Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı Ana Sayfası

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Eğitim Yönetimi ve Planlaması YL programının temel hedefi, eğitim sektöründe çalışan veya bu alan ilgisi olan bireylerin yönetsel bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim liderliğinde etkin kılmaktır. Program mezunlarının kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözme süreçlerinde kullanabilmeleri, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısını benimsemeleri ve böylece çalıştıkları kurumlara katkıda bulunarak gelişmelerine katkı sağlamaları beklenmektedir.

Kuruluş

 Program 2014 yılında açılarak eğitim-öğretime başlamıştır

Kazanılan Derece

 Eğitim Yönetimi ve  Planlaması Yüksek Lisans Diploması

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Hafta içi 5 gün saat 18:00 - 21:00 arasında program yürütülmektedir.

Yerleşme Şartları

4 yıllık lisans programı mezunu olmak.

Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir (Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz).

Çift Anadal - Yandal

 
Programın Çift Anadal ve Yandalı yoktur.

Staj

 Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.Uluslararası İşbirliği

 ERASMUS Programımız’la ilgili detaylara web sitemizde ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Mezunlarımız eğitim kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.Sunulan Olanaklar

Programda alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulama içerikli dersler yapılmakta ve uygulama ödevleriyle saha deneyimi pekiştirilmektedir.  

 

Program Etkinlikleri

 Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir. Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet ders verilmektedir. Tezli öğrencilerimiz 4 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders almakta olup, tezsiz öğrencilerimiz 2 adet zorunlu ve 8 adet seçmeli ders almaktadırlar. Tezli öğrencilerimizin almış oldukları derslerin yanında mezun olabilmeleri için seminer dersi ve tez yönetimi derslerinden de başarılı olmaları gerekmektedir. Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.İletişim Bilgileri

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Serdar Erkan
E-postas.erkan@iku.edu.tr  


Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Basın Ekspres Yerleşkesi
            34303  Küçükçekmece/İstanbul