Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
İşletme Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Yönetimi Programı Ana Sayfası

İşletme Yönetimi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Kuruluş

1997 yılında kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı,  ilk öğrencilerini 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde almıştır ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi'nde faaliyete başlayan program, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren İncirli Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme Yönetimi alanında ön lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Derslerin hem teorik hem de uygulamalı kısımları örgün öğretim olarak planlanmaktadır. Ancak her yarı yılda eğitim öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce senato tarafından uygun görülmesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'na bildirilmesi halinde, öğretim programlarında her bir yarı yıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'u uzaktan eğitim ile verilebilir.

Yerleşme Şartları

İKÜ Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İşletme Yönetimi Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İşletme Yönetimi Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Çift Anadal - Yandal

Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, ilgili ÇAP yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma almaya hak kazanırlar.

Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır. 

 Mezuniyet Koşulları

İşletme Yönetimi Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. 40 iş günü stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Öğrencilerimiz ERASMUS aracılığıyla  yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler. Detaylı bilgiyi Erasmus Koordinatörlüğünden edinebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Yönetimi Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi departmanlarda uzman, araştırmacı, denetçi ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
İşletme Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Alanları:

Bankacılık

Bankacılık. ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonomi ve Finans

Finans ve Bankacılık

İşletme 

Lojistik Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Sunulan Olanaklar

İncirli Kampüsü’nde bulunan bilgisayar labratuarları ve amfiler seminerler için güncellendi.

Program Etkinlikleri

İşletme Yönetimi Programında öğrenciler İTO'yu ziyaret etmişlerdir. Bunun yanı sıra mesleki yeteneklerini geliştirmek için bazı seminerler düzenlenmiştir. İşletme Yönetimi Programı öncülüğünde kurulan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin mesleki yeteneklerini geliştirmeleri ve sektörden iş insanları ile bir araya gelmeleri için faaliyetlerde bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr. Gör. Emine ANIK

e-mail: e.anik@iku.edu.tr

Program Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Emine ANIK

e-mail: e.anik@iku.edu.tr