Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kamu Hukuku
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kamu Hukuku Programı Ana Sayfası

Kamu Hukuku

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programın temel hedefi, güncel Kamu Hukuku sorunlarını irdelemek ve özellikle Ceza Hukuku, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku ile Uluslararası Hukuk konuları hakkında bilgi vermektir. 

 

Kuruluş

2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından bu yana Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılına  kadar Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER'den sonra, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, halen bu görevi yürütmektedir. Yard. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, 2011'de Kamu Hukuku Anablim Dalı Başkan Yardımcısı olarak atanmış, halen bu görevi yürütmektedir.

Kazanılan Derece

2 yıllık (4 yarıyıllık) eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 8 dersi başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Kamu Hukuku alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir.


 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Tezli

Yerleşme Şartları

• Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına, Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
• Program dili Türkçe’dir.
• Program, toplam 120 AKTS kredisinden oluşur ve tezlidir.
• Programın ders yükü, ilk iki yarıyıl için dört zorunlu ders ve dört seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
• Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak, “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
• Program, hafta içi yürütülür.
• ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak, programa başvuru şartlarından biridir.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

• Kesin kayıt için öğrenci kimlik belgesi doldurulmalı ve ilgili birime teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi, noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

 

Çift Anadal - Yandal

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal olanağı yoktur.

Staj

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı için staj yapılması zorunlu değildir.

 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A
 

A-
 

B+
 

B
 

B-
 

C+
 

C
 

C-
 

D+
 

D
 

D-
 

FD
 

FF
 

4.0
 

3.7
 

3.3
 

3
 

2.7
 

2.3
 

2.0
 

1.7
 

1.3
 

1.0
 

0.7
 

0.0
 

0.0
 

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 


Y: Yeterli
 


P: Ders devam ediyor
 


R: Tekrar
 


N: Kredisiz ders
 


E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 


Z: Yetersiz
 


T: Transfer
 


V:Dersten çekilmiş
 


Değerlendirme

Madde 18

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az B- (2,70) olması gerekir.

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başkı bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lik sistemde, aynı zamanda harf olarak yazılmalıdır

 


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B- (2.70) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, (toplam 60 AKTS karşılığı) Yüksek Lisans tezi de başarı ile bitirilmelidir

 

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortam sağlanmaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile Yüksek lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programı mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hâkim, savcı, avukat, noter, hukuk danışmanı, hukukçu akademisyen olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hukukçu ve özel sektörde yönetici, teftiş kurullarında müfettiş/denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkânları bulabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Kamu Hukuku yüksek lisans programını başarıyla bitiren mezun, başvuruda aranan diğer şartların gerçekleşmesiyle birlikte Kamu Hukuku doktora programına başvurmaya hak kazanır.

Sunulan Olanaklar

Kamu Hukuku yüksek lisans öğrencisi, Özel Hukuk yüksek lisans programından 2 ders seçebilir.

Program Etkinlikleri

Erasmus Partner Üniversiteleri ve Hukuk Fakültemizin işbirliğiyle, her yıl Eylül ayında 1 hafta süresince 2 grup halinde Çeşme'de Yaz Akademisi düzenlenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güncel kararları tartışılmaktadır. Ayrıca, Erasmus Partner Üniversitelerinden gelen misafir öğretim üyeleri, belirli aralıklarla fakültemizde seminerler vermektedir.

İletişim Bilgileri

Kamu Hukuku Anablim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Tel : (0212) 498 45 21
d.tezcan@iku.edu.tr