Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde aşağıdaki öğrenim amaçları doğrultusunda;


ÖA1

İngiliz edebiyatı ve kültürel gelenekleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olan, İngiliz kültürel değişimlerin İngiliz edebiyatı üzerindeki tesirlerini araştırabilen,

ÖA2

analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerilerine sahip,

ÖA3

her türlü metnin üretilmesi, yayılması ve tüketilmesi sürecinde dilin ve kültürün oynadığı rolün bilicinde,

ÖA4

metinleri toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirebilen,

ÖA5

insani konulara ve etik sorunlara duyarlı bir yaklaşım sergileyen,

ÖA6

alanda edindiği eleştirel yöntemleri ve disiplini farklı çalışma ortamlarına taşıyabilen,

 bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. 

 

 

Kuruluş

İKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Prof. Dr. Nebile Direkçigil başkanlığında, 12.01.1999 tarihinde 1998-1999/9 sayılı Senato kararı ve 26.01.1999 tarihli YÖK onayıyla kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1999-2000 öğretim yılında alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde açılan ikinci bölümdür.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

İKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün öğretim dili İngilizce'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur. Bölümümüze yeni kaydolan öğrenciler CAE (Certificate in Advanced English) düzeyinde bir yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler İngilizce hazırlık programına devam ederler. Hazırlık okulunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için düzenlenmiş programın amacı, dil kullanımı, okuduğunu anlama, yazma, dinleme ve konuşma gibi temel becerileri geliştirmenin yanısıra, İngiliz Edebiyatı eğitiminin ön koşulu olan edebiyat duyarlılığını kazandırmaktır.


 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 60 öğrenci alınır. Merkezi  yerleştirmede adaylar İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne DİL-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (oidb.iku.edu.tr/) tarafından yapılır.

Yerleşme Şartları için aday.iku.edu.tr/tr/kontenjan-ve-puanlar
 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Psikoloji, İletişim Sanatları, İktisat bölümlerinin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. İngiliz Dili ve Edebiyatı programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

Ayrıca üniversitemizde sunulan Çift Anadal Programı kapsamında gereken şartları yerine getiren öğrencilerin tercih edecekleri herhangi bir bölümle çift anadal yapma ve ikinci bir diploma sahibi olma olanağı vardır. 
 


Staj

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.
 Mezuniyet Koşulları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Uluslararası İşbirliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün aşağıda belirtilen üniversiteler ile ERASMUS öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde işbirliği bulunmaktadır. 

Aristoteles Üniversitesi, Yunanistan

Trier Üniversitesi, Almanya

Atina Üniversitesi, Yunanistan

Vrije Üniversitesi, Belçika

Paris-Sorbonne Üniversitesi (Paris IV), Fransa

Ayrıca öğrenciler yine Erasmus programı kapsamında bir Avrupa ülkesinde staj yapma olanağına sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu bölümde elde edeceğiniz bilgi ve becerilerle formasyon eğitimi almak koşulu ile ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik veya yükseköğretim kurumlarında okutmanlık, lisansüstü eğitim programlarına devam ettikleri takdirde akademik kariyer yapabilir; çeviri, reklamcılık ve metin yazarlığı, sanat ve kültür danışmanlığı, edebiyat ve eleştiri, yazılı ve görsel medya, iletişim ve halkla ilişkiler, tiyatro ve daha birçok farklı alanda çalışabilirsiniz.

Üst Derece Programlara Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için adayların;
 
* İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Öğretmenliği, Çeviri veya ilgili alanların birinden bir lisans diplomasına sahip olmaları,
 
* İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün uyguladığı Bilim Sınavı’nda (yazılı ve sözlü) başarılı olmaları,
 
* ALES’den en az 55 Sözel puan almaları,
 
* Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarında bölümün talep ettiği puanı almaları gerekmektedir.
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına kabul edilen adayların bazılarına eksikliklerini gidermek adına Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında adayların İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’ndan alacağı zorunlu dersleri bölüm belirler.
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı boyunca adayların 60 AKTS kredisini tamamlamaları ve programdan mezun olabilmek için bölümün onaylayacağı bir konu üzerine 20000 kelimelik bir bitirme tezi yazmaları zorunludur.
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.
www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx


Sunulan Olanaklar

---

Program Etkinlikleri

www.iku.edu.tr/8/1487/gecmis-etkinlikler.html

VIATALKS 2017

30 Mart 2017 Perşembe günü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün geleneksel ViaTalks  çalıştayının 2017 etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü çevrebilimci kuramcılar Prof. Dr. Scott Slovic (ABD), Prof. Dr. Serpil Oppermann (Hacettepe Üniversitesi) ve üniversitemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Eradam “Literature and Ecocriticism” (Edebiyat ve Çevreci Eleştiri) konu başlığı altında bildirilerini sunmak üzere öğrencilerimiz ile Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda buluştu. Panel oturumunu Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Işıl Baş üstlendi.

