Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Şehircilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MIMY0108 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3/0/0 6
MIMY0404 KENTSEL TASARIM KURAM,YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARI Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 18
AKTS Kredi Toplamı 30
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MIMY0410 PROJE-ARAŞTIRMA Z 3/0/0 12
MIMY0402 SEMİNER Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MIMY0403 TEZ ÇALIŞMASI Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MIMY0403 TEZ ÇALIŞMASI Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MIMY0111 MİMARLIKTA GÜNCEL KAVRAMLAR SA 3/0/0 12
MIMY0114 MİMARLIK, KENT VE ÜTOPYA SA 3/0/0 6
MIMY0115 KÜLTÜR, KONUT VE TASARIM YAKLAŞIMLARI SA 3/0/0 7
MIMY0121 DÜNYA KENTLERİ VE MİMARLIK SA 3/0/0 6
MIMY0123 İNSAN, ÇEVRE VE MEKAN ARAŞTIRMALARI SA 3/0/0 6
MIMY0411 KENTSEL DÖNÜŞÜM:TARİHSEL SÜREÇ,İLKE VE UYGULAMALARI SA 3/0/0 7
MIMY0412 YARATICI KENTLER SA 3/0/0 6
MIMY0413 TÜRKİYE DE KENTLEŞME VE MİMARLIK POLİTİKALARI SA 3/0/0 6
MIMY0414 ULAŞIM POLİTİKALARI VE MEKANSAL YANSIMALARI SA 3/0/0 7
MIMY0415 KAMUSAL MEKAN TASARIMI SA 3/0/0 7
MIMY0416 TOPLUM,KİMLİK VE MEKAN SA 3/0/0 6
MIMY0417 KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONU SA 3/0/0 7
MIMY0418 PEYZAJ TASARIMI SA 3/0/0 6
MIMY0419 KENTSEL MODELLEME SA 3/0/0 6