Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı Programı Ana Sayfası

Yapı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Yapı mühendisliğinin ilgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.

Kuruluş

 İKÜ Yapı lisansüstü programları 2006 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılmıştır. 

Kazanılan Derece

 Yüksek lisans

Öğretim Dili

Eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Yarı zamanlı hocalar eşliğinde tezli yüksek lisans çalışması yapılmaktadır.

Yerleşme Şartları

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler: ALES Sınavı Sonuç Belgesi (SAYISAL puan grubundan en az 55 puan) Lisans Mezuniyet Belgesi
 

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:
  
Yüksek Lisans %
1. ALES Puanı %50
2. Mülakat %25
3. Lisans Mezuniyet Derecesi %25
 
 


Çift Anadal - Yandal

Yapı Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal eğitimi bulunmamaktadır.

Staj

Yapı Yüksek Lisans Programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

 

A-

 

B+

 

B

 

B-

 

C+

 

C

 

C-

 

D+

 

D

 

D-

 

FD

 

FF

 

4.0

 

3.7

 

3.3

 

3

 

2.7

 

2.3

 

2.0

 

1.7

 

1.3

 

1.0

 

0.7

 

0.0

 

0.0

 


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 

Y: Yeterli
 

P: Ders devam ediyor
 

R: Tekrar
 

N: Kredisiz ders
 

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 

Z: Yetersiz
 

T: Transfer
 

V:Dersten çekilmiş
 


Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B- notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Herhangi bir dersten C+, C, C-, D, D-, FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Istanbul Kültür University Regulation of Graduate and Associate Degree Education and Tuition . ’nde belirlenmiştir.
 


Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programından mezun olabilmek için minimum 120 AKTS karşılığını sağlayan ve programda mevcut olan derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir mezuniyet şartı olarak 4.00 üzerinden en az 2.70 genel not ortalamasının sağlanması gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Yok

Mezunların İstihdam Profilleri

Yok

Üst Derece Programlara Geçiş

İnşaat Mühendisliği Anabilim dalı yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE


Tel :                 +90 212 498 4203
Faks :              +90 212 465 8308
Eposta :            s.celebioglu@iku.edu.tr