Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Ülkemizdeki şirketlerin uluslararası kalite standartlarına göre yapılanmalarına katkıda bulunacak, kalite yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim ve donanımlı, analitik düşünme, karar verme ve problem çözme yetenekleri ile donatılmış, kalite ve üretim yönetimi konusunda uzman yöneticiler yetiştirmektir.

Kuruluş

 Bölüm 1999 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

  Bölümden mezun olan öğrencilerimize Kalite ve Üretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

 Öğretim Dili Türkçe'dir.

Çalışma ŞekliYerleşme Şartları

  * 4 yıllık lisans programı mezunu olmak

* ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA grubundan  en az 55 puan almak.

Çift Anadal - Yandal

  Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

  Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

  ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

  Mezunlarımız İşletme ile ilgili tüm alanlarda mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

  Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü 4.Katta, İşletme Anabilim Dalına ait dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir.

Program Etkinlikleri

 Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

İşletme Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK m.bilisik@iku.edu.tr