31 Mart 2017 Cuma günü ise Idaho Üniversitesi Department of English Başkanlığını da sürdüren konuk konuşmacı Prof. Dr. Scott Slovic, öğrencilerimizle yaratıcı yazarlığı çevre bilinci ile nasıl yapabilecekleri konusundaki atölye çalışmasını gerçekleştirdi.

Richard Skinner: AJ Greimas in Jakarta: Concerning Semiotic Squares and Black Holes in Stories and Novels by Alice Munro, Andre Dubus, Han Kang and Julian Barnes.

14 Nisan 2016

Şiir ve roman yazarı Skinner yukarıdaki başlıklı konuşmasını takiben bölüm öğrencileri ile yaratıcı yazarlık üzerine bir çalıştay yapmıştır.

VIA TALKS 2016: Threshold Dwellers: Transcultural Identities in Literature,Visual and Performance Arts.

29 Mart 2016

Oyun Yazarı David Greig'in açılış konuşması ardından, David Greig, Prof. Dr. Ayşa Lahur Kırtunç, Doç. Dr. Işıl Baş,Doç. Dr. Sıla Şenlen Güvenç katılımları ile Prof. Dr. Yusuf Eradam moderatörlüğünde panel düzenlenmiş ve etkliğin ikinci gününde David Greig bölüm öğrencileri ile oyun yazarlığı üzerinde bir çalıştay yapmıştır.

 

Myriad Faces of Violence in Literature - 7 Nisan 2015

Prof. Dr. Gülsen Canlı (Atılım Üniversitesi), Prof. Dr. Ayşe Lahur Kırtunç (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Tina Krontiris (Aristoteles Unüversitesi), Doç. Dr. Işıl Baş (Boğaziçi Üniversitesi) katılımları ile Prof. Dr. Yusuf Eradam moderatörlüğünde gerçekleşen panel etkinliği.

 

VIATALKS 2012: Narrative and Narrativity

İKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2012 yılında dil, edebiyat ve kültür alanlarındaki uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan via TALKS Konferans serisini başlatmıştır. İlki,10-12 Mayıs 2012 tarihinde viaTALKS: “Narrative and Narrativity” başlığı altında Pennsylvania Üniversitesi öğretim üyesi  Prof. Gerald Prince’ın katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu uluslararası konferans dizisinin amacı edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında bir tartışma ortamı oluşturmak ve öğrencilerin alanında uzman olan kişilerle bir araya gelip onların bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca bu konferans öğrencilerin öğrendiklerini de uygulayabildikleri bir çalıştayı içermektedir. Eğitim programımızda öğrencilerimize katmayı hedeflediğimiz birikimi uygulamaya dökmek açısından bu etkinlik büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için www.iku.edu.tr/TR/semp_icerik.php

 

Altıncı Uluslararası IDEA Konferansı
   Türkiye’deki İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Kültür Araştırmaları gibi alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 2005 yılında kurulan IDEA Derneği’nin düzenlediği “Studies in English” Konferansı’nın altıncısı 13-15 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Konferansın davetli konuşmacıları Prof. Dr. Catherine Belsey (Swansea Üniversitesi), Prof. Dr. Martin Kayman (Cardiff Üniversitesi) ve Dr. Robert Maslen (Glasgow Üniversitesi) üç gün süren konferansın açılış konuşmalarını yaptılar.
    Beş ayrı salonda eş zamanlı olarak yürütülen oturumlar edebiyat, yabancı dil eğitimi, dilbilim ve çeviri alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirdi.
     İstanbul Kültür Üniversitesi altıncı Uluslararası İDEA Konferansı’nda Türkiye genelinden 64 ve yurtdışından 49 akademisyene ev sahipliği yaptı.

Ayrıntılar için tıklayın.

Representations Of Food In British Literature
   15-16 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferansın davetli konuşmacıları Prof. Dr. Michael Alexander (St. Andrews Üniversitesi, İskoçya) ve Dr. Sarah Sceats (Kingston Üniversitesi, İngiltere) açılış konuşmalarını yaptılar. Konferans İngiliz Edebiyatı’nın farklı alanlarında çalışan Türkiye genelinden ve yurtdışından birçok akademisyene ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Antik Çağ Sempozyumları
Uluslararası II. Antik Çağ Konferansları (2 - 5 Mayıs 2007)
Uluslararası III. Antik Çağ Sempozyumları (16 - 18 Nisan 2008)

BRITISH DRAMA: From Page To Stage
   17 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferans sunulan bildiriler ve çalıştaylar ile edebiyat dünyasından akademisyenleri bir araya getirdi.
 

İletişim Bilgileri

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. Işıl BAŞ
 
Tel: 0212 498 46 96
 
Faks: 0212 465 83 10
 
E-mail: i.bas@iku.edu.tr
 
Adres:
TC İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bakırköy/34158 İstanbul Türkiye