Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı Ana Sayfası

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün öğretim amaçları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 
ÖA-1
Matematik ve Bilgisayar bilimleri alanında ileri düzeyde teorik bilgileri, güncel programlama dillerini öğrenmiş,
ÖA-2
bilgisayarın matematiksel altyapısını kavramış,
ÖA-3
gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği ve bilgisayarı kullanabilen,
ÖA-4
etik değerleri özümsemiş,
ÖA-5
araştırma ve geliştirmeye önem veren,
ÖA-6
hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
ÖA-7
dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip


uzman bireyler yetiştirmektir.

Kuruluş

9 Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı kanun ile faaliyete geçen Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültelerinden birisidir.

Kurucu dekanlık görevini 1 Eylül 1997 tarihinde üstlenen Prof. Dr. Çetin Bolcal, bu görevini 2001 tarihinde Prof. Dr. Latif Topaktaş’a devretmiştir. 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2004-2008 yılları arasında Prof. Dr. Dursun Koçer, 2008-2012 yılları arasında Prof. Dr. Atilla Özalpan, 2012-2013 yıllarında Prof. Dr. Erhan Güzel, 2013-2017 yılları arasında Prof. Dr. Ömür Ceylan, 2017-2019 yılları arasında Prof. Dr. H. Ömer Karpuz, 2019-2023 yılları arasında Prof. Dr. Çimen Atak tarafından yürütülen dekanlık görevi 2023 yılından itibaren Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından başarı ile yerine getirilmektedir.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 1997 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşuyla birlikte Bölüm Başkanı ve Dekan Prof. Dr. Çetin Bolcal başkanlığında eğitim hayatına başlamıştır. Bölüm Başkanlığını, kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Bolcal sonrasında, sırasıyla 1998-2001 yılları arasında Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Erol Balkanay, 2004-2010 Yılları arasında tekrar Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2010-2016 yılları arasında Prof. Dr. Erhan Güzel ve 2016 yılından itibaren de Prof. Dr. Mert Çağlar yerine getirmektedir.

1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 1999 yılında Şirinevler Yerleşkesinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi binasına taşınmış olup, 2005 yılından itibaren de Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. Kurulduğu günden beri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans eğitiminin yanı sıra diğer fakültelerin de temel matematik derslerini yürütmektedir.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Fen-Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2000 yılından itibaren Yüksek Lisans, 2003 yılından itibaren de Matematik alanında Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın mevcut bölüm/program isimleri ile ilgili 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu kararlar doğrultusunda, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı ismi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Matematik-Bilgisayar Programı olan mevcut programımızın ismi ise Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı olarak değiştirilmiştir.​

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 245 AKTS’ye sahip öğrencilere Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümün öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tespit eder ve bu kontenjanlar Rektörlük aracılığı ile ilgili kurumlara bildirilir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.
Merkezî Yerleştirmede adaylar Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) veya DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.
YKS Puanına Göre Yerleşme:
Bölümümüze SAY puanı göz önünde bulundurularak çeşitli oranlarda burslu ve katkı paylı olmak üzere üç grupta öğrenci alınmaktadır.

 

%50 Burslu

Ücretli

Tam Burslu

2023 Taban Puanı

286,34494

276,51951

400,38847

Toplam Kontenjan

42

9

8

2022 Taban Puanı

277,737

298,340

391,658

Toplam Kontenjan

37

6

7

 

Akademik Yıl

Kontenjan

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Giriş Puanı

Giriş Başarı Sırası

Yerleştirme puan türü

En yüksek

En düşük

En yüksek

En düşük

 

SAYISAL

2023-2024

59

55

422,02906

276,51951

85,507

433,173

2022-2023

50

50

435,38557

277,73782

69,787

373,215

 

DGS Puanına Göre Yerleşme:

Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 19 Şubat 2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve 25 Ağustos 2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar

Mobil Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Web Tasarımı ve Kodlama

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Bölümümüze yerleştirilmesi halinde, ders muafiyet talebinin öğrenci tarafından Üniversitemize ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, bölüm  tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilen sonuç, öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz. İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 30’a bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğretim süresinden düşülür. Bu öğrencilerin, o yarıyılda öğrenim gören öğrencilerin sorumlu olduğu ders planına tabi olarak, intibak ettirilen programın kalan derslerini, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirmeleri gerekir.
Yatay Geçiş ile Yerleşme:
Yatay geçişlerde kabul ve kayıt, 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişle Bölüme gelen öğrencilerin daha önce devam ettikleri programda aldıkları dersler, içerikleri ve başarı durumları, Bölüm’de oluşturulan İntibak Komisyonu tarafından incelenerek, eşdeğerliği uygun bulunan dersler belirlendikten sonra Bölümde uygulanan ders programından almaları gereken derslere kayıtları yapılmaktadır. 
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilip ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. Buna göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni eğitim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde basarı ile bitirilmesi gerekir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulleri:
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programına, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi uyarınca yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18 Mart 2009 tarihli toplantısında alınan “yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkânının verilmesi kararı” uyarınca, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili yönergeye https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler linkinden ulaşılabilir.
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 2.72 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.
Lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dâhil olmak üzere, en az 2.72 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.50’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.50’nin altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÇAP, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. 
Gerekli koşulları sağlayan Bölümümüz öğrencileri üniversitemizin aşağıda listelenen tüm lisans programları ile ÇAP yapabilirler:

