Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Ana Sayfası

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, profesyonel nitelikli, kültürlü, ülkesini iyi bir biçimde temsil edip tanıtabilecek, turizm ve kültür konu alanlarında çağın gerektirdiği kavramlara hakim, gelişmeleri takip edip kendi konu alanında uygulayabilen ve değişimleri izleyerek gerekliliklerini yerine getirebilen kişiler yetiştirmektir. Turizm ve Otel İşletmeciliği programının en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri güncel stratejik, sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunabilmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına hazırlamaktır.  

Kuruluş

1997 yılında kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜ Meslek Yüksekokulunun bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1998-1999 eğitim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önlisans derecesi verilir.
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

A      A-     B+   B    B-   C+   C     C-   D+    D    D-       FD    FF  
4.0  3.7    3.3   3   2.7   2.3  2.0  1.7  1.3   1.0  0.7        0.0  0.0
 
G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 Y: Yeterli
 P: Ders devam ediyor
 R: Tekrar
 N: Kredisiz ders
 E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 Z: Yetersiz
 T: Transfer
 V:Dersten çekilmiş

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları,oteller, tatil köyleri gibi turizm yatırımlarında istihdam edebilecekleri gibi, turizm bilgi buroları , seyehat acentaları ve tur oparatörlüğü bürolarında da çalıştırılabilirler.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

İKÜ Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 

 

Çift Anadal - Yandal

 Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, ilgili ÇAP yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma almaya hak kazanırlar.

Staj

Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. İKÜ Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 60 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır.

Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında;

Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, İleride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme , İş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme,  Staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak ,İş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlama

İleride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır.

Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.

 Mezuniyet Koşulları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. 60 iş günü stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir.

 

 


Uluslararası İşbirliği

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız,  İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜ Meslek YÜksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları, turizm hizmeti veren otel, tatil köyü, yiyecek içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri, çeşitli ulaştırma şirketleri, Turizm Bakanlığı, kongre ve konferans merkezleri, turizm enformasyon merkezlerinde "Üst ve Orta Düzey Yönetici" pozisyonunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi ve Finans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Havacılık Yönetimi İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Rekreasyon Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Turizm İşletmeciliği Turizm Rehberliği Uluslararası İlişkiler Uluslararası İşletme Yönetimi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Sunulan Olanaklar

İncirli Kampüsümüzde bulunan PC Labaratuarları, Anfiler, Seminer Salonları güncelenmiştir.

 

Program Etkinlikleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, öğrencilerin teknik gezi kapsamında otel İşletmeleri, mutfak sanatları akademisi ve bazı turizm firmalarına ziyaret etmiştir. Ayrıca, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ortaklaşa olarak konferanslar ve seminerler periodik olarak düzenlenmektedir. 

Öğrenciler iki yıl boyunca Turizm ve Otel İşletmeciliği alan derslerinin teorik kısmını okulda, uygulama kısmını ise farklı turizm işletmeleriyle imzalanan işbirliği protokolleri sayesinde uluslararası zincir otellerin farklı bölümlerinde gerçekleştirmektedir. 
 


İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Gündoğan Tel:0212 498 49 11 / e-mail: h.gundogan@iku.edu.tr
1. sınıf Danışmanı: Öğr.Gör. Pelin Fatma Tuna ARSLAN  Tel:0212 498 49 37 / e-mail: p.tuna@iku.edu.tr
2. sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Gündoğan Tel:0212 498 49 11 / e-mail: h.gundogan@iku.edu.tr