Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İşletme Doktora
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Doktora Programı Ana Sayfası

İşletme Doktora

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. İşletme alanında ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

Kuruluş

2012-2013 Güz yarıyılında eğitime başlamıştır. 

Kazanılan Derece

İşletme Doktorası

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekliİşletme Doktora Programı tam zamanlı olup dersler Üniversitemiz Ataköy Yerleşkesi'nde hafta içi 15:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Program’a kabul edilen adaylar ilk yıl alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen Anabilim derslerine devam ederler. Lisans ya da yüksek lisans dereceleri İşletme dışı bölümlerden olanlar ise Bilimsel Hazırlık Sınıfı’na alınırlar.

İşletme Anabilim Dalı dersleri tamamlandıktan sonra Doktora Yeterlilik Sınavı’na girilir. Sınavı başaranlar Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama ve Üretim alanlarından birinde tezlerini yazabilirler. Tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Doktoru ünvanını kazanırlar.Yerleşme Şartları

4 yıllık lisans programı mezunu olmak,

ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlar için 70) puan almak,

YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak gerekmektedir. 

Çift Anadal - Yandal

Yok.

Staj

Yok.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

F              

4.0

3.7

3.3

3

2.7

0              

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak F notu alan bir öğrenci, o dersi başaramamış sayılır. Bir dersten A, A-, B+, B ve B- notlarından birini alan öğrenci, o dersi  başarmış sayılır.


Mezuniyet Koşulları

30 Akts 1. yarıyıl, 32 Akts 2. yarıyıl, 30 Akts 3. yarıyıl (yeterlilik) ve 150 Akts (doktora tezi) olmak üzere toplam 242 Akts mezuniyet için gerekmektedir.Mezuniyet için gereken minimum not ortalaması 3.00 üzerinden 4.00'tür.

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS Programımız’la ilgili detaylara web sitemizde ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız işletmenin bütün alanlarında çalışabilirler. Akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımız bitiren öğrenciler Post doktora yapabilirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü 4.Katta, İşletme Bölümüne ait dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir

Program Etkinlikleri

Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir. Güz ve bahar dönemlerinde toplam 7 der verilmektedir. Öğrencilerimiz Doktora Yeterlilik Sınavını başarmak ve sonrasında yazacakları doktora tezlerini başarıyla savunmak zorundadadırlar.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Prof. Dr. Evren AYRANCI e.ayranci@iku.edu.tr