Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İletişim Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Tasarımı Programı Ana Sayfası

İletişim Tasarımı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İletişim Tasarımı’nda Yüksek Lisans, İletişim Tasarımı çalışmaları ( film çalışmaları, grafik tasarımı, fotoğraf, canlandırma sineması, oyunculuk gibi) ya da bu çalışmaları tamamlayıcı alanlarla ilgili lisans (fakülte) mezunları için tasarlanmıştır.

Bu bağlamda İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı öğrencilerin bilgilerini derinleştirdikleri kuramsal çalışmaların bütünüdür.

Kuruluş

Her dönem açılan İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı 2003-2004 Güz döneminde ilk öğrencilerini alarak Şirinevler Yerleşkesi'nde eğitime başlamıştır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin Ataköy Yerleşkesi'ne 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde (Eylül 2004) geçmesiyle, söz konusu yerleşkede eğitime devam etmektedir.

 

Kazanılan Derece

Yükseklisans Diploması

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

4 yıllık lisans programı mezunu olmak, ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.
Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Çift Anadal - Yandal

Bu programda Çift Anadal ve Yandal Olanakları Yoktur

Staj

Bu programda Staj uygulaması yoktur.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin not ortalaması 4 üzerinden en az 2.70  olmalı. Bütün dersleri  ve tezi başarıyla bitirerek 120 AKTS ile mezun olabilir.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

 

Öğrenciler Multimedia alanında rahatlıkla iş bulabilirler

Üst Derece Programlara Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan adaylar, Üniversitelerin ilgili  Programlarının başvuru koşullarına göre Doktora Programına girebilirler.

 

Sunulan Olanaklar

Programın bünyesinde yer aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesi toplam 3000 m²’lik alanından ve üniversitenin ortak kullanımda bulunan amfilerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan 24 sınıftan 13’ü 30 m², 10’u 45 m², 1’i 80 m²’dir. Sınıflarda projeksiyon sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte ve üniversitenin ortak kullanımında bulunan sınıflarla birlikte 650 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede sanat merkezi,  galeriler ve stüdyolar bulunmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşke Kütüphanesi 170 kişiye aynı anda hizmet verebilecek büyüklükte ve iki katlı olup 560m² alan üzerine kurulmuştur. Kütüphane 25.000 cilt raf kapasitelidir. Şirinevler Yerleşkesi Kütüphanesi ise 75 kişilik ve 15.000 cilt raf kapasitesi olup 300m² kapalı alanda kurulmuştur.

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Ayşe YILDIRAN, Doç.Dr. Okan ORMANLI, Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER
E-Posta   z.kocer@iku.edu.tr
Tel  (0212) 498 41 30
Faks   (0212) 661 85 36