Fakülte

Bölüm

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat
İşletme (İngilizce/Türkçe)
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Uluslararası Ticaret (İngilizce/Türkçe)
Girişimcilik

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı
Sanat Yönetimi
İletişim Sanatları
Sinema ve Televizyon
Yeni Medya ve İletişim
Çizgi Film ve Animasyon

Mimarlık Fakültesİ

Mimarlık (İngilizce)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Temel Eğitim Bölümü
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde ÇAP yapacak olan Üniversitemiz öğrencileri bir program dahilinde Bölümümüz derslerine katılım gösterirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde ÇAP yapacak öğrenciler için belirlenmiş Ders Planı'na  mb.iku.edu.tr/tr/duyurular/matematik-bilgisayar-bolumu-cap-programi-ders-plani linkinden ulaşılabilir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak ana dal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler.
Yandal programı, programı oluşturmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. Yandal programı, ortak dersleri kapsamaz ve en az 30 krediden oluşur. 30 kredi içinde, iki ders zorunlu olarak belirtilir. 
Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. Yandal programındaki derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü, öğrencilerin lisans program danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Gerekli koşulları sağlayan Bölümümüz öğrencileri Üniversitemiz bünyesindeki tüm bölümlerin Yandal programlarına katılabilirler. Ayrıca Üniversitemizde yeralan herhangi bir Bölümün öğrencisi de Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Yandal Programından faydalanabilir.

Staj

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde staj yapmak zorunludur. Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 245 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: 

• Stuttgart University, Almanya,

• Technological Education Institute (TEI) of Larissa, Yunanistan,

• 1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romanya,

University of Oradea, Romanya,

Visoka Strukovna Vaspitacka i Medicinska Skola u Vrscu, Sırbistan.

 Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü mezunlarının aşağıdaki iş alanlarında çalışma imkanı vardır:

• herhangi bir faaliyet alanında hizmet veren kuruluşların bilgi işlem ve planlama departmanlarında
• programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi konularda uzmanlaşmış firmalarda
• bankacılık ve sigortacılık sektöründe
• borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında
• istatistik alanında uzmanlara ihtiyacı duyan firmalarda
• uzman olarak devlet kurumlarında
• akademisyen olarak üniversitelerde.

Üst Derece Programlara Geçiş

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden mezun olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü’nde Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans ve Matematik alanında doktora düzeyinde eğitim alabilirler. Ayrıca, Erasmus öğrenci hareketlilik programı kapsamında lisansüstü eğitimlerinin belli bir kısmını yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede tamamlayabilirler. Bununla beraber kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimi alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde dört profesör, bir doçent, yedi doktor öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Etkinlikleri

 

Bölümümüz kapsamında yapılan yayınların listesi aşağıdaki gibidir: 

·  ·         Akkoyunlu, C., (2017).  Compact Finite Difference Method for Burgers-Huxley Equation . ICRAPAM 2017, Aydın, Turkey.

·         Mersin, K., Alkan, G.,  & Misirlioglu, T., (2017). A new method for calculating fuel consumption and displacement of a ship in maritime transport. Cogent Engineering, vol.4, no.1.

·         Gönüllü, U., (2018). Weyl- and Horn-type inequalities for cyclically compact operators.  Turkish Journal of Mathematics , vol.42, no.3, 881-886.

·         Uçar, M. F., (2018). Finite Element Method For The Solution Of A Time-Dependent Heat-Like Lane-Emden Equation.  Universal Journal of Mathematics , vol.1, no.4, 258-261.

·         Osken, S., Yildirim, E. N., Karataş Baydoğmuş, G.,  & Cuhacı, L., (2019).  Intrusion Detection Systems with Deep Learning: A Systematic Mapping Study. International Scientific Meeting on Electrical-Electronics and Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), İstanbul, Turkey.

·         Yavuz Duman, E.,  & Owa, S., (2019). Notes on certain analytic functions.  Turkish Journal of Mathematics , vol.43, no.1, 279-283.

·         Akkoyunlu, C., (2019). Compact Finite Differences Method for FitzHugh-Nagumo Equation.  Universal Journal of Mathematics and Applications , vol.2, no.4, 180-187.

