Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Sanat Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sanat Yönetimi Programı Ana Sayfası

Sanat Yönetimi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Lisans eğitimini farklı alanlarda tamamlamış  ve sanat yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenlere yönelik disiplinlerarası bir programdır. Sanat yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler sanatsal değerlendirme, gösteri tasarımı, sahne sanatları ve çağdaş sanat yönetimi alanlarında yetkinlik kazanarak mezun olurlar. Programın amacı  sanat yönetimi, gösteri tasarımı, sanat pazarlaması konularında öğrencileri uzmanlaştırarak, onların sanatı evrensel boyutta betimleyebilme,yönetebilme ve algılayabilmelerini sağlamaktır.  

Kuruluş

4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Dekan Prof. Dr. Nüket GÜZ yönetiminde Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni ve Sanat Yönetimi Bölümü'nü kurarak ilk öğrencilerini 2002- 2003 Eğitim Öğretim yılında almıştır. 2002 yılında Şirinevler Yerleşkesi ana binasında faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısıyla birlikte 2004 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Sanat Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını 2005- 2006 Eğitim Öğretim yılında vermiştir.  Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı ise 2002-2003 yılından itibaren eğitim vermektedir.

 

Kazanılan Derece

2018 - 2019  (2) yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120  AKTS’ye sahip öğrencilere Sanat Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi verilir. Güz ve Bahar Yarıyılında öğrenciler, 4'er zorunlu 2'şer seçimlik ders alır.

Yüksek Lisans tezi 60 AKTS'dir.  

 

Öğretim Dili

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Tezli

Yerleşme Şartları

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programına Yerleşme Şartları

4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*  programın puan türünde en az 55 puan almaları  gerekmektedir. 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi,
  noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
 

Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
 Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
 Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
 fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

Diğer Koşullar

• Program dili Türkçe’dir.
• Program tezli yüksek lisans programıdır.
• İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
  Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
• Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
• Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan
  grubundan minimum 55 puan almış olmak,
• Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme
  ve Mülakat yapılacaktır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

 

Çift Anadal - YandalStaj

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı için staj yapılması zorunlu değildir.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Değerlendirme

Madde 18

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az B- (2,70) 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğret,m ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanın onayı ile bir sonraki yarıyıl başkı bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lik sistemde, aynı zamanda harf olarak yazılmalıdır. 

 

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla
tamamlamak için 4.00 üzerinden en az  B- (2.70) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca Yüksek Lisans tezi de başarı ile bitirilmelidir.

Uluslararası İşbirliği


*Polytechnical University of Valencia

*Academia di Belle Arti di Frosinone

*Zeppelin University
 

Üniversiteleri ile Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programının işbirliği mevcuttur.  

Mezunların İstihdam Profilleri

Sanat yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, sanat ortamına yön veren çeşitli kurumlarda yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, program ve seyirci geliştirme gibi çeşitli görevlerde çalışabililer. İş alanlarından bazıları şunlardır:
  

*Sinama ve TV Sektörü


* Müzeler


* Sanat Fuarları


*Festivaller ve Bienal Yönetimi


* Sergiler


* Galeriler


* Ödenekli yada Ödeneksiz kurumlarda sanat birimleri

* Müzayede, Koleksiyon ve Fuarcılık

* Küratörlük

*İnsan Kaynakları

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler doktora yapabilirler.  Ayrıca İKU Sanat Yönetimi Programında yüksek lisans yapan öğrenciler bölüm onayı ile başka üniversitelerin yüksek lisans programlarından  sanat yönetimi ile ilgili olan dersleri alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Programın bünyesinde yer aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesi toplam 3000 m²’lik alanından ve üniversitenin ortak kullanımda bulunan amfilerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan 24 sınıftan 13’ü 30 m², 10’u 45 m², 1’i 80 m²’dir. Sınıflarda projeksiyon sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte ve üniversitenin ortak kullanımında bulunan sınıflarla birlikte 650 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programı mevcut uygulama alanlarında (Akıngüç Sanat Merkezi, üniversite bünyesindeki galeriler ve stüdyolar) yürütülmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşke Kütüphanesi 170 kişiye aynı anda hizmet verebilecek büyüklükte ve iki katlı olup 560m² alan üzerine kurulmuştur. Kütüphane 25.000 cilt raf kapasitelidir. Şirinevler Yerleşkesi Kütüphanesi ise 75 kişilik ve 15.000 cilt raf kapasitesi olup 300m² kapalı alanda kurulmuştur.

Sanat Yönetimi yüksek lisans programı, zengin öğretim üyesi bir kadro yapısına sahiptir.

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı Akademik Kadrosu alanında yetkin şu isimlerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek

Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez

Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan

Öğr. Gör. Batu Duru

Program Etkinlikleri

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kültür ve sanat konusundaki ayrıcalıklı yapısıyla bağlantılı olarak Akıngüç Oditoryumu Sanat Merkezi başta olmak üzere üniversite bünyesindeki sanat galerileri ve Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sergiler, gösteri ve konferanslara, öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılabilmektedirler.

 

İletişim Bilgileri

   İletişim Ve Ulaşım

  
Telefon  (+90 212) 498 41 96 Adres  Sanat ve Tasarım Fakültesi 
 İstanbul Kültür Üniveristesi
 Ataköy Kampüsü 34156 
 Bakırköy İstanbul TÜRKİYE
 Fax  (+90 212) 465 83 07
 E-Posta  m.ustunipek@iku.edu.tr