Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lojistik (Uzaktan Eğitim)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Lojistik (Uzaktan Eğitim) Programı Ana Sayfası

Lojistik (Uzaktan Eğitim)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Küreselleşme sürecinin hız kazandığı ve bu kapsamda da kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arası rekabete dönüşmeye başladığı bu çağda;Lojistik sektörü gelişme gösteren genç ve dinamik sektörlerin başında gelmektedir.

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; Dış Ticaret ve Gümrük, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularına hâkim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek olup, Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olması, analitik düşünce yeteneği, hızlı karar verme ve inisiyatif alabilme yeteneği kazanması, stratejik yönetim bakış açısı ile şirketlerin performanslarına katkı sağlayacak düzeyde gelişmesi hedeflenmektedir. Program dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak kariyerine güç katmak isteyen, zamandan ve mekandan bağımsız olması sebebiyle tam zamanlı çalışan kişilere Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans yapma olanağı sağlayan bir programdır. Bu sayede Üniversitemizin stratejisine uygun olarak geliştirilen “iş dünyası ile el ele bir eğitim” hedefine ulaşacağı düşünülmektedir.

Kuruluş

 Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016 yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

 Programdan başarı ile mezun olan adaylar Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yükseklisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Öğretim Dili

 Programın Öğretim Dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 E-Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının çalışma şekli uzaktan eğitimle yürütülmektedir.

Yerleşme Şartları

 4 yıllık lisans mezunu olmak,

Tezsiz Program için ALES zorunluluğu yoktur. 

Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadalı ve Yandalı yoktur. 

Staj

 Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Tezsiz programda öğrenciler her dersten İKU Lisansüstü Yönetmeliği’ne uygun olarak başarılı olmak zorundadırlar. Mezun olmak için 60 AKTS değerinde ders,ve 30 AKTS değerinde dönem projesi tamamlamakla yükümlüdürler.

Uluslararası İşbirliği

 Bu program için herhangi bir uluslararası işbirliği bulunmamaktadır. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları; dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim olup, Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları olan; Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi, Stratejik Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, ve Lojistik Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı vb gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca tüm yönetsel süreçlere hâkim olacak yeterliliğe kavuşurlar. Mezunlar, kendi alanlarında kariyerlerini ve becerilerini ilerletmiş ve ilgili yönetim kademelerinde yükselmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır.Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

Platform üzerinde yer alan çeşitli araçlarla akademisyenler, öğrencilerle bire bir iletişim kurabilecekleri gibi, bütün öğrenciler ile aynı anda iletişime geçebilmektedir. Platformda akademisyenler ders materyallerini bütün öğrencilerle paylaştıkları gibi aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda öğrenci bazında destekleyici kaynak ve materyal paylaşımı yapabilmektedir.  Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknik destek, platform üzerinde yer alan yardım dosyaları ile sağlandığı gibi aynı zamanda e-posta ile teknik yardım talepleri karşılanmaktadır

Program Etkinlikleri

 Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu 
  (0212) 498 41 02
  n.gumusoglu@iku.edu.tr
Arş.Gör. Çağıl Kaya
  (0212) 498 43 24
  cagil.kaya@iku.edu.tr