·         Akkoyunlu, C., (2019).  Partitioned Average Vector Field Method for Nonlinear   Schrödinger Equation . EQUADIFF 2019 (pp.1). Leiden, Netherlands.

·         Yavuz, E., (2019).  Generalizations for certain p-valent functions . First Analysis Mathematica International Conference (pp.44). Budapest, Hungary.

·         Akkoyunlu, C., (2019).  Average vector field method of the strongly coupled nonlinear Schrödinger equation . ICIAM2019 (pp.440). Valencia, Spain.

·         Esin, S., Kanuni, M., Koc, A., Radler, K.,  & Rangaswamy, K. M., (2020). On Prufer-like properties of Leavitt path algebras.  Journal of Algebra And Its Applications , no.7.

·         Darus, M., Yavuz, E.,  & Owa, S., (2020). Some Results on Certain Analytic Functions.  Analele Universităţii din Oradea - Fascicola Matematică , vol.1, no.2020, 31-35.

·         Yavuz, E., Daymaz, T.,  & Owa, S., (2021). Generalizations for Certain Bazilevic Functions.  Southeast Asian Bulletin of Mathematics , no.1, 133-142.

·         Ilter, D., Deniz, E.,  & Kocadagli, O., (2021). Hybridized artificial neural network classifiers with a novel feature selection procedure based genetic algorithms and information complexity in credit scoring.  Applied Stochastic Models in Business and Industry , vol.37, no.2, 203-228.

·         Uçar, M. F.,  & ALP, B. E., (2022).  Numerical solution of fractional diffusion equation with neural networks . Sixth International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2022), Antalya, Turkey.

·         Ince Dagci, F., Misirlioglu, T., Akalli, H.,  & Kočinac, L. D., (2022).  A new note on asymmetric metric spaces . 6th International Conference of Mathematical Sciences, ICMS 2022, Hybrid, Istanbul, Turkey.

·         Yavuz, E., Güney, H. Ö.,  & Owa, S., (2022). Generalizations of Libera integral operator for analytic functions.  Annals of West University of Timisoara - Mathematics and Computer Science , vol.58, no.1, 39-55.

·         Kocadagli, O., Baygul, A., Gökmen İnan, N., Incir, S.,  & Aktan, C., (2022). Clinical prognosis evaluation of COVID-19 patients: An interpretable hybrid machine learning approach.  Current Research in Translational Medicine , vol.70, no.1.

·         Esin, S., (2022). Minimal generators of annihilators of even neat elements in the exterior algebra.  Turkish Journal of Mathematics , no.3, 800-809.

·         Mutlu Varlıoğlu, N.,  & Büyükköse, Ş., (2023). Some Bounds for The Energies of The Power Graphs of Cyclic Groups.  Afyon Kocatepe Universitesi Fen Ve Muhendislik Bilimleri Dergisi , vol.23, 1412-1417.

·         Gönüllü, U., Polat, F.,  & Weber, M. R. R., (2023). Cesaro vector lattices and their ideals of finite elements.  Positivity , vol.27, no.2.

·         Gönüllü, U., Polat, F.,  & Weber, M. R., (2023). Duals of Cesaro sequence vector lattices, Cesaro sums of Banach lattices, and their finite elements.  Archiv Der Mathematik , vol.120, no.6, 619-630.

·         Akkoyunlu, C., (2023).  Structure Preserving Schemes for Coupled Nonlinear Shrodinger Equation . 12th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (pp.1-10). Belgrade, Serbia.

·         Aslanov, A.,  & Aslanova, G., (2023). Positive solutions of sublinear Emden-Fowler equation.  Monatshefte Für Mathematik , vol.202, no.1, 31-40.

·         Uçar, M. F.,  & ALP, B. E., (2023).  PINN Method for the Numerical Solution of Benney-Roskes / Zakharov-Rubenchik System . 2nd International Symposium on Current Developments in Fundamental and Applied Mathematics Sciences (pp.173-179). Ankara, Turkey.

·         Mutlu Varlıoğlu, N.,  & Büyükköse, Ş., (2024). A Note on The Laplacian Energy of The Power Graph of A Finite Cyclic Group.  Sakarya University Journal of Science.

·       Gökmen Inan, N., Kocadağlı, O., Yıldırım, D., Meşe, İ.,  & Kovan, Ö., (2024). Multi-class classification of thyroid nodules from automatic segmented ultrasound images: Hybrid ResNet based UNet convolutional neural network approach.  Computer Methods and Programs in Biomedicine , vol.243.


  

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 
Tel : +90 212 498 43 61
Faks : +90 212 465 83 10
E-posta : matbil@iku.edu.tr
Web : www.iku.edu.tr/matbil