Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Öğrenciler için Genel Bilgiler

Öğrenciler için Genel Bilgiler

Yaşam Standardı Sigorta Değişim Öğrencileri İçin Bilgiler
Barınma Burslar ve İndirim Olanakları Dil Dersleri
Yeme - İçme Öğrenci İşleri Staj Olanakları
İlkyardım ve Sağlık Öğrenme Olanakları Sportif ve Kültürel Etkinlikler
Engelsiz Üniversite Uluslararası Programlar Öğrenci Kulüpleri


Yaşam Standardı

İstanbul, sosyal, kültürel, sanatsal yönlerden gerçek bir Dünya Şehridir ve bu şehrin olanaklarını yaşamak isteyen bir öğrencinin, yaklaşık olarak büyük Batı Avrupa şehirleri ile eşdüzey bir ekonomik yaşam standardına gereksinimi olacaktır. Bu bağlamda, İKÜ’ye gelecek olan uluslararası öğrencilerin yemek, barınma, yol ve kırtasiye giderleri ayda yaklaşık 500-600 € arasında olacaktır.
Barınma

 Öğrencilerimizin yerleşkelere yakın çevrede ev tutmaları ya da İKÜ’ye ait yurtlarda barınmaları mümkündür.


Yurtlar

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Yeme - İçme

Şirinevler yerleşkesi ana binasında AKPAZ Catering tarafından işletilen kantin işletilen kantin ve restoran, asma katta ise kafeteryası bulunmaktadır. Ek binamızın 2. katında yer alan restoranda çoktan seçmeli, 5 ana yemek ve 2'şer seçmeli yardımcı yemek hizmeti sunulmaktadır. 6.katında ise öğretim görevlileri için hizmet veren VİP salon mevcuttur. Lezzet ya da görüntü ucuza getirilebilir, ancak sağlık ucuza getirilemez ilkeleriyle yola çıkan AKPAZ, malzeme kalitesinden, depolamadan sunuma ve menü çeşitliliğine kadar öğrenci ve öğretim görevlililerinin de görüş ve düşünceleriyle hazırlanan menüleri restaurantımızda çoktan seçmeli 5 çeşit ana yemek 2’şer seçmeli yardımcı yemek hizmeti olarak sunmaktadır. Günün her saatinde hazır yiyeceklerin ve feast Food ürünlerinin satıldığı kantin ve kafeteryalar öğrencilerin hizmetindedir. Ataköy yerleşkesi zemin katında 400 kişilik restoranda da çoktan seçmeli 5 çeşit ana yemek ve 2 çeşit yardımcı yemek hizmetini sunmaktadır. Bodrum katında 200 kişilik restoranda da aynı sistemle hizmet verilmekte olup İtalyan mutfağının lezzetleriyle de öğrencilerimiz buluşturulmaktadır. Zemin katta ise günün her saati hazır yiyeceklerin ve fast food ürünlerin satıldığı kantin ve kafeteryalar da öğrencilerimizin hizmetindedir.
Ayrıca Starbucks ve Pigastro Cafe de üniversitemizde şube açmıştır.
İncirli yerleşkesi zemin katında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hizmet aldığı 250 kişilik restoranda yine çoktan seçmeli yemek, kantin ve kafeteryalarda da hazır ürünler ve fast food hizmeti verilmektedir.

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İlkyardım ve Sağlık

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Sağlık Birimi; Üniversitemiz bünyesindeki mevcut tüm akademik ve idari kadroya, öğrencilere ve bunların birinci derece yakınlarına Sağlık Hizmeti vermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2005-2006 Öğretim Yılında Ataköy Yerleşkesi’ndeki yeni yerleşim alanına taşındığından beri de faaliyetlerini Ataköy Yerleşkesi B.1 Katında sürdürmektedir.

