Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İşletme
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Programı Ana Sayfası

İşletme

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Kuruluş

Bölüm 1999 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrencilerimize İşletme Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

Öğretim Dili Türkçe'dir.

Çalışma ŞekliYerleşme Şartları

 

* 4 yıllık lisans programı mezunu olmak

* ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA grubundan  en az 55 puan almak.

Çift Anadal - Yandal

Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve           F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır.Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.

 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız İşletme ile ilgili tüm alanlarda mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü 4.Katta, İşletme Bölümüne ait dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir.

Program Etkinlikleri

Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir.Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet ders verilmektedir.Tezli öğrencilerimiz 8 adet zorunlu, 2 adet seçmeli ders almakta olup, tezsiz öğrencilerimiz 7 adet zorunlu ve 3 adet seçmeli ders almaktadırlar.Tezli öğrencilerimizin almış oldukları derslerin yanında mezun olabilmeleri için seminer dersi ve tez yönetimi derslerinden de başarılı olmaları gerekmetedir. Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

İşletme Anabilim Dalı Başkanı: Doç Dr. Murat Taha Bilişik  m.bilisik@iku.edu.tr