Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBT4001. - Temel Matematik I TBD 2/2/0 5
BİL1001* Bilgisayara Giriş I UE 4/0/0 4
COM1001* Introduction to Computer I UE 4/0/0 4
BP1002 Programlama Temelleri Z 2/2/0 4
BP1008 Veri Tabanı ve Yönetimi Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 21
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
Not :Seçimlik alan içi veya alan dışı dersler arasından en az 8 AKTS 'lik ders seçilerek plana eklenir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BİL2001* Bilgisayara Giriş II UE 4/0/0 4
COM2001* Introduction to Computer II UE 4/0/0 4
MBT4002 Temel Matematik II Z 2/2/0 5
BP2005 İşyeri Uygulamaları I Z 2/2/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 26
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :Seçimlik alan içi veya alan dışı dersler arasından en az 8 AKTS 'lik ders seçilerek plana eklenir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BP3001 İnternet Programcılığı I Z 2/2/0 4
ET3001 Sistem Analizi Ve Tasarım I Z 2/2/0 4
BP3004 Nesne Tabanlı Programlama II Z 2/2/0 5
BP3005 Veri Tabanı II Z 2/2/0 5
BP3006 Görsel Programlama I Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçimlik alan içi veya alan dışı dersler arasından en az 7 AKTS 'lik ders seçilerek plana eklenir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BP4013 İnternet Programcılığı II Z 2/2/0 4
BP4002 Açık Kaynak İşletim Sistemi Z 2/2/0 4
BP4003 Bitirme Tezi Ve Projesi Z 2/2/0 5
BP4010 Görsel Programlama II Z 2/2/0 4
BP4007 İşyeri Uygulamaları II Z 2/2/0 6
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçimlik alan içi veya alan dışı dersler arasından en az 7 AKTS 'lik ders seçilerek plana eklenir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BP1004 Bilgisayar Donanımı SA 2/0/0 2
BP1006 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi SA 0/2/0 3
BP1007 Bilgi Yönetimi SA 2/0/0 2
BP2003 Grafik Ve Animasyon I SA 0/2/0 2
BP2007 Yazılım Mimarileri SA 2/0/0 2
BP3010 Assembler Programlama Dili SA 1/2/0 3
BP3011 Grafik Ve Animasyon II SA 0/2/0 2
BP4006 İşletme Yönetimi II SA 3/0/0 3
BP4012 Sensörler ve Dönüştürücüler SA 2/1/0 3
BP5002 Programlama I SA 2/2/0 5
BP5003 Programlama II SA 2/2/0 4
BP5004 Oyun Programlama SA 2/2/0 5
BP5006 Bilgisayar Programcılığında Özel Konular SA 1/2/0 3
BP5007 Bilgisayar Uygulamaları SA 0/2/0 2
BP5009 Fizik I SA 2/2/0 4
BP5010 Fizik II SA 2/2/0 4
BP5013 Sunucu İşletim Sistemi SA 3/0/0 3
BP5014 Mobil Programlama SA 2/2/0 5
BP5015 Web Tasarımının Temelleri SA 2/2/0 4
BP5016 Nesne Tabanlı Programlama I SA 2/2/0 4
BP5017 Seminer SA 1/0/0 1
BP5018 Veri Yapıları SA 2/2/0 4
BP5019 On Parmak Klavye Kullanımı SA 1/2/0 3
BP5020 Bilgisayar Ağları SA 2/0/0 2
BP5021 Görsel Tasarımın Temel İlkeleri SA 2/0/0 2
BP5022 Görsel Tasarım I SA 0/2/0 2
BP5023 Görsel Tasarım II SA 0/2/0 2
BP5024 Bilgisayarla Zeki Sistem Uygulamaları SA 2/2/0 4
BP5025 Bilgisayar Destekli Tasarım SA 2/2/0 4
BP5026 Mesleki Yabancı Dil I SA 2/2/0 4
BP5027 Mesleki Yabancı Dil II SA 2/2/0 4
ET5005 Meslek Etiği SA 1/0/0 1
ET5006 İşletme Yönetimi I SA 2/0/0 2
ET5009 Kalite Güvencesi ve Standartları (Hizmet) SA 2/0/0 2
ET5411 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4