Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İşletme (İngilizce) Tezsiz
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme (İngilizce) Tezsiz Programı Ana Sayfası

İşletme (İngilizce) Tezsiz

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program AmacıKuruluş

  Bölüm 2020 yılından itibaren faaliyet gösterecektir.

 

Kazanılan Derece

 Bölümden mezun olan öğrencilerimize İşletme Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

 Öğretim Dili İngilizce'dir.

Çalışma ŞekliYerleşme Şartları

Lisans derecesine sahip olmak.

Tezsiz programa katılacak adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.

Programa girişte mülâkat/bilim sınavı yapılır. 

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

·           Merkezi yabancı dil sınavından alınan puanın (Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı almış olmak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır) %10’u,

·           Lisans genel not ortalamasının %40’ı,

·           Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın %50’si. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam puanı, en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanların eşit olması durumunda, lisans genel not ortalamaları ile değerlendirme yapılır. 

Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

 
Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve           F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır.Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

 Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

 ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Mezunlarımız İşletme ile ilgili tüm alanlarda mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü 4.Katta, İşletme Bölümüne ait dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir

Program Etkinlikleri

 Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir.Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet ders verilmektedir.Tezli öğrencilerimiz 8 adet zorunlu, 2 adet seçmeli ders almakta olup, tezsiz öğrencilerimiz 7 adet zorunlu ve 3 adet seçmeli ders almaktadırlar.Tezli öğrencilerimizin almış oldukları derslerin yanında mezun olabilmeleri için seminer dersi ve tez yönetimi derslerinden de başarılı olmaları gerekmetedir. Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK m.bilisik@iku.edu.tr