Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Rejisörlük
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Rejisörlük Programı Ana Sayfası

Rejisörlük

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

REJİSÖRLÜK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2018-2019 AKADEMİK YILINDA AÇILMAYACAKTIR.

Öğrencilerin reji sanatını tarihsel geçmişi ve günümüzde ulaştığı son noktayı, felsefi ve teknolojik alt yapısıyla öğrenmeleridir. Sahneleme sürecinin bilinmesi, dramaturjik analizin yapılabilmesi, tiyatro metinlerinin çözümlenmesi öğrencilerin sahip olacağı yetenekler olması amaçlanmaktadır.

Bunların yanında öğrencilerin kendi alanlarında başat öğretim elemanlarıyla, mesleklerinin gerektirdiği pratik yetenekleri uygulamalı olarak  geliştirme şansı bulacaklardır.

 

Kuruluş

4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Dekan Prof. Dr. Nüket GÜZ yönetiminde Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni ve Sanat Yönetimi Bölümü'nü kurarak ilk öğrencilerini 2002- 2003 Eğitim Öğretim yılında almıştır. 2002 yılında Şirinevler Yerleşkesi ana binasında faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısıyla birlikte 2004 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Sanat Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını 2005- 2006 Eğitim Öğretim yılında vermiştir.  Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise 2002-2003 yılından itibaren eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

 2018 - 2019  (2) yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120  AKTS’ye sahip öğrencilere Rejisörlük alanında yüksek lisans derecesi verilir. Güz ve Bahar Yarıyılında öğrenciler, 3'er zorunlu 5'er seçimlik ders alır.
Yüksek Lisans tezi 60 AKTS'dir.  

 

Öğretim Dili

Eğitim Türkçe olarak yapılmaktadır.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı ve Tezli.

Yerleşme Şartları

 Rejisörlük Yüksek Lisans Programına Yerleşme Şartları 

4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*  programın puan türünde en az 55 puan almaları  gerekmektedir. 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında, 
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi,
  noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
 

Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
 Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
 Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
 fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


Diğer Koşullar

• Program dili Türkçe’dir.
• Program tezli yüksek lisans programıdır. 
• İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi 
  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. 
  Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
  Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır. 
• Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
• Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan
  grubundan minimum 55 puan almış olmak,
• Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme 
  ve Mülakat yapılacaktır.

Çift Anadal - YandalStaj

Rejisörlük Yüksek Lisans Programında staj yapmak zorunlu değildir.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla 
tamamlamak için 4.00 üzerinden en az  B- (2.70) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca Yüksek Lisans tezi de başarı ile bitirilmelidir.

Uluslararası İşbirliği

*Polytechnical University of Valencia

*Academia di Belle Arti di Frosinone

*Zeppelin University 
 

Mezunların İstihdam Profilleri

 Rejisörlük Yüksek Lisansından mezun olan öğrenciler, eğer gerekli sınavları geçebilirlerse Devlet Tiyatroları bünyesinde rejisör olara çalışabilirler. Bunun haricinde özel tiyatrolarda yöneticilik ve rejisörlük yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 Yüksek Lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler doktora yapabilirler.  Ayrıca İKU Rejisörlük Programında yüksek lisans yapan öğrenciler bölüm onayı ile başka üniversitelerin yüksek lisans programlarından rejisörlük, tiyatro ve dramaturji ile ilgili olan dersleri alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Devlet tiyatrolarıyla yaptığımız anlaşmalar sayesinde, devlet tiyatrolarına ait sahneler, dekor ve kostüm işlikleri öğrencilerimize eğitim amaçlı öğretim elemanın gözetiminde açıktır.

Reji Yüksek Lisansında görev yapacak öğretim elemanları aşağıdaki gibidir:

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek

Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan 

Öğr. Gör. Batu Duru

 

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İletişim Ve Ulaşım

  
Telefon  (+90 212) 498 41 96 Adres  Sanat ve Tasarım Fakültesi 
 İstanbul Kültür Üniveristesi 
 Ataköy Kampüsü 34156 
 Bakırköy İstanbul TÜRKİYE
 Fax  (+90 212) 465 83 07
 E-Posta  m.ustunipek@iku.edu.tr