Sağlık Birimimiz; öğrencilerimizin, akademik kadromuzun ve idari personelimizin sağlıklarının korunmasında, geliştirilmesinde, hasta olanların tetkik ve tedavisinde başarıyla birinci basamak sağlık hizmeti veren modern bir birimdir. Uzman doktor  yönetiminde sağlık sorunlarına çözüm bulunmakta, yataklı tedavi gerektiren hallerde de hastaların en yakın hastaneye sevk edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca isteyenler psikolojik danışmanlık bürosunda yetkili uzmanların destek ve danışmanlıklarından faydalanabilmektedirler.

Sağlık hizmetleri ile ilgili  çalışmalar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Uzm. Dr. Dilek Baykal başkanlığında iki hemşire, iki psikolog ve bir sekreterden oluşan kadrosuyla, 08.01.1999 tarihinde Mütevelli Heyeti’nce onaylanıp  yürürlüğe giren “İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi Yönergesi” doğrultusunda sürdürülmektedir.

Sağlık Biriminde Verilen Hizmetler

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Birimi’nde verilen sağlık hizmetleri şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
1.    Günlük olarak polikliniğimize başvuran hastaların muayeneleri ve tedavileri.

2.    Muayene sonucu devamlı takibi gerektiren vakaların değerlendirilmeleri ve takibi:
                  a. Diyabetik hastaların takip ve tedavisi,
                  b. Hipertansif hastaların takip ve tedavisi,
                  c  Gastro-intestinal şikayeti olanların ( diyare, kusma ) gözlem ve tedavisi,
                  d. Yüksek ateş ile başvuran hastaların gözlem ve tedavisi,
                  e.  Bir travmaya maruz kalanların değerlendirme, gözlem ve gereğinde tedavisi ve sevki
3.    Acil müdahale gerektiren vakaların değerlendirilmeleri ve ilk yardım uygulanması ve gerektiğinde hastaneye acil sevki.

4.    Zorunlu başvuruların  kontrolleri ve  takipleri.
                a.   Spor yapan öğrencilerin spor yapmalarında sağlıkları açısından herhangi bir engel olup olmadığının tespiti için  fiziksel muayenelerinin yapılması;
                b.   Bulaşıcı viral hastalığı olanların diğer şahıslardan ayrılması   
               c.   SSK statüsünde bulunan ve tehlikeli işlerde çalıştırılan personelin periyodik sağlık kontrollerinin yapılması ve değerlendirilmesi,
                d.   Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kafeterya ve restoranların denetlenmesi ile burada çalışan personelin şirketlerince yaptırılmış olan sağlık muayeneleri ve bulaşıcı hastalık portör muayenelerinin değerlendirilmesi,
                e.   Üniversite bünyesindeki lavabo ve tuvaletlerin denetlenmesi.

5.    Koruyucu tedbirlerin alınması ve uygulanmasının sağlanması.
                a.     Mevsimsel hastalıklardan korunabilmek amacıyla ilgili aşı kampanyası düzenlenmesi ve uygulanması
                b.     Personelin ve öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması.
                c.     Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken önlemlerin alınması çalışmaları.
 
6. Pansuman, reçeteli enjeksiyon gibi küçük müdahalelerin uygulanması.

7. Acil ihtiyaç halinde doktor kontrolünde ilaç desteği ve gözlem. (baş ağrısı, adet sancısı v.b.)

8. Psikolojik danışmanlık hizmeti.
Üniversite bünyesinde verilen psikolojik danışmanlık hizmeti, İKÜ öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan bireysel görüşmelerde kişinin karşılaştığı problemlerle daha etkin bir biçimde başa çıkma becerisi kazanması ve kendine dair farkındalık geliştirmesi esastır. Görüşmeler gizlilik ilkesine sadık kalınarak gerçekleştirilmektedir.

7. Diğer sağlık kuruluşlarından alınan raporların uygunluğunun değerlendirilerek kayda alınması.

Engelsiz Üniversite

Bilgi almak için tıklayınız


Sigorta

Değişim öğrencilerine, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.
Burslar ve İndirim Olanakları

Burs ve indirim olanakları için lütfen tıklayınız


Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversiteye ilk kayıtlanma, kayıt yenileme, notların takibi, katkı payı işlemleri, öğrencilerin askerlik işleri takibi, hazırlık okulu ve sıklıkla kullanılan bazı belgelerin otomatik üretilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Öğrenme Olanakları

Kütüphane ve Laboratuvar

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Ataköy ve Şirinevler Yerleşkeleri’nde bulunan kütüphaneleri; eğitim-öğretim ve araştırma programlarını destekleyen; öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayan ve onların dünyadaki bilimsel gelişmeleri günü gününe izlemesini sağlayan güçlü bir altyapıya sahiptir.

