mühendisliği Bölümü Geomatik Anabilim dalı yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan Olanaklar

-

Program Etkinlikleri

 -

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE


Tel :                 +90 212 498 4203
Faks :              +90 212 465 8308
Eposta :            s.celebioglu@iku.edu.tr