Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Hava Lojistiği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hava Lojistiği Programı Ana Sayfası

Hava Lojistiği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hava Lojistiği  gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının  stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı oldukça yeni bir programdır.
 
Program, iş ve yönetim becerilerinin gerekliliklerini, havacılık sektörünün karmaşık yapısını çözebilecek becerileri öğretmeye yöneliktir. Rekabetçi müfredat içeriği ile temelinde uzmanlık öncesi bireyler yetiştirilmektedir. Ayrıca; alanında uzman olabilecek teorik ve pratik bilgi ve beceri ile donatılmış, havacılık sektöründe günümüzün ve geleceğin zorunluluklarını öğrenmeye odaklı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Hava Lojistiği teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi destekleyen ve ileri gelen firmalarda sağladığı zorunlu staj imkanlarıyla bu eğitim anlayışını garantileyen bir programdır.


Kuruluş

2011 senesi itibarı ile  İstanbul Kültür üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde " Hava Lojistiği " adı altında  eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans Mezunu 

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı 

Yerleşme Şartları

Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Hava Lojistiği Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Hava Lojistiği  Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

   

Çift Anadal - Yandal

Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, ilgili ÇAP yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları programla eş zamanlı olarak başka bir programda daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı diploma almaya hak kazanırlar.

 

Staj

Öğrencilerimizin mezuniyet şartını yerine getirebilmeleri için 40 iş günü staj yapmaları zorunludur.

 Mezuniyet Koşulları

Hava Lojistiği Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız,  İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

 İKÜ Hava Lojistiği programımızdan mezun olan öğrencilerimiz sivil havacılık sektöründe yerlerini alabilecek donanıma sahip olacaklardır. Havacılık sektörü dışındaki iş hayatını tercih eden mezunlarımız ise; lojistik ve sanayi alanları yanında kendi işlerinde de çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir

Öğrencilerimiz lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler.Eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yarıyıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilirler. Geçiş yapılabilecek alanlar aşağıdaki şekildedir;

-Havacılık İşletmeciliği

-Lojisik yönetimi

-Sivil Hava Ulşatırma İşletmeciliği

-Ulaştırma ve Lojistik

-Uluslararası Lojistik

-Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

-Uluslararası Lojistik Yönetimi

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 

Sunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  İncirli Kampüsünde eğitim devam etmektedir. Modern teknolojinin olanaklarını öğrencilerine sunan bu kampüs  geniş bir bilgisayar  laboratuarına da sahiptir.

Program Etkinlikleri

Hava Lojistiği Programı eğitim verdiği süre  içerisinde lojistik ve havacılık ile ilgili  tüm işletmelere  geziler  ve ornizasyonlar  düzenlemektedir  Düzenlediği  seminer   ve konferans  organizasyonları  ile  Hava Lojistiği öğrencilerini  yetiştirmektedir.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı  Öğr.Gör. Tülay Ölmez

Tel: 0212 498 49 23

E-Mail: t.olmez@iku.edu.tr