İstanbul Kültür Üniversitesi laboratuvarında öğrencilerimiz, uygulamalı çalışmalarla mesleki deneyim kazanmaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde amaca uygun ekipman ve yazılımlarla donatılmış 22 adet bilgisayar laboratuvarı vardır. İKÜ Maket Atölyesi, iki adet lazer kesme makinası, çeşitli maket yapım araçları ve boyama atölyesi ile öğrencilere yüksek kalitede maket yapma olanağı sunmaktadır. İKÜ’de ayrıca amfi, laboratuvar ve sınıfların büyük bölümünde dersler ve sunumlar projeksiyon cihazları ile yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tüm laboratuvarlar uluslararası standartlara sahip olup Yapı Malzemesi Laboratuvarı Bayındırlık Bakanlığı Uygunluk Belgesi’ne sahiptir.

Uluslararası Programlar

Çağdaş ve uluslararası rekabete açık bir öğretim yapan İKÜ, yurtdışındaki birçok üniversite ile ortaklıklar kurarak bilimsel ve teknolojik işbirliği sağlamanın yanı sıra, öğrenci ve öğrenim elemanı değişimi ve yurtdışında staj imkanları sunarak öğrencilerine uluslararası alanda kendilerini geliştirme fırsatları yaratmaktadır.

LLP/Erasmus Programı 

İKÜ’de 2004 yılından bu yana uygulanan LLP/Erasmus programı kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 Partner Üniversite ile 280 üzerinde anlaşmaya sahiptir.

2007 yılında Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi almaya hak kazanan İKÜ, Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği ve Erasmus Personel Hareketliği gerçekleştirmeye başlamıştır.

Bu sayede bir çok farklı bölümde öğrenim görmekte olan İKÜ öğrencisi yurtdışında Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında staj imkanlarından faydalanmış ve bölümleriyle ilgili alanlarda uluslararası iş tecrübesi edinmişlerdir. Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında Partner üniversitelerden gelen öğretim elemanları İKÜ’ye gelerek ders vermekte ve öğrencilerin kendi alanlarında yeni perspektifler kazanmalarına katkı sağlamaktadırlar.

Uluslararası İkili Anlaşmalar

Bilgi almak için tıklayınız


Çift Diploma Programları

Çift diploma programlarına katılan öğrenciler, programı başarı ile tamamlamaları halinde, hem İKÜ’nün hem de partner üniversitenin diploma derecesini almaya hak kazanmaktadırlar.

  • Ruhr University Bochum (Hukuk Yüksek Lisans)
  • University of Texas in Dallas (İşletme Bölümü)

Lisans Tamamlama Anlaşmaları

Meslek Yüksek Okullarına kayıtlı öğrencilerimiz yurtdışında bulunan anlaşmalı üniversitelerde lisans öğrenimini tamamlayıp bu üniversitelerden lisans diploması ile mezun olabilirler.

Anlaşmalı Üniversiteler:

  • Sofia Technical University (Bulgaristan)
  • Centennial College (Kanada)


Değişim Öğrencileri İçin Bilgiler

İstanbul Hakkında

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi ve kültürel açıdan en önemli şehridir. İktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci sırada gelir.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, M.S. 330 - 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den, kaldırıldığı 1924'e kadar, İstanbul Sünni İslam'ın da merkezi oldu.

İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bu kent adları, kent tarihinin farklı dönemleriyle ile ilişkilidir. Bu adlar tarihsel sırayla, Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve bugünkü İstanbul adlarıdır.

Genel tarih

İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı'daki kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik hâlini almıştır. Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir.

