Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL1001 İngiliz Edebiyatı Tarihi I Z 4/0/0 6
ENL1002 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı I Z 4/0/0 5
ENL1003 Dinleme/ Konuşma Becerileri Z 3/0/0 5
ENL1004 İleri Okuma / Yazma Z 4/0/0 7
COM1001* - Introduction to Computer I UE 4/0/0 4
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 27
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL2001 İngiliz Edebiyatı Tarihi II Z 4/0/0 6
ENL2002 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı II Z 4/0/0 5
ENL2003 Popüler Kültür Z 3/0/0 3
ENL2004 Yazılı İletişim Z 4/0/0 7
ENL2005 Edebiyat İncelemelerine Giriş Z 4/0/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 30
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL3001 Araştırma ve Yazım Teknikleri Z 3/0/0 7
ENL3002 Batı Kültürünün Kaynakları Z 3/0/0 4
ENL3003 Dilbilim I Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 11
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENLUYYY kodlu SAD derslerden en az 2 kredi, ENL35YY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL4001 Edebiyat Türleri Z 3/0/0 5
ENL4002 Çeviri: İngilizce-Türkçe Z 3/0/0 6
ENL4003 Dilbilim II Z 3/0/0 5
ENL4004 Retorik ve Tartışma Teknikleri Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENLUYYY kodlu SAD derslerden en az 2 kredi, ENL45YY kodlu derslerden 6 kredi.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL5001 Shakespeare I Z 4/0/0 6
ENL5002 Çeviri: Türkçe-İngilizce Z 3/0/0 7
ENL5003 Edebiyat Eleştirisi Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL55YY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL6001 Shakespeare II Z 4/0/0 6
ENL6002 Kültürel Araştırmalar Z 3/0/0 6
ENL6003 Edebiyat Kuramları Z 3/0/0 7
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL65YY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL7001 Modern Edebiyat Z 3/0/0 6
ENL7002 Küresel Kültür ve İngiliz Dili Z 3/0/0 6
ENL7003 Uygulamalı Kuram Z 3/0/0 8
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL0YYY kodlu derslerden 10 kredi seçilir
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL8001 Postmodern Edebiyat Z 3/0/0 6
ENL8003 Edebiyatta ve Sinemada Anlatı Z 3/0/0 6
ENL8004 Mezuniyet Projesi Z 3/0/0 8
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL0YYY kodlu derslerden 10 kredi seçilir
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ENL0500 Klasik Trajedi SA 3/0/0 5
ENL0501 Edebiyat ve Sinema SA 3/0/0 5
ENL0502 Mitoloji SA 3/0/0 5
ENL0503 Modern ve Çağdaş Tiyatro SA 3/0/0 5
ENL0504 Modern ve Çağdaş Şiir SA 3/0/0 5
ENL0505 Amerikan Tiyatrosu SA 3/0/0 5
ENL0506 Gotik Gelenek SA 3/0/0 5
ENL0507 Öz Yaşam Öyküleri SA 3/0/0 5
ENL0508 Dil ve Kültür SA 3/0/0 5
ENL0509 Üstkurmaca Metinleri SA 3/0/0 5
ENL0510 Kadın Yazarlar SA 3/0/0 5
ENL0511 Suç Edebiyatı SA 3/0/0 5
ENL0512 Mizah ve Hiciv SA 3/0/0 5
ENL0513 Yaratıcı yazarlık Atölyesi SA 3/0/0 5
ENL0514 Öykü Tasarımı SA 3/0/0 5
ENL0515 Amerikan Edebiyatından Seçilmiş Konular SA 3/0/0 5
ENL0516 Avrupa Romanı SA 3/0/0 5
ENL0517 Postkoloniyal Okumalar SA 3/0/0 5
ENL0518 Edebiyatta Mitoloji SA 3/0/0 5
ENL0519 Milton'dan Seçmeler SA 3/0/0 5
ENL0520 Utopyalardan Distopyalara SA 3/0/0 5
ENL0521 Çeviride Özel Konular SA 3/0/0 5
ENL0522 Sahne ve Edebiyat SA 3/0/0 5
ENL0523 Edebiyat ve Sinemada Toplum ve Cinsiyet SA 3/0/0 5
ENL0524 Milenyum Tiyatrosu SA 3/0/0 5
ENL0525 Kültürel Çalışmalarda Okumalar SA 3/0/0 5
ENL0526 Söylem Çözümlemesi SA 3/0/0 5
ENL0527 Edebiyat ve Felsefe SA 3/0/0 5
ENL3501 Canavardan Hainlere Kötü Karakterler SA 3/0/0 6
ENL3502 Rönesans Tiyatrosu ve Ortaçağ’daki Kökleri SA 3/0/0 6
ENL3503 Ortaçağ ve Rönesans’ta Aşk SA 3/0/0 6
ENL4501 Aydınlanma Dönemi Edebiyatında Güncel Konular SA 3/0/0 6
ENL4502 İngiliz Romanının Doğuşu SA 3/0/0 6
ENL5501 Romantik Kahraman SA 3/0/0 6
ENL5502 Romantizm Biçimleri SA 3/0/0 6
ENL5503 Romantizm: Umutsuzluk ve Teselli SA 3/0/0 6
ENL6501 Viktorya Dönemi Edebiyatında Gerçeklik ve Düşsellik SA 3/0/0 6
ENL6502 Viktorya Dönemi'nde Roman SA 3/0/0 6
ENL6503 Viktorya Dönemi'nde Kadın Kahramanlar SA 3/0/0 6
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4