Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz) Programı Ana Sayfası

İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme Uzaktan Eğitim Programının misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.
 


Kuruluş

E-MBA Programı, ilk olarak 2012-2013 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz derslere başlamıştır. Öğrencilerimiz dersleri Cats Platformu üzerinden izleyecektir. www.cats.iku.edu.tr

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrencilerimize, Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

Türkçedir.
 

Çalışma Şekli

Ders’ler haftada; 2 saat eşzamansız(asenkron); 1 saat eşzamanlı(senkron) olarak toplam 3 saat olarak yapılır.

Eşzamansız(asenkron) derslerde, daha önce belirtildiği gibi, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin sözkonusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara WEB ortamında erişerek çalışmasını yürütür.
 
Eşzamanlı(senkron) dersler haftada bir defa 1 saat süre ile, yine WEB ortamında oluşturulan “Sanal Sınıf” da öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımı ile yapılır. Bu ders genel olarak sözkonusu haftada daha önce yüklenmiş asenkron derslerin tekrarı, tartışılması, ve öğrencilerin sorularını cevaplama şeklinde yürütülür.
 
Arasınavlar öğretim üyesinin takdirindedir. Öğretim üyesi önceden belirlediği programa uygun olarak   elektronik ortamda sınav/ödev, veya her ikisini uygulayarak; veya başka bir yöntem ile arasınavı gerçekleştirir.
 
Final sınavı, belirlenen bir merkez’de(İKÜ kampüsleri veya belirlenen başka bir merkez), öğretim üyesi ve yardımcıları nezaretinde yazılı olarak gerçekleştirilir.Yarıyıl sonunda son dersten sonraki 3. ve/veya 4. Hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) sınavlar yapılır. Sınavlar(5 ders sınavı) aynı haftasonu veya takibeden haftasonlarında olmaktadır. Öğrenciler bu sınavlara belirlenen ve duyurulan zamanlarda kendi imkanları ile katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
Son 2 yarıyılda(3. ve 4. Yarıyıl) öğrenci bir öğretim üyesi yardımı ile “tez” ini hazırlar.


Yerleşme Şartları

Programa kayıt olabilmek için YÖK ün belirlediği ve İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce belirlenen koşullara sahip olmak gerekir. Bu konuda güncel uygulamalar için İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Tel:0212-4984665) ve/veya İKÜ-UZEMER’den(Tel:0212-4984400; e-Mail: uzemer@iku.edu.tr ) bilgi almanız gerekmektedir. 

Çift Anadal - Yandal

Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve           F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır.Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

E-MBA dersyükü (Tezli) YÖK Koşulları aşağıdaki gibidir:
-         Ders yükü : 60 AKTS
-         Tez         : 60 AKTS
-         TOPLAM : 120 AKTS dir.
Bu bağlamda öğrencinin e-MBA programı boyunca genel olarak işyükü ise aşağıdaki gibidir:
-       Öğrenci İşyükü (Ders İzleme, Video Konferans, Ödev, Sınav, Hazırlık, Çalışma) = 60 AKTS
-       Öğrenci Tez hazırlaması = 60 AKTS
-       Toplam Program İşyükü = 120 AKTS
Programın süresi ( Ders + Tez) : 4 yarıyıldır. (2 yarıyıl Ders + 2 yarıyıl Tez)
Minumum 4 yarıyıl / Maxiumum 6 yarıyıldır.


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız İşletme ile ilgili tüm alanlarda mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.
 

Sunulan Olanaklar

Dersler üniversitenin uzaktan eğitim ve ders destek iletişim/paylaşım ortamı olan CATS/SAKAI web ortamında yürütülmektedir. Bu WEB platformunda öğrencinin aldığı her ders’in sayfası bulunmaktadır. Dolayısı ile CATS/SAKAI platformunda bir yarıyılda 5 ders sayfası bulunmaktadır. Bu ders WEB sayfaları vasıtası ile öğrenci ile öğretim üyesi arasında son derecede gelişmiş bir iletişim/paylaşım gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ders WEB sayfalarında;
- Ders içerikleri(Syllabuss)
- Akademik takvim
- Duyurular
- Kaynak paylaşımı(PP;WORD;JPG; EXCELL;SSR; v.s.)
- Ödevler
- Mesajlar
- Sosyal paylaşım(chat)
- Katılımcı profilleri
- Sanal sınıf(Senkron ders ortamı)
ve benzer konularda iletişim/paylaşım olasılıkları yer almaktadır.
Öğretim üyesi her hafta, sözkonusu haftanın ders ile ilgili duyurularını, kaynaklarını, ödevlerini ve diğer gerekli hususları, ders’in WEB sayfasına yükler. Öğrenci bu kaynaklara istediği zaman ve süre ile bağlı olmaksızın erişir(asenkron ders).
Ayrıca yine her hafta, önceden belirlenen ve duyurulan gün ve saatte öğretim üyesi ve öğrenciler, yine aynı WEB ortamında yer alan “Sanal Sınıf” da eşzamanlı(senkron ders) olarak ders tekrarı ve tartışmalar yaparlar.
 


Program Etkinlikleri

Eşzamansız(asenkron) dersler öğrencinin istediği zamanda erişebildiği kaynaklar yardımı ile yapılmaktadır. Dolayısı ile devam zorunluluğundan bahsedilemez.
 
Eşzamanlı(senkron) dersler belirlenen zamanlarda WEB üzerinden yapılan öğretim üyesinin öğrenci sorularına cevap verebildiği, konuların beraberce tartışılabildiği bir ortamdır. Bu derse de devam zorunluluğu yoktur, ama katılım, dersi öğrenme sürecine büyük katkı yaptığından kuvvetle önerilmektedir.
 
Arasınavlar/Ödevler WEB ortamında öğretim üyesi takdiri yapılmakta olup öğrenci katılım zorunluluğu da öğretim üyesinin takdirindedir.
 
Final sınavlarına belirlenen ve duyurulan zamanlarda katılım zorunludur.


İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı:Doç.Dr. Murat Taha Bilişik (m.bilisik@iku.edu.tr) 

Telefon: 0 212 498 4425