Sanat
Kent, çok kez el değiştirip, yıprandığından kentte, Roma İmparatorluğu Dönemine ait fazla yapı kalmamıştır. Kalanlar içinde en önemlileri: 330 yılında İmparator I. Konstantin onuruna kentin yedi tepesinden birine dikilen anıttır. Sütun her biri 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapında olan bileziklerle birbirine bağlanmış toplam 8 adet sütun ve bir kaidenin üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Bu dönemden günümüze kalan bir başka yapı da Bozdoğan Kemeri'dir.

I. Konstantin zamanında kentin yeniden yapılanması ve büyümesiyle birlikte hızla artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için sistemin daha da genişletilmesine gerek duyulmuştur. Kemer, suyunu Kağıthane ile Marmara Denizi arasında kalan tepelerin yamaçlarından alan ve Trakya'nın tepelik bölgelerinden kente kadar uzanarak kentin su gereksinimini karşılayan geniş kemerler ve kanallar sisteminin son noktasında yer alır. O zamanlar kente gelen bu su, toplam kapasitesi 1 milyon metreküpten fazla olan Yerebatan Sarnıcı gibi yüzden fazla yeraltı sarnıcında depolanmıştır. Bugün Sultanahmet Meydanı olarak bilinen Hipodrom Meydanı ise Circus Maximus tarafından inşa edilmiştir.

Doğu Roma İmparatorluğu, kentte bin yıl kadar hüküm sürmüş ve burayı başkent olarak kullanmıştır. Bu özelliğinden dolayı İstanbul'da çok sayıda Doğu Roma yapısı vardır. Bunların en önemlileri Eminönü'nde toplanmıştır. Bu yapılar içinde en önemlisi, kilise olarak açılan Ayasofya Müzesi'dir. Ayasofya Doğu Roma İmparatoru I. Jüstinyen tarafından M.S. 532 - 537 yılları arasında inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

Ayasofya'dan sonra yapılan önemli yapılardan biri Fethiye Camisi'dir. Kilise olarak, 13. yüzyıl sonlarında Doğu Roma'nın ileri gelenlerinden Mihail Glabas Tarkaniotes tarafından inşa ettirilen yapı,. İstanbul'un fethinden sonra patrikhane olarak kullanılmış, 1590 yılında İran savaşlarında Gürcistan ve Azerbaycan'ın fethedilmesiyle, fethin hatırası olarak camiye dönüştürülmüştür. Gene önemli yapılardan Kariye Müzesi, manastır olarak 534 yılında Doğu Roma İmparatoru I. Jüstinyen döneminde Aziz Theodius tarafından yapılmıştır. 11. yüzyılda I. Aleksios'un kayınvalidesi Maria Doukaina tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1204-1261 yıllarındaki Latin İmparatorluğu döneminde harap olan manastır, Theodoros Metokhites tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır. Dış narteks ve parekklesion bu dönemde yapıya eklenmiştir.

İmparatorluk devri boyunca sayısız eser yapılmıştır. Saray tipi 19. asırda Batı'dan gelerek girmiştir. Bir asır yaşayan ve son yarım asrını mimarbaşı olarak geçiren Mimar Sinan şu eserleri yapmıştır. 81 cami, 50 mescit, 55 medrese,19 türbe, 14 imaret, 3 hastane, 7 su bendi (baraj), 8 köprü, 16 kervansaray, 33 saray, 32 hamam, 6 mahzen, 7 d'arulkurrâ. Bu 441 eser bütün imparatorluğa dağılmıştır. 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Avrupalılaşma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Osmanlı, 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa tarzını benimsemiş ve bunu mimariye ve sanata yansıtmıştır. Avrupa'da yaygınlaşan barok stili İstanbul'da da birçok eserin yapımında uygulanmıştır. Barok verokoko tarzında yapılan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Ortaköy Camii dünyada bu tür için önemli bir yer teşkil eder.

Coğrafya

İstanbul 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ'a bağlı Saray, batıda Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Tekirdağ, güneybatıda Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli'ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli'ne bağlı Körfez, güneydoğuda Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçeleri ile komşudur. İstanbul'u oluşturan yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarındadır. Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüleri ve Avrasya Tüneli’nin yanında Marmaray Projesi İstanbul Boğazı altından demir yoluyla da kentin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.

