Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Hava Lojistiği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SİVİL HAVACILIK HUKUKU

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HHL2927 2 SİVİL HAVACILIK HUKUKU 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Havacılık sektörü bağlamında stratejik yönetim bilgi ve becerileri ile strateji geliştirme ve uygulama süreçlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Özel koşul bulunmamaktadır.
Öğretim Üyeleri DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHARREM TÜRÜNCÜ
Asistanlar Ar.Gör. Yıldız DİRİDİRİ
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14:00 - 15:50 - CATS Meetings
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarçamba, 13:00 - 14:00 - İKÜ Hukuk Fakültesi Şirinevler Yerl. Kat.4 H-404 nolu ofis.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dijital Uzaktan Eğitim olarak planlanmış olup Bahar Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecektir. Ders, Sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir.
Temel Kaynaklar Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Subramanian, R. (2021). Strategic management: Formulation, implementation, and control. Columbus, OH: Irwin/McGraw-Hill. Onikinci Basımdan Çeviri Nobel Yayınevi.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yönetim Kavramı ve Stratejik Yönetim Dijital Eğitim
2. Hafta Vizyon, Misyon, Strateji ve Politika kavramları Dijital Eğitim
3. Hafta Stratejik Yönetim Süreci Dijital Eğitim
4. Hafta Stratejik Analiz - Dış Çevre Analizi Dijital Eğitim
5. Hafta Stratejik Analiz - İç Çevre Analizi Dijital Eğitim
6. Hafta SWOT Analizi Dijital Eğitim
7. Hafta SWOT Analizi Uygulama Dijital Eğitim
8. Hafta Ara Sınav Kısa Sınav, Testler ve Ödevler
9. Hafta Stratejik Amaçlar Dijital Eğitim
10. Hafta Rekabet Üstünlüğü Stratejileri Dijital Eğitim
11. Hafta Durum Stratejileri ve Yardımcı Stratejiler Dijital Eğitim
12. Hafta Stratejileri Uygulama Süreçleri Dijital Eğitim
13. Hafta Stratejik Değerlendirme ve Kontrol Dijital Eğitim
14. Hafta Havacılık İşletmelerinde Strateji Geliştirme ve Örnek Olaylar Dijital Eğitim
15. Hafta Final Sınavı Kısa Sınav ve Testler
16. Hafta Final Sınavı Kısa Sınav ve Testler
17. Hafta Final Sınavı Kısa Sınav ve Testler
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1Stratejik Yönetim Kavramını Öğrenirler.
ÖÇ-2Stratejik Yönetimde Stratejilerin Neler Olduğunu Öğrenirler.
ÖÇ-3Stratejik Yönetim Analizleri ve Bu Analizlerin Hangi Alanlarda Kullanıldığını Öğrenirler.
ÖÇ-4Toplam Kalite ve Sinerjik Yönetim Hakkında Bilgi Sahibi Olurlar.
ÖÇ-5Havayolu İşletmelerinin Vizyon ve Misyon Bildirilerinin Anlam ve Önemini Kavrarlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Temel işletme ve iktisat bilgilerine sahip olmak
PÇ-2Sivil havacılıkla ilgili bilgilere sahip olmak
PÇ-3Muhasebe alanında temel bilgilere sahip olmak
PÇ-4Taşımacılık sistemleri ve kombine taşımacılık bilgilerine sahip olmak
PÇ-5Depolama , envanter yönetimi gibi bilgilere sahip olmak
PÇ-6Temel hukuk bilgisine sahip olmak
PÇ-7Tedarik zinciri alanında bilgi sahibi olmak
PÇ-8Belgelemeler alanında temel konuları bilmek
PÇ-9Türkçeyi etkin ve düzgün kullanabilmek
PÇ-10Atatürk İlke ve İnkilapları hakkında temel bilgilere sahip olabilmek
PÇ-11Yabancı Dili etkin kullanabilmek
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5