Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özel Hukuk (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Özel Hukuk (Yüksek Lisans) Programı Ana Sayfası

Özel Hukuk (Yüksek Lisans)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hukuk biliminin ulusal niteliğini ön planda tutarken uluslararası ve uluslarüstü boyutunu ihmal etmeden özel hukuk alanında yer alan tüm bilim dallarının bilimsel anlayışla ele alınıp öğretilmesi ve nesnel bir değerlendirmeye bağlı kılınmasıdır. Özellikle Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, başta Ticaret Hukuku olmak üzere ekonomi hukukunun içeriğini oluşturan Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları eğitmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

KuruluşKazanılan DereceÖğretim Dili

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Tezli

Yerleşme Şartları


• Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
• Program Dili Türkçe’dir.
• Program toplam 120 AKTS kredisinden oluşur ve tezlidir.
• Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için 3 zorunlu ders ve 6 seçmeli
ders ile birlikte toplam 9 derstir.
• Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
• Program hafta içi yürütülür.
• Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
• ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum
55 puan almış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 
• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
• Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi,
noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

Çift Anadal - YandalStaj

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı için staj yapılması zorunlu değildir.

Ölçme ve Değerlendirme

 

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi


Y: Yeterli


P: Ders devam ediyor


R: Tekrar


N: Kredisiz ders


E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik


Z: Yetersiz


T: Transfer


V:Dersten çekilmiş


Değerlendirme

Madde 18

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az B- (2,70) 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğret,m ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanın onayı ile bir sonraki yarıyıl başkı bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lik sistemde, aynı zamanda harf olarak yazılmalıdır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B- (2.70) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, (toplam 60 AKTS karşılığı) Yüksek Lisans tezi de başarı ile bitirilmelidir

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortam sağlanmaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile Yüksek lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Westfalische Wilhems Münster Üniversitesi - Almanya
*Leipzig Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programı mezunlarımız toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlıkları, teknik nitelik taşıyan uğraşların yanında kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yöneticilik, teftiş kurullarında müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Program Başkanı

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Tel : (0212) 498 46 71
m.omag@iku.edu.tr