Kentleşme
İstanbul'un şehir yapısı ve şekli sürekli değişmektedir. Yunan, Roma ve Bizans dönemleri boyunca Konstantinopolis'in tarihi yarımadasında, Galata'da (Pera, sonraki adıyla Beyoğlu),Chalcedon (Kadıköy) ve Chrysopolis'te (Üsküdar) önemli derecede yenilenme ve büyümeler yaşanmıştır. Antik zamanlarda şu anki İstanbul'un tüm ilçeleri birer bağımsız şehirdiler. Bugün İstanbul, eski Konstantinopolis'in metropol hâli olarak kabul edilebilir. Çünkü şehir o dönemlerden beri genişletilmekte ve yenilenmektedir.

Son yıllarda inşa edilen çok yüksek yapılar, nüfusun hızlı büyümesi göz önüne alınarak yapılmışlardır. Şehrin hızla genişlemesinden dolayı konutlaşma, genellikle şehir dışına doğru ilerlemektedir. Şehrin sahip olduğu en yüksek çok katlı ofis ve konutlar, Avrupa Yakası'nda bulunan Levent, Mecidiyeköy ve Maslak semtlerinde toplanmıştır. Levent ve Etiler'de çok sayıda alışveriş merkezi toplanmıştır. Türkiye'nin en büyük şirket ve bankalarının önemli bir kısmı bu bölgede bulunmaktadır.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, özellikle Anadolu Yakası'nda denize yakın yazlık konutların ve lüks köşklerin yapımına hız verilmiştir. Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi genişliği ve uzunluğuyla birçok alışveriş merkezi ve restoranı barındırmaktadır. Bu gelişmelerde bölgenin gelişimine olumlu katkıda bulunmuştur. Yaka da, son yıllarda gerçekleşen nüfus büyümesinin en büyük faktörü Anadolu'dan gelen göçtür. Günümüzde, İstanbul halkının %66'sı Avrupa Yakası'nda yaşamaktadır.

Sahne ve Güzel Sanatlar
İstanbul giderek kültürel açıdan daha önemli bir merkez hâline gelmektedir. Şehir, 2010Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiştir.

Dünyaca ünlü pop starlar İstanbul stadyumlarını doldururken, opera, bale ve tiyatro gibi sanat dallarında eserler yıl boyu sahnelenir. Mevsimsel festival boyunca, dünyaca ünlü orkestralar, koral müzik grupları ve caz müziğinin efsane isimleri konser vermektedirler. 1982 yılından beri düzenlenmekte olan Uluslararası İstanbul Film Festivali, Avrupa'daki en önemli film festivallerinden birisidir. Güzel sanatlarla ilgili olarak 2 yılda İstanbul Bienali düzenlenmektedir.

2004 yılında açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi sık sık Türk ve yabancı sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde dünyanın ünlü sanatçılarının sergilerini barındıran kentin önemli müzelerindendir. Haliç'in kıyısında kurulan Rahmi M. Koç Müzesi'nde genellikle sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ait 1800 ve 1900'lü yılların araba, lokomotif, tekne, denizaltı ve uçakları sergilenmektedir.

1881 yılında kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi kendi türünde dünyanın en büyük müzelerinden biridir. Müzede Akdeniz Havzası, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya ait 1 milyon arkeolojik parça bulunmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bünyesine ayrıca Çinili Köşk Müzesi de bulunur. Müzede Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma İznik çinisi ve seramik örnekleri sergilenmektedir. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi geç Roma İmparatorluğu dönemi ve erken Bizans İmparatorluğu dönemine ait Büyük Saray'ın taban mozaikleri ve duvar süslerini barındırır. Bu müzeye oldukça yakın olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ise çeşitli İslam uygarlıklarına ait geniş bir koleksiyon bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi'nde eski Anadolu uygarlıklarından, Osmanlılara kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok eser içerir.

Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Sarayı, İstanbul Antika Fuarı'na ev sahipliği yaparak Doğu ve Batı'dan birçok antika eseri bir araya getirmiştir. Şişli'nin Mecidiyeköy semtinde bulunan Çok katlı Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı şehrin en büyük antikacılar çarşısıdır. 1455 - 1461 yılları arasında II. Mehmet tarafından yaptırılan Eminönü'ndeki Kapalı Çarşı mücevher, halı, sanat eseri ve antika eşyalar satan sayısız dükkân vardır. Beyazıt Meydanı'ndaki tarihi ve nadir kitapların satıldığı Sahaflar Çarşısı, dünyanın en eski kitap çarşılarından birisidir. Sürekli olarak geç Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden bu yana faaliyet göstermektedir.

Canlı gösteriler ve konserler için ev sahipliği yapan bir numaralı tarihi mekânlar Aya İrini, Rumeli Hisarı, Yedikule Hisarı, Topkapı Sarayı avlusu ve Gülhane Parkı'dır. Önemli bir kültür öğelerinden biride Türk Hamamı'dır. Osmanlı döneminde yapılan ve buna en iyi örnek olan Çemberlitaş Hamamı (1584), Fatih'in Çemberlitaş semtindedir.

Gece Hayatı
Şehirdeki pek çok gece kulübü, barlar, restoranlar ve tavernalar canlı müzik ile birlikte insanlara hizmet vermektedir. Gece kulüpleri, restoran ve barların sayısında artışla birlikte yaz aylarında artan sıcaklık insanları bu yerlere çekmektedir. Özellikle İstiklal Caddesi ve Nişantaşı çevrelerinde kafeler, restoranlar, barlar, kulüpler, sanat galerileri, tiyatro ve sinemalar yoğunlaşmıştır. Babylon ve Nu Pera Beyoğlu'ndaki yaz ve kış hizmet veren gece kulüplerindendir.
En popüler açık hava gece kulüpleri İstanbul Boğazı kıyılarında bulunur. Ortaköy semtinde bulunan Sortie, Reina ve Anjelique bunlardan bazılarıdır. Ortaköy semtinin bir diğer önemli mekânlarından Q Caz Bar ise canlı caz müziği ile insanlara şık bir ortam sunmaktadır.

Maslak semtindeki İstanbul Arena ve Boğaziçi'ndeki Kuruçeşme Arena dünyanın dört bir köşesinden gelen ünlü şarkıcı ve orkestraların canlı konserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Maslak semtindeki bir başka yerlerden birisi olan Parkorman, MTV'nin 2002 yılındaki canlı konser ve partilerine ev sahipliği yapmıştır

Kent Dışı Ulaşım
Karayolu ile ulaşımda kullanılan Büyük İstanbul Otogarı, 1980'li yıllarda Topkapı'da bulunan İstanbul Trakya Otogarı'nın yetersiz gelmesi üzerine, 1987'de yapımına başlanmış, 1994 yılında hizmete girmiştir.

Kente demiryolu ile ulaşım için kullanılan Haydarpaşa Garı, 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiştir. Gar, TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kadıköy'de bulunur. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde bu istasyondan Bağdat Demiryolu yanında Hicaz Demiryolu seferleri de yapılmaya başlanmıştır. Şehrin Avrupa yakasında Eminönü'nde bulunan Sirkeci Garı Trakya ve Avrupa'ya demiryolu ulaşımının başlangıcıdır.

Kente havayolu ile ulaşım için Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları mevcuttur. 3. Havalimanının da yapılması gündemdedir.

