Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı alanında sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayabilen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve gerliştirilmesi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanmış mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Program, İş Güvenliği ve Sağlığı alanında çalışacak adayların iş yeri ve işçi güvenliğinin yapısal ve hukuksal düzenlemelerini ve kontrollerini sağlayacak bilgi ve beceriler edinmelerini amaçlayan; hukuk, mühendislik, sağlık, eğitim ve davranış konularını içeren multidisipliner bir yapıdadır.

Kuruluş

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibariyle öğrenci kabul edecek ve eğitime başlayacaktır.

Kazanılan Derece

İş sağlığı ve güvenliği programında yüksek lisans yapmış öğrenciler doğrudan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girerek sınavda başarılı olmaları halinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilirler.

Öğretim Dili

Öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma ŞekliYerleşme Şartları

 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri; tıp fakülteleri; fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri; mimarlık bölümü; teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar; teknoloji fakültelerinden mezun olanlar veya yukarıda belirtilen fakültelerin YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar programa başvurabilirler. 

Çift Anadal - Yandal


Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve  F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır. Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 60 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak (mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir) ve 60 AKTS karşılığındaki Bitirme Projesi'ni başarıyla tamamlamaktır.

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar İSG Uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü 4.Katta, İşletme Bölümüne ait dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir.

Program Etkinlikleri


Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir.Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet zorunlu ders verilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK m.bilisik@iku.edu.tr