Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma yaparak metin çözümlemesi yapar.
PÇ-2Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerini uzmanlık düzeyinde kullanır.
PÇ-3Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanarak alanı dışındaki gruplara sistemli bir biçimde aktarır.
PÇ-4Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ-5Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır.
PÇ-6En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
PÇ-7Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edindiği yeterlilikleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
PÇ-8Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
PÇ-9Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
PÇ-10Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
PÇ-11Türkçenin tarihi alfabelerini özgün metinler üzerinden takip edebilir.
PÇ-12Edebi tür ve şekillerin tarihi süreç içindeki gelişimini yorumlayarak kendisini uzmanlık düzeyinde derinleştirir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
TDEY1006            
TDEY1007            
TDEY2001            
TDEY2002            
TDEY2003            
TDEY2004            
TDEY2005            
TDEY2006            
TDEY2007            
TDEY2008            
TDEY2009            
TDEY2010            
TDEY2011            
TDEY2012            
TDEY2013            
TDEY2014            
TDEY2015            
TDEY2016            
TDEY2017            
TDEY2018            
TDEY2019            
TDEY2020            
TDEY2021            
TDEY2022            
TDEY2023            
TDEY2024            
TDEY2025            
TDEY2026            
TDEY2027            
TDEY2028            
TDEY3001