Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Okul Öncesi Eğitimi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Okul Öncesi Eğitimi (Tezli) Programı Ana Sayfası

Okul Öncesi Eğitimi (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca eğitim biliminin tüm kavram ve metodlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat deneyimlerini bilimsel ve akılcı biçimde yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, akademik kariyer hedefleyen gençlerimizin bilgi ve becerilerini verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir fırsat sunarak, toplamda okul öncesi eğitimin ulusal ve uluslararası bazda niteliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Kuruluş

 Program 2021 yılında açılarak eğitim-öğretime başlamıştır. 

Kazanılan Derece

 Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Diploması

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Hafta içi 5 gün saat 18:00 - 21:00 arasında program yürütülmektedir.

Yerleşme Şartları

- Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Özel Eğitim 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak.

- ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, Sözel ya da EA puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gereklidir.

- YDS/e-YDS/YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları ya da İKÜ Yabancı Diller Bölümünün yaptığı Yabancı Dil Giriş Sınavı'na girmiş olma şartı aranmaktadır. 
 


Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadal ve Yandalı yoktur.

Staj

 Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak "Yüksek Lisans Tezi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

 ERASMUS Programımız’la ilgili detaylara web sitemizde ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Mezunlarımız eğitim kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programda alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulama içerikli dersler yapılmakta ve uygulama ödevleriyle saha deneyimi pekiştirilmektedir.  

Program Etkinlikleri

Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir. Güz ve bahar dönemlerinde toplam 11 adet ders verilmektedir. Tezli öğrencilerimiz 5 adet zorunlu, 6 adet seçmeli ders almaktadırlar. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için seminer dersi ve tez yönetimi derslerinden de başarılı olmaları gerekmektedir. 

İletişim Bilgileri

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gökçe KURT
E-postag.kurt@iku.edu.tr  

Tel: 0212 498 41 11
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Basın Ekspres Yerleşkesi
            34303  Küçükçekmece/İstanbul