Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Spor Hukuku (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Spor Hukuku (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Spor Hukuku (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Hukuk biliminin ulusal niteliğini ön planda tutarken uluslararası ve uluslarüstü boyutunu ihmal etmeden spor hukuku alanında yer alan tüm bilim dallarının bilimsel anlayışla ele alınıp öğretilmesi ve nesnel bir değerlendirmeye bağlı kılınmasıdır. Özellikle spor uyuşmazlıkları alanında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alandaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları eğitmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

KuruluşKazanılan DereceÖğretim Dili

Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir.


Çalışma Şekli

 
 Tam zamanlı ve Tezsiz

Yerleşme Şartları

Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına Lisans Mezunları başvurabilir.
• Program Dili Türkçe’dir.
• Program toplam 90 AKTS kredisinden oluşur.
• Programın ders yükü 2 zorunlu ders ve 8 seçmeli ders ile birlikte toplam 10 derstir.
• Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadırlar.
• Program hafta içi yürütülür.

Çift Anadal - YandalStaj

Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı için staj yapılması zorunlu değildir.


Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan (toplam 90 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B- (2.70) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, dönem projesi de başarı ile bitirilmelidir.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

 Yüksek Lisans programı mezunlarımız toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. 

Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Program Başkanı

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Tel : (0212) 498 46 71
m.omag@iku.edu.tr