Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi Programı Ana Sayfası

Çocuk Gelişimi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim alan tüm çocukların bütünsel gelişimlerini destekleyecek bilgi ve donanıma sahip bireyler ,öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen dört yarı yıldan oluşan iki yıllık bir programdır.Bu programdan mezun olan öğrenciler mesleki etik kuralları çerçevesinde tüm çocukların hak ve hukuklarını , güvenliklerini gözeterek çocuğun yüksek yararını içeren tüm etkinlikleri dengeli bir biçimde belirli bir program dahilinde uygular. 

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, 2012-2013 Eğitim -Öğretim yılında eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Eğitim dili türkçedir.

Çalışma Şekli

Eğitim Yök kararları çerçevesinde Pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze devam etmektedir

Yerleşme Şartları

  Çocuk Gelişimi programına  ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Çocuk Gelişimi Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Çocuk Gelişimi  Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
3051157 TYT Çocuk Gelişimi Burslu 8 261.321 323,903 0,00 ₺
203051166 TYT Çocuk Gelişimi %50 İndirimli 32 824.157 266,499 11.000,00 ₺
203051175 TYT Çocuk Gelişimi %25 İndirimli 40 1.784.170 186,960 16.500,00 ₺

 

Çift Anadal - Yandal

 
Çocuk Gelişimi Programı  öğrencilerinin diğer önlisans programları ile Çift Anadal Olanağı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için program başkanlığından bilgi alınabilir. 
Çocuk Gelişimi  programı öğrencileri aşağıdaki programlarda çift anadal yapabilir.
Optisyenlik


 


Çocuk Gelişimi


 


İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi


 


İnşaat Teknolojisi


 


Radyo ve Televizyon Teknolojisi


 


Uçak Teknolojisi


 


Uçuş Harekât Yöneticiliği


 


Bankacılık ve Sigortacılık


 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı


 


Dış Ticaret


 


Grafik Tasarımı


 


Halkla İlişkiler ve Tanıtım


 


Hava Lojistiği


 


İşletme Yönetimi


 


Lojistik


 


Moda Tasarımı


 


Sağlık Kurumları İşletmeciliği


 


Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği


 


Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri


 


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik


 


Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Staj

 Kurum dışı staj 20/20,  40 iş gününü içerir.****Staj çalışmaları YÖK tavsiye kararları ve Senato kararı çerçevesinde ertelenmiştir. E-staj imkânı olan öğrencilerimiz Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar kullanılacaktır.Stajın Uygulamalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.]Mezuniyet Koşulları

 Öğrencilerin, Çocuk Gelişimi Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

 Üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir. 

Mezunların İstihdam Profilleri

 Çocuk Gelişimi Programından mezun olan öğrencilerimiz özel sektör ve devlet okullarının ilköğretim bünyesinde bulunan anaokulları, bağımsız anaokulları ile kreşler, rehabilitasyon merkezleri, oyun alanları, oyun parkları gibi alanlarda istihdam edilebilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş

 Bu programı bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıda adı geçen 4 yıllık lisans bölümleri devam edebilirler:

- Çocuk Gelişimi

- Okul Öncesi Öğretmenliği.

Sunulan Olanaklar

Çocuk Gelişimi Programında sektör ve saha deneyimi olan hocalarımızın eşliğinde uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir.  Kültür Kolejlerine bağlı 4 anaokulu öğrencilerimizin sürekli staj yapmaları ve mesleki tecrübelerini arttırmaları açısından geniş imkanlar sunmaktadır.  

 

Program Etkinlikleri

 Çocuk Gelişimi Programında sektör deneyimi olan, anaokulu yöneticiliği, çocuk psikolojisi, grup terapisi.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr.Gör. Eylem Bayram Tuncay

   (212) 498 49 20

e.tuncay@iku.edu.tr

Program Danışmanı: Öğr. Gör. Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım

(212) 498 4987

g.ceran@iku.edu.tr