Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli) Programı Ana Sayfası

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme,  insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir program. Başka bir deyişle işe alımdan başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerini sizlerle paylaşmayı amaçlıyor.

Kuruluş

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

 İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120 AKTS'ye sahip öğrencilere Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (tezli) Yüksek Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

ALES (Minimum 55 puan)   %50

Mülakat  %30

Bilim Sınavı %10

Mezuniyet Ortalaması %10

Öğrenim koşulları:

Her dönem en az 30 AKTS'lik ders alınabilir. Birinci dönem YNO'su 3.50 ve üzeri olanlar isterlerse +14 AKTS fazla alabilirler.

Dersler en fazla dört akademik yarıyılda tamamlanmak zorundadır. Bu süre içerisinde derslerini tamamlayamayanlar programdan çıkarılır.

Öğrenci iki akademik yarı yılda tezini tamamlamakla mükelleftir. 

Çift Anadal - Yandal

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programında çift andal ve yandal olanakları bulunmamaktadır. 

Staj

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programında staj zorunlu değildir. 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan toplam 60 AKTS karşılığı derslerin tümünü en fazla dört akademik yılda tamamlamak gerekmektedir. Derslerin başarı ile tamamlanmasının ardından öğrenci iki akademik yarı yılda tezini tamamlamakla yükümlüdür.

Uluslararası İşbirliği

   

Mezunların İstihdam Profilleri

 Endüstri psikologları insan kaynakları şirketlerinde

Danışmanlık şirketlerinde

Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında

Eğitim danışmanlığı alanlarında istihdam edilebilirler

Üst Derece Programlara Geçiş

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler Psikoloji alanında, doktora kabul koşullarını sağladıkları taktirde, yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.

Sunulan Olanaklar

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (tezli) Yüksek Lisans programında tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman bir profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve  iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca  sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir.

 

Program Etkinlikleri

 

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Önder Kavakcı   o.kavakci@iku.edu.tr      dahili:4026

Bölüm Başkan Yardımcısı:  Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz   d.deniz@iku.edu.tr     dahili: 4622


Doç. Dr. Zeynep Oktuğ                                     z.oktug@iku.edu.tr       dahili:4346

Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden Yıldırım      m.ozden@iku.edu.tr dahili: 4548

Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz Ermiş                          e.ermis@iku.edu.tr       dahili: 4785

Arş. Gör. Seda Kantarcı                                   s.kantarci@iku.edu.tr    dahili: 4787

Arş. Gör. Nida Ateş                                          n.ates@iku.edu.tr        dahili: 4699

Arş. Gör. E. Doğa Kozak                                  e.kozak@iku.edu.tr      dahili: 4812

Arş. Gör. Suat Merve Mavral                            s.mavral@iku.edu.tr     dahili: 4951

Arş. Gör. Muratcan Keskiner                             m.keskiner@iku.edu.tr  dahili: 4056