Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli) Programı Ana Sayfası

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme,  insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir program. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlıyor.

Kuruluş

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

 İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120 AKTS'ye sahip öğrencilere Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (tezli) Yüksek Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

ALES (Eşit Ağırlık Minimum 55 puan)   %50

Mülakat/Bilim Sınavı  %40

Mezuniyet Ortalaması %5

Yabancı Dil %5

Öğrenim koşulları:

Her dönem 30 AKTS'lik ders alınabilir. 

 

Çift Anadal - Yandal

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programında çift andal ve yandal olanakları bulunmamaktadır. 

Staj

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programında staj zorunlu değildir. 

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az (B-),

b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),

olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:

Notlar            Katsayı

A                         4,0

A-                        3,7

B+                       3,3

B                          3,0

B-                        2,7

C+                       2,3

C                          2,0

C-                        1,7

D+                       1,3

D                         1,0

D-                        0,7

F                          0,0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Y: Yeterli

Z: Yetersiz

P: Ders devam ediyor

T: Transfer

(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye (Z) notu verilir.

(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan toplam 60 AKTS karşılığı derslerin tümünü tamamlamak gerekmektedir. Ders dönemi sonunda ise tez yazımı ve savunması başarılı bulunan öğrenciler programdan mezun olabilecektir. 

Uluslararası İşbirliği

   

Mezunların İstihdam Profilleri

 Endüstri psikologları insan kaynakları şirketlerinde

Danışmanlık şirketlerinde

Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında

Eğitim danışmanlığı alanlarında istihdam edilebilirler

Üst Derece Programlara Geçiş

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler Psikoloji alanında, doktora kabul koşullarını sağladıkları taktirde, yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.

Sunulan Olanaklar

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (tezli) Yüksek Lisans programında tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman bir profesör, bir doçent, dört doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca  sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir.

 

Program Etkinlikleri

 

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Melis Seray Özden Yıldırım   m.ozden@iku.edu.tr     

Bölüm Başkan Yardımcısı:  Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz Ermiş   e.ermis@iku.edu.tr     

Prof. Dr. Bige Zeynep Oktuğ Tırnova                 z.oktug@iku.edu.tr       

Arş. Gör. Seda Kantarcı                                   s.kantarci@iku.edu.tr    dahili: 4787

Arş. Gör. Suat Merve Mavral                             s.mavral@iku.edu.tr     dahili: 4951

Arş. Gör. Muratcan Keskiner                             m.keskiner@iku.edu.tr  dahili: 4056