Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler(Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler(Tezli) Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler(Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Öğrencilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program; diplomasi ağırlıklı olup, bu alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak isteyenler için  derinlemesine ve kapsamlı bir içerik ile yürütülmektedir.

Dersler, alanında uzman akademisyenlerin, emekli diplomatların ve gazetecilerin koordinatörlüğünde yapılmaktadır.  Programın temel hedefi, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır. Eğitim dili İngilizcedir.

Kuruluş

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. İlk mezununu 2005-2006 eğitim-öğretim yılında vermiş olup, bölüm tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Bölümde 2 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 Büyükelçi (Emekli) bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisansüstü Derecesi.

Öğretim Dili

İngilizce

Çalışma Şekli

 Örgün

Yerleşme Şartları

Türk Vatandaşları için: Adayların (1) sosyal bilimler bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları,(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) veya GRE, GMAT vb. gibi lisansüstü düzeydeki programlar için eşdeğer kabul edilen uluslararası sınav puanlarına sahip olmaları, (3) İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan İngilizce Dil Sınavlarından en az 70 puan ve (4) giriş sınavından yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. Ortalama puanın 65 ve üzeri olması gerekmektedir. Ortalama, genel not ortalamasının %10'u, ALES puanının %50'si, dil sınavı puanının %10'u ve yazılı sınav puanının %30'u alınarak hesaplanır.

Başvuru sırasında ALES sonuç belgesi, diploma, transkript, askerlik belgesi (erkek adaylar için), nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücreti makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt işlemi sırasında bu belgelerin asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu talep edilir.
Uluslararası Öğrenciler için: Adayların (1) sosyal bilimler bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları, (2) İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı veya YÖK tarafından tanınan İngilizce Dil Sınavlarından en az 70 puan almaları gerekmektedir. Adaylar, lisans not ortalamasına ve İngilizce dil sınavı puanına göre programlara kabul edilirler.
 
Başvuru tarihi üniversite tarafından duyurulur.


Çift Anadal - Yandal

Lisansüstü eğitim programımızda Çift Anadal ve Yandal Uygulaması bulunmamaktadır.

Staj

Lisansüstü eğitim programımızda zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve  F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır. Öğrenciler F aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları

Mezun olmak için gereken minimum not ortalaması 2.70'tir.Tezli programın eğitim süresi 4 yarıyıldır. Öğrencilerin tez çalışmalarına başlayabilmeleri için 7 dersi ve 1 semineri (60 AKTS) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezlerinin tamamlanmasının ardından tez alanında uzman üç akademisyenin katılımıyla tez savunma toplantısı yaparlar. Tezli öğrenciler, 120 AKTS'yi tamamlayarak jüri üyelerinin oybirliği veya çoğunluk kararı ile tezlerinin onaylanmasının ardından mezun olabilirler.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?
Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

Bölümümüz öğrencileri okulumuzun yapmış olduğu uluslararası alandaki ikili anlaşmalar sayesinde, erasmus programı haricinde de yurt dışında 6 aydan 1 yıla kadar eğitim alma olanağına sahiptir. İkili anlaşmalar için bkz. http://www.iku.edu.tr/ENG/14/358/Ogrenim-Hareketliligi.html

İletişim Bilgileri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Seyyide Sena Türkdoğan
E-mail: s.turkdogan@iku.edu.trMezunların İstihdam Profilleri

Diplomasi, akademi, uluslararası Öögütler: (AB, NATO, BM)vb. düşünce kuruluşları, medya kuruluşları, özel ve kamu kuruluşları, çokuluslu şirketler, özel Şirketler, bankalar.

Üst Derece Programlara Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tezli ve tezsiz olmak üzere iki tür yüksek lisans programı sunmaktadır. Öğrencilerine güncel uluslararası ilişkilere analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda uzman akademisyenler, emekli diplomatlar ve aktif gazeteciler tarafından verilen dersler yer almaktadır. Yüksek Lisans programının odak noktası ağırlıklı olarak diplomasidir ve program mezunları özellikle uluslararası kuruluşlarda, akademik kadroda ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki pozisyonlara hazırlanmaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini disiplinin hem teorik hem de bilimsel yönleriyle donatmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere alana yön veren derslerin yanı sıra Avrupa Birliği, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar, insan hakları, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kamu yönetimi gibi güncel konularda kapsamlı araştırma yapma fırsatı da sunar. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin yanı sıra bölge ve kimlik siyaseti üzerine de dersler bulunmaktadır. Misafir öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu uzman kadro, öğrencilerin eğitimlerinin en başından itibaren seçtikleri alanlarda uzmanlaşmalarına olanak tanıyan geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunmaktadır. Lisansüstü öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği kurumları gibi özel ve kamu kuruluşlarında, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve bakanlık portföylerinde, medyada ve diğer çok uluslu özel şirketlerde kariyer fırsatları bulmaktadırlar. Eğitim ve değerlendirme ödevlerinin dili İngilizce olduğundan, öğrenciler alanda dili etkili bir şekilde kullanma becerisi kazanırlar. Programları başarıyla tamamlayan öğrenciler dünya siyaseti ve küresel dinamikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olurlar.

Sunulan Olanaklar

Kurulduğu günden bugüne, uluslararası ilişkileri tüm yönleri ve bakış açıları ile öğrencilerine aktarmaya gayret eden bölümüzde, akademisyen kadronun yanısıra diplomatlar ve gazeteciler de bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmışlardır.

Bölümümüzce öğrencilerimize sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrencilerimiz bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkanına sahip olabilmektedirler.Bunun yanı sıra, bölümümüzde uluslararası organizasyonlar, uluslararası toplantılar, ve çeşitli ziyaretler düzenlenmektedir.

Bu bağlamda da öğrencilerin bölüm dersleriyle öğrendiği teorik bilgilerin, pratik sahadaki deneyimleri ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzün dinamik ve yetkin akademik kadrosu sayesinde, öğrenciler eğitim hayatında aldıkları bilimsel bilgiler ve teorik altyapı ile mesleki hayatlarına da hazır hale gelmektedir.

 

Program Etkinlikleri

Akademik programımızın gücünü uygulamalı çalışmalarla da destekleme anlayışıyla, öğrencilerimizin Bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne bağlı Küresel Siyasal Eğilimler biriminin gerçekleştirdiği konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.

Bunun yanı sıra her yıl düzenlenen uluslararası nitelikteki ziyaretlerle, öğrencilere dünya da siyasetin, diplomasinin ve alana dair yine pek çok unsurun merkezinde bulunma olanağı vermektedir.

 

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi
E-Mail: c.yesevi@iku.edu.tr