Kentin Türkiye'deki önemli merkezlere uzaklığı şöyledir:
Kayseri 770 Adana 939, Hatay 1171, Ankara 454, Antalya 724, Bursa 243,Edirne 227,Diyarbakır 1372, Gaziantep 1136, İzmir 565, Konya 663, Kayseri 770, Samsun 733

Kent İçi Ulaşım
İlde kent içi ulaşımda kullanılmak üzere İETT ve Ulaşım AŞ tarafından işletilen metro, tramvay,metrobüs otobüslerin yanında dolmuş ve İDO tarafından işletilen deniz otobüsleri ve feribotlar da kullanılmaktadır. İstanbul, 1876'da yapılan Tünel ile toplu taşımada metronun ilk kullanıldığı yerlerdendir. Yapımına 2004 yılında başlanan Marmaray tamamlandığında, Avrupa yakası ile Asya yakası arasında raylı sistem ile yolculuk yapılabilecektir. Kentte on üç adet raylı sistem hattı vardır ve bu hatların uzatılması ve yenilerinin yapılması projeleri vardır. Kentte ayrıca 1510 m uzunluğundaki Fatih Sultan Mehmet ve 1071 m uzunluğundaki Boğaziçi Köprüsü ile Avrupa Yakası ile Asya Yakası arasındaki ulaşım sağlanır.

Dil Dersleri

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi, İngilizce hazırlık sınıfları ile İKÜ bünyesindeki tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının ara sınıflarının, İngilizce başta olmak üzere, yabancı dil öğretimi ihtiyacını karşılar.

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca ya da Fransızca öğrenme olanakları bulunmaktadır.

Ayrıca uluslararası öğrenciler için Türkçe dersleri ve Erasmus Yoğun Dil Kursları düzenlenmektedir.
Staj Olanakları

Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajın zorunlu olup olmaması fakülteden fakülteye /bölümden bölüme farklılık göstermektedir.

İKÜ'de Staj Olanakları
İstanbul Kültür Üniversitesi Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında öğrencilere eğitim-öğretim programlarında edinmiş oldukları bilgileri, pratik çalışmalar ile bağdaştırmak ve alanlarında deneyim kazandırmak amacı ile staj olanağı sunulmaktadır. Her öğrenci, 2. yarıyıl sonunda 20 iş günü: (I. staj); 4. yarıyıl sonunda 20 iş günü: (II. staj) olmak üzere, en az 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Staj çalışmalarının yürütülmesini, koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını program başkanı gözetir ve sağlar.


Mesleki staj zorunluluğu olan bölüm ve programlar:
Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık

Sanat ve Tasarım Fakültesi
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Özel Yetenek)
- İletişim Sanatları (Halkla İliş. ve Reklamcılık)
- İletişim Tasarımı (Multimedya) (Özel Yetenek)
- Sanat Yönetimi (Sanat Kurumları Yönt. ve Sanat İşletmeciliği)

Fen-Edebiyat Fakültesi
- Psikoloji
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Dış Ticaret
- Grafik Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İşletme Yönetimi
- Lojistik
- Hava Lojistiği
- Havacılıkta Yer Hizmetleri Yöneticiliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

- Bilgisayar Programcılığı
- Elektronik Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi
Adalet Meslek Yüksekokulu
-Adalet

LLP/Erasmus Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. "Staj (yerleştirme)", bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurt dışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz..Sportif ve Kültürel Etkinlikler

 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NDE SPOR
I. Amaç ve çalışmalar :
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde spor çalışmaları, Öğrenci Kulüpler Birliği bünyesinde kurulmuş olan Spor Kulübü sorumluluğunda  yapılmaktadır.
 Spor çalışmaları, takımların kurulması, organizasyonlara katılma ve organizasyon düzenleme konusunda üniversite yönetimi daima destek vermekte ve bu tür çalışmaların yapılmasında teşvik edici bir rol almaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Spor Kulübünün amacı; öğrencilerini, akademik ve idari kadro çalışanlarını spor ortak paydası altında bir araya getirerek, hem İstanbul Kültür Üniversitesi ruhunu yaşatmak, hem de üniversitelerarası spor organizasyonlarında İstanbul Kültür Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmektir.
Üniversitemizde spor çalışmaları, konularında uzman antrenörler nezaretinde ve üç ayrı program dahilinde yürütülmektedir.

  1. Üniversite Takımları çalışmaları
  2. Serbest çalışmalar
  3.  Organizasyonlar

1. Üniversite Takımları Çalışmaları
Her öğretim yılı başında , Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet kitapçığında yer alan spor branşları arasından, katılmak istenilen spor branşları ve kategorisi, katılım formunda işaretlenerek Üniversite Sporları Federasyonu’na gönderilir. Eğitim Öğretim yılının başlamasını takip eden ilk onbeş gün içersinde yapılan duyurular sonunda üniversite takımları seçmeleri yapılarak, mevcut kadrolara alınacak yeni sporcu – öğrenciler belirlenir. Düzenlenen haftalık çalışma programları paralelinde yeni sezon çalışmalarına başlanır.
2. Serbest Çalışmalar
Üniversitenin isteyen her öğrencisine ve çalışanına açık olarak yapılan çalışmalardır. İsteyenler, spor kıyafetlerini giymek ve çalışma kurallarına uymak koşuluyla,  düzenlenen program dahilinde çalışmalara katılmaktadır.
II. Çalışma Alanları
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde spor çalışma alanları;
•Salon sporları için (Özel Kültür İlköğretim Okulu)  Ataköy 9. Kısımda bulunan  Spor salonu kullanılmaktadır. Spor salonundan, hafta içi 18.00 – 21.30 saatleri arasında yararlanılmaktadır.
•Tenis branşında, üniversite takımları ve Tenis Kulübü üyelerinin çalışabilmeleri için muhtelif yerlerdeki kortlardan yararlanılmaktadır. Çalışmalar genellikle ve hava şartları paralelinde, Ataköy 9. Kısımdaki Dostlar Parkı Kortlarında, Yine 9. Kısımdaki Ataköy Tenis Kulübü Kortlarında Yeşilköy Spor Kulübü Kortlarında ve Bakırköy Belediyesi Osmaniye Halka Açık Spor Tesislerindeki kortlarda yapılmaktadır.   
•Futbol branşında çalışmalar, üniversitemiz Ataköy Kampüsü yanındaki Londra Camping Halı Sahalarında, Terazidere Suni Çim  Futbol Sahasında  yapılmaktadır.
III. Yapılan Spor Branşları ve Organizasyonlar

Üniversitemizde spor organizasyonları iki şekilde değerlendirilir.
1.Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Spor Karşılaşmalarına katılım ve diğer üniversitelerin organizasyonlarına katılım.
2.Üniversitemizin düzenlediği Üniversitelerarası Spor Organizasyonları ve Üniversite içinde düzenlenen Fakülte ve Bölümler arası spor karşılaşmaları
Üniversitelerarası Spor Karşılaşmalarına üniversite takımları düzeyinde katılım olmaktadır. Üniversitemiz spor takımları yıl içersinde yaptıkları çalışmalar sonucunda kazandıkları performanslarının değerlendirmesini bu turnuvalarda gösterebilmektedir. Üniversitemiz içinde düzenlediğimiz sadece İKÜ öğrencilerine yönelik organizasyonlarda ilk amaç en geniş öğrenci kitlesinin  sporcu öğrenci olarak organizasyonlarda yer almasını sağlamaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapılan spor branşları şunlardır;
•Basketbol
•Futbol
•Voleybol
•Tenis
•Bilardo
•Sualtı
•Dağcılık
•Kampçılık ve Doğa Yürüyüşleri
•Atletizm
•Yamaç Paraşütü
Kültür ve Sanat
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde öğrenci kulüpleri dışında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Tiyatro toplulukları olarak üç sanat topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca Ataköy Yerleşkesi sürekli olarak çeşitli sergilere, tiyatro ve konserlere evsahipliği yapmaktadır..
Öğrenci Kulüpleri

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okuyan her genç, sadece bir üniversite öğrencisi olmayıp aynı zamanda üniversitedeki ortama katkıda bulunan, aktif bir kurum üyesi olarak aldığı kararların sorumluluğunu taşıyabilen ve “Kültürlü olmanın ayrıcalığı”nı yansıtan bir birey olarak akademik yaşamını sürdürür.

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği çatısı altında danstan geziye; fotoğraftan kariyere; kişisel gelişimden mimarlığa çok farklı alanlarda faaliyet gösteren 47 kulüp ve bu kulüplere bağlı 11 dal bulunmaktadır.

Bilgi almak için tıklayınız